MyHeritage definice soukromí

čeština překlad uvedený pod Zásadami ochrany soukromí není právně závazný. Je uveden pouze pro informaci a pro usnadnění používání. Právně závaznou verzí je Anglická verze definice Ochrany soukromí.

Nastavení ochrany osobních údajů na MyHeritage
Nastavení svých předvoleb ochrany osobních údajů můžete kdykoliv měnit na stránce Nastavení ochrany soukromí -- souhrnné stránce navržené tak, aby Vám maximálně usnadnila procházení a nastavování všech předvoleb v závislosti na Vašich preferencích. Stránka Nastavení ochrany soukromí je přístupná přes možnost "Mé soukromí" z menu účtu uživatele v hlavičce každé stránky Služby. Ke stránce nastavení se můžete dostat též kliknutím na volbu "Moje soukromí" v záložce Nastavení na Vašich rodinných stránkách. Změny provedené na stránce Nastavení ochrany soukromí se projeví, až pokud tyto změny uložíte kliknutím na tlačítko "Uložit" dole na stránce.

Dále následuje seznam dostupných nastavení na stránce předvoleb ochrany soukromí. Význam každého nastavení je vysvětlen a současně je uvedena výchozí hodnota každé předvolby. Můžete ovládat hodnoty těchto nastavení ochrany osobních údajů a měnit hodnotu nastavení jednotlivých předvoleb a přepínat mezi stavy ANO či NE kdykoliv to uznáte za vhodné.

Členské předvolby

Povolit ostatním, aby mohli najít a zobrazit můj veřejný profil. Výchozí: ano
Pokud je tato volba povolena, budete mít na MyHeritage veřejnou stránku s Vaším profilem, která bude obsahovat i Vaše jméno. Dále tato stránka bude obsahovat Vaši fotografii, pokud jste veřejnou profilovou fotografii nahráli, a také Vaši zemi, pokud jste ji ve svém profilu specifikovali. Dále bude uveden výpis rodinných stránek, kterých jste členem/členkou. naopak na stránce NEBUDOU uvedeny údaje, jako Vaše e-mailová adresa, datum narození, adresa, rodinní příslušníci ani žádné jiné osobní identifikační údaje. Význam existence veřejné profilové stránky je v umožnění ostatním uživatelům Vás najít a případně kontaktovat, například s dotazem, neexistuje-li společný zájem na výzkumu rodinné historie. Svou veřejnou profilovou stránku si můžete prohlédnout, pokud vyberete volbu "Můj profil" z menu účtu uživatele v hlavičce každé stránky služby. Při zobrazení vlastní veřejné profilové stránky na ní naleznete více informací, než které mohou vidět ostatní uživatelé, jako například vaše plné datum narození. Kliknutím na odkaz "Zobrazit můj veřejný profil" na Vašem profilu si můžete informace, které vidí ostatní uživatelé, prohlédnout.

Zobrazit moje skutečné jméno členům mimo moji rodinu. Výchozí: ano
Vaše jméno je pokaždé uváděno na Vašich rodinných stránkách a na Vaší profilové stránce, a to z důvodu Vašeho aktivního členství na MyHeritage. Výchozí volbou je zobrazení Vašeho pravého jména. Pokud si místo tohoto jména přejete nečlenům vaší rodiny zobrazovat raději nějakou přezdívku, například "J1980" místo Vašeho skutečného jména "Jan Novák", můžete vypnout tuto volbu a zadat přezdívku, kterou si přejete používat. Tato možnost není moc doporučována, protože MyHeritage upřednostňuje u svých členů vystupování pod jejich jmény před použitím přezdívek. Tato volba má vliv pouze na Váš profil a uživatelský účet, neprojeví se ve Vašem rodokmenu. Mějte, prosíme, na paměti, že tato volba nemusí být do budoucna implementována.

Zobrazit můj přibližný věk (např. ~30) členům mimo rodinu Výchozí: ano
Pokud je tato volba povolena a Vy máte veřejnou profilovou stránku, pak vaše profilová stránka ponese informaci o věkové skupině, do které spadáte, s dělením po 10-ti letech, např. 30-39, nebo 40-49. Tato informace je užitečná pro sdělení ostatním, kam Vás asi tak mohou zařadit. Pokud je Vám 20 či méně let, pak je údaj o Vašem věku zobrazen jako "20 let nebo mladší".

