MyHeritage – smluvní podmínky

Tyto podmínky a ujednání byly naposledy aktualizovány dne 15. března 2023.
Pokud jste je od té doby nezkontrolovali, učiňte tak prosím nyní.
Níže uvedený čeština překlad Všeobecných smluvních podmínek není závaznou verzí a slouží pouze pro informativní účely. Závaznou verzí je Anglická verze Všeobecných smluvních podmínek.

Vítejte ve službě MyHeritageMyHeritage je online služba, která svým členům umožňuje vytvářet rodinné stránky a profily, aby si mohli sestavit a vytisknout svůj rodokmen, nahrát, vylepšit, vybarvit, animovat a sdílet rodinné fotografie, udržovat kontakt s členy své rodiny, provádět testování DNA, získat genetickou analýzu, podílet se na vědeckém výzkumu a zkoumat svou rodinnou historii pomocí pokročilých nástrojů výzkumu (dále jen „služba“). Službu vlastní a provozuje společnost MyHeritage Ltd. (dále jen „MyHeritage“, „my“, „naše“ nebo „nás“, případně další mluvnické tvary tohoto zájmena). Termínem „vy“ nebo „váš“ se rozumí dospělý uživatel (starší 13 let) služby (v některých jurisdikcích může být minimální věková hranice vyšší, viz níže uvedená část „Nezletilí uživatelé“). Každé použití webové stránky MyHeritage nebo mobilních aplikací MyHeritage pro iOS a Android včetně aplikací MyHeritage a Reimagine (společně dále jen „webová stránka“) a služby je podmíněno dodržením smluvních podmínek, které jsou uvedené v tomto dokumentu. Pozorně si je pročtěte, protože používáním těchto webových stránek se je zavazujete plnit a uzavřít s námi smlouvu vycházející z těchto podmínek (dále jen tato „smlouva“), bez ohledu na to, zda se zaregistrujete jako člen MyHeritage (dále jen „člen“). Naše webové stránky jsou součástí skupiny webů, které vlastníme a provozujeme (dále jen „skupina webů MyHeritage“), která zahrnuje také weby MyHeritage.* v jiných doménách nejvyšší úrovně a Geni.com.

Tato smlouva se vztahuje na jakékoli použití služby, mimo jiné: a) odesílání vzorků k izolaci a zpracování DNA, b) nahrávání digitální verze vaší genetické informace exportované z jiných služeb týkajících se DNA, c) přijetí a interakce s genetickou genealogickou analýzou poskytovanou prostřednictvím webu; („služby DNA Genealogy“); d) přijetí, prohlížení a interakce s genetickou zdravotní analýzou („služby DNA Health“); a e) stahování vašich surových dat DNA (souhrnně „služby týkající se DNA“). Není-li výslovně uvedeno jinak, služba pro všechny účely této smlouvy zahrnuje služby týkající se DNA. Pokud s touto smlouvou nesouhlasíte, službu a webové stránky nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo kdykoli dle našeho uvážení upravit jakékoli ujednání této smlouvy a taková změna bude účinná bezprostředně po jejím zveřejnění na webových stránkách. Pokud budete službu nadále využívat i po zveřejnění příslušné změny, zavazujete se řídit veškerými případnými změnami této smlouvy.

SlužbaRodinné stránky MyHeritageSlužba MyHeritage umožňuje svým členům vytvářet a vkládat obsah na rodinné stránky MyHeritage a umožňuje jim řídit a omezovat přístup k tomuto obsahu jinými uživateli ve skupině webů MyHeritage. Vzhledem k povaze služby pečlivě vybírejte informace, které chcete na rodinné stránky MyHeritage vložit nebo nahrát do Služeb, a zdržte se vkládání jakéhokoli nelegálního či nevhodného obsahu. Obsah poskytovaný uživateli sice nebudeme nijak upravovat ani monitorovat, ale vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli obsah poskytnutý uživatelem, který zaznamenáme a který dle našeho vlastního uvážení porušuje tuto smlouvu.