Umožnit členům k mému profilu přidávat komentáře. Výchozí: ano
Pokud je povoleno, pak ostatní uživatelé Vám mohou posílat prostřednictvím Vašeho profilu komentáře a Vy můžete na tomto profilu na komentáře reagovat. Nejčastější důvody, proč uživatelé využívají této možnosti oslovit Vás prostřednictvím komentáře na Vašem profilu, bývají žádosti o společný výzkum či ověření, zda nemáte společné předky, nebo Vás chtějí kontaktovat kvůli zveřejněným údajům, které jste na stránky umístili. Můžete kdykoliv smazat jakýkoliv nežádoucí komentář na Vašem profilu, nebo můžete tuto volbu vypnout, pokud si nadále nepřejete dostávat žádné komentáře prostřednictvím Vašeho veřejného profilu. Toto současně skryje všechny komentáře zaslané dříve.

Upozornit mne na komentáře od členů.Výchozí: ano
Pokud Vám mohou ostatní uživatelé na Vašem profilu zanechávat komentáře (viz výše), tato volba určuje, zda budete e-mailem informováni, pokud se na Vašem profilu objeví nový komentář. Je-li tato možnost vypnuta, nebudete o komentářích informováni, pouze můžete pravidelně navštěvovat stránku svého profilu pro kontrolu, zdali se zde neobjevil nový komentář. E-mail, který Vás o novém komentáři informuje, obsahuje též informace, jak je možno komentáře vypnout.

Povolit Search Connect™. Výchozí: ano
Search Connect™ je funkce Služby, při které je zaznamenáváno každé Vaše historické vyhledávání, které jste prováděli na vyhledávacích nástrojích MyHeritage (např. pokud vyhledáváte své příbuzné s určitým příjmením). Pokud kdokoliv bude provádět stejné vyhledávání, jaké jste prováděli Vy uvidí, že stejné hledání jste prováděli již Vy a bude mít možnost Vás prostřednictvím Služby kontaktovat. Toto je užitečná funkce pro genealogy. Pokud je povolena, pak funkce dovolí, že i v případě, kdy jste zvolili nějaké vyhledávání, které Vám nevrátilo žádný výsledek, Vás mohou ostatní lidé, kteří se kdykoliv v budoucnu pokusí o podobné vyhledávání, nalézt. Pokud si nepřejete, aby byly uchovávány jakékoliv záznamy o Vašich vyhledáváních a abyste byli zobrazováni ostatním uživatelům, kteří se o podobné vyhledávání též pokusí, vypněte tuto volbu: dosavadní záznamy o Vašich vyhledáváních budou vymazány a nové se již neuloží.

Umožnit SuperSearch ™ Alerts. Výchozí: ano
MyHeritage SuperSearch ™ Alerts funguje v pozadí, aby vám pomohl při výzkumu rodinné historie. Opakuje předchozí vyhledávání, která jste provedli na MyHeritage SuperSearch, a hledá nové výsledky, které neexistovaly při vašem posledním spuštění každého vyhledávání. MyHeritage neustále přidává nové nálezy, takže tato záchranná funkce zajistí, že vám nebudou chybět nové záznamy, které jsme nedávno přidali a přinášejí nové výsledky pro vaše dřívější vyhledávání.

Ochrana osobních údajů - nastavení soukromí na rodinných stránkách
Na stránce Mé soukromí můžete řídit ochranu osobních údajů a soukromí pro každé rodinné stránky, které spravujete, samostatně. Dále uvádíme jednotlivá nastavení, která jsou k dispozici, včetně jejich výchozích hodnot.

Umožnit návštěvníkům nalézt mé stránky. Výchozí: ano
Pokud je povoleno, Vaše rodinné stránky mohou být nalezeny prostřednictvím jejich veřejného názvu (případně popisu, pokud jste jej zadali), a to v MyHeritage SuperSearch - vyhledávací nástroj MyHeritage pro vyhledávání historických záznamů, ve WorldVitalRecords a FamilyLink (dvě webová sídla pro vyhledávání historických záznamů vytvořená a spravovaná MyHeritage) a dalšími webovými službami spadajícími do Skupiny stránek MyHeritage. Přínosem této volby je umožnění dalším uživatelům najít Vaše stránky a následně Vás kontaktovat. Schopnost nalézt Vaše stránky nikomu ale negarantuje též přístup k těmto Vašim stránkám a možnost prohlížení jejich obsahu. Možnost pouze říká, že Název, případně popis Vašich stránek, jsou vyhledatelné. Například, pokud Vy spravujete stránky nazvané "Potomci rodiny Bečvářů z Horní Lužice", pak uživatelé, kteří se zajímají o Bečváře nebo Horní Lužici mají možnost zjistit, že Vy vlastníte stránky s danou problematikou a mohou se Vás pokusit kontaktovat.