Například jste povinni zdržet se vkládání, přenosu, odesílání nebo jiného zpřístupňování prostřednictvím služby nebo v souvislosti s ní následujících položek (přičemž tento výčet není vyčerpávající:


Nesmíte:

Bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu nesmíte elektronicky kopírovat ani ukládat celý náš web ani žádnou jeho část nebo jeho obsah, a dále nesmíte zpřístupňovat, šířit, prodávat ani nabízet prodej celého webu ani jakékoli jeho části nebo jeho obsahu, ani systematicky stahovat obsah a data z webu nebo jeho prostřednictvím s cílem vytvoření nebo vyplnění jiné databáze, a to pro jakýkoli účel. Získávání dat a stránek z našich webových stránek metodami typu scraping, crawling a/nebo harvesting bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu je přísně zakázáno. Je přísně zakázáno spouštět skripty automatizující jakékoliv aktivity na těchto stránkách, například nahrávání fotografií, kolorování fotografií, restaurování barvy nebo provádění jakýchkoliv jiných úprav fotografií. Rozdělování videí na jednotlivé snímky za účelem kolorování těchto snímků na MyHeritage je též přísně zakázáno. Porušení kteréhokoliv z těchto zákazů může mít za následek okamžité ukončení vašeho členství a vést k právním krokům s cílem zajistit vydání soudního příkazu, uhrazení škody nebo přijetí jiného rovnocenného opatření.
Bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu je přísně zakázáno se zakoupenými produkty MyHeritage (mimo jiné DNA sad MyHeritage) dále obchodovat. Nákup DNA sad MyHeritage a jejich následný prodej dalším subjektům je přísně zakázán.

Jakákoli činnost v rámci našich webových stránek, kterou zaznamenáme a která je dle našeho vlastního uvážení v rozporu s platnými právními předpisy, bude oznámena příslušným orgánům.

Rodinné stránky MyHeritage jsou místem, kde členové sdílejí svůj obsah s dalšími členy. To může vést ke konfliktům mezi členy. Následující pokyny se vztahují na všechny členy služby MyHeritage, včetně vás:


Smart Matching™ je služba, která vyhledává shody vašeho rodokmenu s jinými rodokmeny, ale tato výhoda sebou nese nevýhodu v oblasti ochrany soukromí. Majitelé jiných rodinných stránek totiž uvidí části vašeho rodokmenu, u nichž byla nalezena shoda s jejich rodokmenem (s výjimkou žijících osob ve vašem rodokmenu, které se nenacházejí v jejich rodokmenu – jejich údaje zůstávají skryty). Pokud je to pro vás překážka, musíte službu Smart Matching™ vypnout kliknutím na odkaz „Mé soukromí“ v rozbalovací nabídce účtu v pravém horním rohu webových stránek. Pak klikněte na záložku „Obsah" pod názvem svého rodokmenu, zrušte zaškrtnutí u předvoleb Umožnit Smart Matching™ a klikněte na tlačítko „Uložit“. Pokud necháte funkci Smart Matching™ pro rodokmen aktivní, přebíráte zodpovědnost za to, že jiní členové mohou spatřit části vašeho rodokmenu.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení odmítnout, zamítnout vložení nebo odebrat jakýkoli obsah, který jste vložili vy a/nebo jakékoliv rodinné stránky, případně kdykoli omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke všem našim webovým stránkám a/nebo službě či jakékoli jejich části, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, po předchozím upozornění i bez něj a bez jakékoli odpovědnosti, finanční ani jiné. Dále si vyhrazujeme právo na základě vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, po předchozím upozornění i bez něj a bez jakékoli odpovědnosti, finanční ani jiné, odmítnout, zamítnout vložení nebo odstranit jakékoliv rodinné stránky, pokud se domníváme že tyto rodinné stránky jakýmkoli způsobem porušují tuto smlouvu.

Jakmile na naše webové stránky nahrajete, vložíte nebo na nich publikujete obsah, včetně rodokmenů a fotografií, může být takový obsah přístupný všem osobám, které k našim webovým stránkám nebo webovým stránkám skupiny MyHeritage Website Group přistupují, v závislosti na nastavení oprávnění, které je pod vaší kontrolou. Na základě vámi nastavených oprávnění si mohou ostatní uživatelé našich webových stránek prohlížet, kopírovat, stahovat, ukládat, upravovat, pozměňovat nebo mazat určitý obsah, který vkládáte. Souhlasíte s tím, že ostatní uživatelé mohou přistupovat k vašim rodinným stránkám a mohou k vašim rodinným stránkám přidávat obsah, odebírat jej nebo jinak rodinné stránky upravovat. Informace, které vkládáte, budou zobrazeny a jsou ostatním k dispozici při vyhledávání, prohlížení nebo poslechu.

Obsah, který jste dříve vložili na naše webové stránky, můžete smazat. Pokud si však někdo jiný stáhl nebo jinak uložil kopie tohoto obsahu, může být stále veřejně viditelný.

Jiní uživatelé vás mohou prostřednictvím našich webových stránek kontaktovat ohledně obsahu, který vkládáte. Jakmile budete na našich webových stránkách mít novou zprávu, můžeme vám zaslat e-mailové upozornění. Pokud tato oznámení dostávat nechcete, můžete nastavení e-mailové komunikace změnit v oblasti „Můj účet“ na webových stránkách.

Služby týkající se DNATato část se vztahuje na DNA Services včetně mimo jiné objednávky testovací sady MyHeritage DNA, odeslání vzorků DNA na naši adresu, přijatelné použití takových vzorků, DNA markerů, nukleotidů, variací mutací nebo haploskupin („výsledky DNA“) plynoucí z téhož nebo zaslané vámi na náš web, a na výsledky genetické genealogiké analýzy výsledků DNA, které zahrnují DNA shody a odhady etnicity (společně „DNA zprávy“ a dohromady „vaše genealogické zprávy“) a výsledky genetické zdravotní analýzy DNA výsledků, které zahrnují genetické zprávy o rizicích a zprávy o stavu nosiče (společně„DNA zdravotní zprávy“ a dohromady s DNA genealogickými zprávami „DNA zprávy“) a vaše práva, povinnosti a omezení týkající se použití DNA služeb. Upozorňujeme, že pokud budete chtít využívat DNA služby, je nutné se zaregistrovat na Webu jako Člen. Pro využívání DNA služeb se nicméně nemusíte stát předplatitelem. Vaše používání služeb týkajících se DNA se řídí touto smlouvou a zásadami ochrany soukromí MyHeritage.

DNA genealogické služby momentálně nejsou dostupné občanům následujících zemí: Izrael, Írán, Libye, Sudán, Somálsko, Severní Korea, Libanon a Sýrie ("omezené země pro služby DNA Genealogy"). Služby DNA Health momentálně nejsou dostupné pro občany následujících zemí a oblastí: Izrael, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Turecko, Španělsko, Norsko, stát Rhode Island, New Jersey a New York a dále Írán, Libye, Sudán, Somálsko, Severní Korea, Libanon a Sýrie ("omezené oblasti pro DNA Health"). Uživatelům nacházejícím se ve Francii není dovoleno nakupovat testovací sady DNA od MyHeritage. Udělíte-li oprávnění DNA Services, odešlete-li DNA vzorek k testování nebo nahrajete-li či přenesete-li DNA výsledky na web, prohlašujete tím, že jste starší osmnácti (18) let a nejste občanem omezených území pro službu DNA Genealogy a/nebo omezených oblastí pro službu DNA Health, jež jsou uvedeny výše, a také tím dáváte najevo, že jste si přečetli, chápete a souhlasíte, že se budete řídit touto smlouvou a že bude shromážděn váš vzorek DNA, DNA výsledky a že vám vypočteme a zajistíme příslušné DNA zprávy. Dále prohlašujete, že veškeré DNA vzorky, které poskytnete, a veškeré informace, které přenesete nebo nahrajete, jež spojují osobu s jeho/jejími DNA výsledky, je buďto vaše DNA, nebo, výhradně s ohledem na použití služeb DNA Genealogy, DNA osoby, od které jste zákonným zástupcem nebo jste získali zákonné oprávnění poskytnout nám jeho/její DNA. Bez ohledu na výše uvedené je použití DNA služeb pro účely vynucování zákona, forenzních zkoušek, policejního vyšetřování, vyšetřování odložených případů, identifikace neznámých zesnulých osob, zjišťování polohy příbuzných zesnulých osob s pomocí DNA mrtvého těla a/nebo všech obdobných účelů přísně zakázáno, pokud nemáte soudní příkaz. S ohledem na ochranu soukromí našich zákazníků neposkytujeme dobrovolně součinnost orgánům zabývajícím se vymáháním práva. Nahrávání „starobylé“ DNA (DNA dat získaných při archeologických vykopávkách) na tyto stránky je též přísně zakázáno. Všechna ujednání uvedená v této smlouvě se vztahují na výsledky DNA, které byly vytvořeny pomocí služeb testování DNA společnosti MyHeritage, i na DNA sdílenou prostřednictvím přímého nahrání na naše webové stránky, přenosu dat z jiné služby testování DNA nebo jakýmikoli jinými způsoby, kterými nám poskytnete informace o své DNA.