Umožnit uživatelům požádat o členství na mých stránkách. Výchozí: ano
Tato volba určuje, jestli ostatní uživatelé, kteří naleznou vaše stránky, tzv. hosté, Vás mohou prostřednictvím MyHeritage kontaktovat (bez získání přístupu k vaší e-mailové adrese) požadavkem na členství na Vašich stránkách. Takovéto žádosti většinou pocházejí od osob, které předpokládají nějakou rodovou souvislost s Vámi, jakými jsou vzdálené sestřenice a bratranci, případně lidé, kteří se domnívají, že obsah Vašich stránek může být relevantní pro jejich rodinný výzkum. Požadavky na členství jsou vypsány v horní části stránky "Členové stránek" na Vašich rodinných stránkách. Správce stránek je pak odpovědný za schválení nebo zamítnutí žádosti o členství. Pokud členství schválíte, žadatel se stává členem Vašich rodinných stránek a získává k nim i k jejich obsahu přístup. Je doporučeno neschvalovat členství osobám, které neznáte, nebo kterým nedůvěřujete. Své rozhodnutí o členství kteréhokoliv člena můžete kdykoliv v budoucnu odvolat, i když členství někdy nejprve schválíte, na straně "Členové stránek" Vašich rodinných stránek volbou "Více > Odstranit ze stránek" vedle jména člena.

Pošlete mi e-mailem upozornění na nové žádosti o členství. Výchozí: ano
Pokud hostům povolíte zasílat Vám požadavky o členství na Vašich stránkách (viz výše), tato volba určuje, jestli vypsání takovéhoto požadavku vygeneruje současně e-mailové upozornění zaslané od MyHeritage Vám. Pokud tuto možnost zakážete, nebudete dostávat žádná e-mailová potvrzení a nové požadavky o členství budete moci zjistit pouze ve výpisu v horní části stránky "Členové stránek".

Povolit členům zvát další členy na stránky. Výchozí: ano
Tato volba řídí, jestli i další členové vašich stránek, které jste Vy pozvali, budou moci stejně tak pozvat i další osoby k členství na stránkách. Členové stránek k nim mohou přistupovat a zobrazovat veškerý jejich obsah a v mnoha případech také přidávat či upravovat některé informace na stránkách. Doporučujeme Vám zvát na stránky pouze blízké rodinné příslušníky a osoby, kterým zcela důvěřujete. Pokud členům vašich stránek zcela nedůvěřujete stran jejich úsudku a respektu při zvaní dalších osob na stránky, raději tuto možnost vypněte. Pokud jim můžete důvěřovat, můžete tuto volbu nechat zapnutou. Jako správce stránek můžete kdykoliv seznam členů na stránce "Členové stránek" kontrolovat a současně zrušit členství libovolnému nechtěnému členovi. Noví členové jsou vypisování v oddíle "Co je nového" vašich rodinných stránek a jsou také napsáni ve zpravodaji o aktivitách na stránkách, který vychází s týdenní periodicitou, což vás upozorní, že některý z členů pozval nového uživatele ke členství na stránkách.

Umožnit návštěvníkům zobrazit vybrané informace na mých stránkách. Výchozí: ano
Jedná se o důležitou položku nastavení ochrany soukromí. Hosté jsou uživatelé, kteří nebyli pozváni ke členství na Vašem rodinném webu, tzn. cizí. Tato volba určuje, zdali budou hosté moci vstoupit na Vaše stránky a zobrazit jakýkoliv jejich obsah. Pokud tuto možnost vypnete, nebudou moci hosté na Vaše stránky vstoupit a ani nebudou informace z Vašich stránek vyhledatelné veřejnými vyhledávači jako Google, s výjimkou veřejné vstupní stránky, na které uživatelé mohou zjistit název a popis Vašich rodinných stránek, případně, pokud povolíte možnost "Umožnit uživatelům požádat o členství na mých stránkách", Vás o toto členství požádat.

Pokud je volba povolena (ano), hosté budou moci navštívit Vaše stránky. Bude jim umožněno shlédnout obsah, který jste Vy či členové Vašich stránek vystavili s výjimkou toho, že Váš rodokmen bude cenzurován (omezen) tak, aby informace o žijících osobách byly vždy skryty. Tzn., že s výjimkou příjmení nebudou u žijících osob zobrazeny žádné další informace: křestní jméno, pohlaví, fotografie, data, události atd. - vše bude skryto. Pokud hledáte maximální soukromí, máte možnosti tuto volbu vypnout a přepnout tak Vaše rodinné stránky na stránky soukromé. pozor, pokud hledáte maximální stupeň soukromí, je současně doporučeno vypnout také začlenění Vašich stránek do MyHeritage historického vyhledávače (viz níže). Nevýhodou skrytí všech informací pro historický vyhledávač jako je MyHeritage je, že lidé, kteří jsou s Vámi spříznění Vás nebudou moci vyhledat ani prostřednictvím svých zesnulých předků a znovuobnovení dlouho ztracených rodinných vazeb se tak stane nemožné.

Povolit ověřeným aplikacím přístup k mým rodinným stránkám. Výchozí: ano
MyHeritage vyvíjí API nazvané Family Graph API, vytvořené podle Facebook Connect API. Jeho cílem je umožnit partnerům MyHeritage vývoj nových rodinných aplikací (dále jen aplikace). Příkladem takové aplikace je třeba tisk rodinných kalendářů, výroba rodinných puzzle, rodinného pexesa apod. Vypněte tuto možnost, pokud si nepřejete, aby jakákoliv aplikace jakkoliv přistupovala k Vašim datům, nebo pokud jste na stránky pozvali členy, u kterých ne zcela důvěřujete v jejich rozumný přístup k různým aplikacím.

Poznámka: Family Graph API neumožňuje aplikacím přímý přístup k Vašemu rodokmenu ani k Vašim datům. Nicméně pokud Vy, nebo kterýkoliv ze členů Vašich rodinných stránek takovouto aplikaci spustíte, MyHeritage Vám nejprve zobrazí stránku s upozorněním, že se příslušná aplikace pokouší o přístup k Vašim datům a současně popíše, o jaký typ přístupu se jedná. Pokud je Vámi, nebo kterýmkoliv členem stránek povolení k přístupu, které musí navíc být autorizováno zadáním uživatelského jména a hesla, uděleno, teprve poté může aplikace k Vašim datům přistupovat.

Ochrana soukromí - řízení více rodinných stránek
Pokud spravujete více rodinných stránek, berte prosím na vědomí, že každé mají své vlastní nastavení zásad ochrany soukromí, což Vám umožňuje plnou flexibilitu při řízení přístupu na jednotlivé weby. Pro vaše pohodlí pak stránka Nastavení ochrany soukromí obsahuje tlačítko "Použít tato nastavení přístupu pro všechny mé rodinné stránky". Kliknutím na toto tlačítko přepíšete všechna nastavení ochrany soukromí, která jste na svých jednotlivých stránkách doposud provedli hodnotami z aktuálních stránek, pro všechny Vámi spravované weby. Pokud vytvoříte nové rodinné stránky, jejich zásady ochrany soukromí se nastaví do svých výchozích hodnot a Vy je budete muset individuálně upravit na stránce Nastavení.

Ochrana soukromí - nastavení ochrany soukromí rodokmenů a fotografií
Pro každé rodinné stránky, které spravujete, nastavení ochrany soukromí obsahuje též následující nastavení soukromí, které řídí každý rodokmen a všechna fotoalba na Vašich stránkách:

Zahrnout rodokmen do historického vyhledávače MyHeritage. Výchozí: ano
Pokud je povolena tato volba, bude možno osoby z Vašeho rodokmenu, které jsou označeny jako nežijící, vyhledat a zobrazit v nástroji MyHeritage SuperSearch a prostřednictvím ostatních genealogických webů skupiny MyHeritage. Toto umožňuje uživatelům, kteří hledají své předky, nalézt Vaše data a následně nalézt Vás. Údaje žijících osob není možno, s výjimkou příjmení, nalézt ani zobrazit. Ponechejte tuto možnost povolenou, pokud předpokládáte, že by Váš rodokmen mohl být cenným pro výzkumy ostatních genealogů. Vypněte ji, nechcete-li ostatním umožnit nalézt a zobrazit část vašeho rodokmenu, včetně zemřelých osob.

Povolit Smart Matching™. Výchozí: ano

Smart Matching™ je základním rysem MyHeritage. Pokud je povolen, pak MyHeritage porovnává Váš rodokmen s ostatními rodokmeny na MyHeritage, které mají Smart Matching™ též povolen a snaží se nalézt možné shody. Pokud jsou shody nalezeny, jste o této skutečnosti Vy i správce druhého rodokmenu informováni a můžete si nalezené shody prohlédnout, potvrdit je, nebo odmítnout. Ponechání této volby v zapnutém stavu doporučujeme všem uživatelům, které zajímají nové objevy. Můžete tuto volbu vypnout, pokud si nepřejete, aby ostatní nalézali shody s Vaším rodokmenem. Při vypnutí této volby nebudete získávat návrhy na nové shody Vašeho rodokmenu a všechny dosavadní shody budou odstraněny.
Poznámka: pokud jsou Smart Matching™ zapnuty, jsou současně zapnuty i Instant Discoveries (rozdělené na Person Discoveries™ a Photo Discoveries™). Instant Discovery™ jsou založeny na shodách a umožní Vám přidat do Vašeho rodokmenu až 50 osob (pomocí funkce Person Discoveries) a až 10 osobních fotografií (pomocí funkce Photo Discoveries) jedním kliknutím.

Umožnit správcům jiných stránek kopírovat fotografie shodných osob. Výchozí: ano
Toto nastavení určuje, zda ostatní správci rodinných stránek, kteří naleznou Smart Matches nebo Instant Discoveries s Vaším rodokmenem budou moci získat veřejné fotografie z Vašich stránek a zkopírovat je do svých vlastních. Tuto volbu vypněte, pokud si nepřejete, aby ostatní správci, a to včetně těch, kteří jsou s Vámi v příbuzenském vztahu, mohli kopírovat Vaše fotografie při nalezení Smart Matches nebo Instant Discoveries.

Pro každé rodinné stránky, které spravujete, nastavení ochrany soukromí obsahuje následující nastavení pro každé fotoalbum na Vašich stránkách: zda budou nebo nebudou moci ostatní uživatelé prohledávat a zobrazovat fotografie z alba. Výchozí: ano
Tuto možnost vypněte pro ta fotoalba, které obsahují soukromé fotografie, případně u kterých si nepřejete, aby je viděl kdokoliv mimo členů Vašich rodinných stránek. Je doporučeno ponechat tuto volbu zapnutou pro alba, která obsahují neosobní či historické fotografie, které mohou být cennými pro rodinný výzkum ostatních uživatelů.

Povolit Smart Matching™ s jinými MyHeritage webovými stránkami a partnery. Výchozí: ano
MyHeritage používá svou technologii Smart Matching™ též pro zjišťování shod mezi rodokmeny na MyHeritage a rodokmeny na ostatních genealogických webech vlastněných a spravovaných MyHeritage, nebo jeho strategickými partnery. Níže následují dnes platné webové stránky, které mohou Smart Matching™ používat:

Geni.com
Další partneři mohou být do tohoto výpisu doplněni v budoucnu.
Tato funkce Vám může pomoci nalézt dlouho ztracené příbuzné, kteří se zabývají výzkumem stejné rodiny jako Vy, ale pro svůj rodokmen nevyužívají MyHeritage.
Ponechání tohoto nastavení zapnutého je doporučeno všem, kteří mají zájem být nalezeni a kontaktování vzdálenými členy jejich rodiny. Tuto možnost vypněte, pokud si nepřejete, aby členové mimo komunitu MyHeritage dostávali návrhy na možné shody Smart Matches™ s Vaším rodokmenem a tedy aby neměli možnost prohlédnout si odpovídající části ve Vašem rodokmenu. Vypnutím této předvolby budou veškeré existující shody s externími rodokmeny vymazány a již nebudou nadále zobrazovány.

Povolit uživatelům posílat obsah na stránky. Výchozí: ano
Je-li povoleno, umožňuje tato volba pozvaným členům stránek přidávat fotografie, rodinné události a novinové články na rodinné stránky. Umožňuje jim také vytvářet DeepStories. Úspěšné stránky vždy nabádají své členy, aby se spolupodíleli na tvorbě obsahu. Vy (nebo další správci stránek) můžete kdykoliv takovýto obsah, zaslaný ostatními členy, upravit nebo smazat. Pokud je tato volba zakázána, může na stránky ukládat obsah pouze jejich správce.

Předvolby pro DNA

Povolit Shody DNA.
Pokud se je toto nastavení povoleno, výsledky DNA osoby, která test podstoupila, budou porovnávány s dalšími uživateli, což Vám dává DNA shody pro osobu, která test podstoupila, a také testovanou osobu jako DNA shodu pro ně. Lidé, kteří odpovídají DNA testované osoby, budou moci vidět její jméno a detaily členství a budou Vás moci kontaktovat prostřednictvím MyHeritage. Skutečné údaje o DNA se na webových stránkách nikde nezobrazují a ostatní uživatelé na ně nemají přístup.

Pokud je toto nastavení zakázáno, nikdo (včetně Vás) neobdrží žádné shody DNA. Shody DNA mohou mít významné důsledky, jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách služby MyHeritage, protože mohou odhalit informace o rodinných připojeních testované osoby, které jsou v rozporu s tím, co jste si mysleli dříve. Pokud máte obavy z těchto možných důsledků, zakažte DNA shody.
implications, disable DNA Matching.

Povolit shodám DNA zobrazit podrobnosti o profilu jedinců, pro které spravuji údaje DNA. Výchozí hodnota: ano
Pokud spravujete sadu DNA pro jinou osobu, než jste vy, uživatelé, kteří byli nalezeni pro shody DNA této osoby, budou moct vidět své jméno, příjmení a profilový obrázek. Pokud toto nastavení zakážete, skryje se křestní jméno a zobrazí se pouze příjmení této osoby.

Smazání výsledků DNA a zpráv DNA od MyHeritage.
Výsledky DNA a zprávy o DNA můžete smazat z webových stránek pomocí funkce odstranit na stránce "Spravovat DNA sady" na webové stránce nebo tím, že o to požádáte zákaznickou podporu společnosti MyHeritage. Jakmile vymažete výsledky DNA a zprávy DNA, tyto nebude možné obnovit a tato akce nemůže být zrušena."
Odstraněné zprávy o DNA mohou zůstat v e-mailových zprávách, které obsahovaly takové informace, které vám byly zaslány anebo Vaše shody s DNA před odstraněním.

Dovolit osobám se shodou v DNA zobrazit Etnický odhad testované osoby.
Pokud je toto nastavení povoleno, uživatelé, kteří mají shodu DNA s osobou, která test podstoupila, budou moci vidět etnicity této osoby a porovnat Etnický odhad této osoby se svým. To může osobám se shodou v DNA pomoci určit, jak jsou s testovanou osobou příbuzní.

Pokud je toto nastavení zakázáno, lidé se shodou v DNA s testovanou osobou neuvidí etnicity a genetické skupiny této osoby.

Povolit Shodám DNA zobrazení sdílených segmentů DNA a stažení informací o sdílených segmentech DNA.
Pokud je toto nastavení povoleno, Shody DNA si budou moci zobrazit a stáhnout informace o sdílených segmentech DNA. Tyto informace mohou pomoci Shodám DNA pochopit, jak jsou spojeny s osobou, která test podstoupila. Zahrnuje to genomickou polohu a délku sdílených segmentů. Segmenty sdílených DNA jsou části DNA, které mají Shody DNA společné. Mohou poukázat na společného předka a mohou pomoci identifikovat vztahy.

Pokud je toto nastavení zakázáno, Vaše DNA Shody si nebudou moci sdílené segmenty zobrazit ani stáhnout.

Umožnit uživatelům MyHeritage zobrazit DNA štítky v rodokmenech jednotlivců, kterým spravuji sadu DNA. Výchozí hodnota: ano
Pokud je toto nastavení povoleno, DNA štítek – podobně jako štítky Smart Matches a Record Matches – se objeví vedle každé osoby, které spravujete sadu DNA v rodokmenech, kde jsou přítomni. To umožní každému, kdo si bude prohlížet rodokmeny s lidmi, jejichž DNA sady spravujete, vidět, že tito lidé mají propojenou sadu DNA – a vědět, že provedli test DNA.