Odesláním vzorků DNA společnosti MyHeritage udílíte společnosti MyHeritage svolení k přímé nebo nepřímé izolaci DNA ze vzorků, k provedení genetické analýzy DNA pomocí metod nyní dostupných i vyvinutých v budoucnosti, zveřejnit výsledky testů prováděných poskytnutím příslušných DNA zpráv vám a, výhradně s ohledem na zprávy DNA genealogie, také ostatním, kteří od vás získají oprávnění a uložení vzorků k dalšímu genetickému testování (tj. abychom vám mohli v budoucnu na základě dalšího genetického testování, které bude provedeno výhradně s vaším výslovným souhlasem, poskytnout podrobnější a přesnější výsledky DNA, zprávy o DNA a další výstupy) a k tomu, aby vám umožnila stažení výsledků DNA, a to v každém případě v souladu s touto smlouvou a zásadami ochrany soukromí. Berete na vědomí, že v případě, pokud si stáhnete výsledky DNA: 1) takové stažení vytvoří kopii, která není chráněna nastavením zabezpečení a ochrany soukromí služby MyHeritage; 2) stahování a následné uložení vašich výsledků DNA po jejich stažení vždy provádíte výhradně na vlastní nebezpečí; a 3) společnost MyHeritage nebude mít kontrolu nad staženými výsledky DNA a nenese vůči vám ani žádné třetí straně v souvislosti s takovým stahováním a/nebo ukládáním odpovědnost.

Nenárokujeme si jakákoli vlastnická práva na DNA vzorky, DNA výsledky a/nebo informace genetické genealogie a genetického zdraví uvedené v DNA zprávách. Veškeré informace genetické genealogie a genetického zdraví odvozené z DNA vzorků, výsledků DNA a/nebo uvedené ve zprávách o DNA stále patří osobě, od které byla DNA získána, pouze s výhradou práv udělených MyHeritage v této smlouvě. Kromě toho berete na vědomí, že tím, že nám poskytnete vzorky DNA a/nebo výsledky DNA, nenabýváte žádná práva k výzkumným nebo komerčním produktům, které případně vyvineme a které mohou souviset s vaší DNA.

Na základě vaší žádosti vzorek DNA, který jste nám poskytli, zničíme. Chcete-li požádat o zničení vzorku DNA, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku „Kontaktujte nás“ níže. Kromě toho můžete své výsledky DNA a zprávy o DNA z našich webových stránek kdykoli smazat pomocí funkce odstranění na stránce „Správa DNA sad" na našem webu nebo požádat personál podpory zákazníků MyHeritage, aby tak učinil za vás.

Tím, že nám zašlete vzorky DNA a/nebo vložíte výsledky DNA na naše webové stránky, nám udělujete bezplatnou celosvětovou licenci k používání vašich vzorků DNA, výsledků DNA a výsledných zpráv o DNA a, výhradně pro účely služeb DNA Genealogy, případných vzorků DNA a/nebo výsledků DNA, které předáváte za osobu, která vás k tomu zmocnila v souladu s ujednáními tohoto článku, a výsledných zpráv o DNA, v minimální míře nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu. Licence, kterou nám udělujete, není trvalá a je odvolatelná, neboť kdykoli máte možnost své výsledky DNA a zprávy o DNA trvale odstranit z našich webových stránek a vyzvat nás ke zničení vašich vzorků DNA. Tímto nás zbavujete odpovědnosti za veškeré případné nároky, věcná práva, požadavky, žaloby nebo soudní spory v souvislosti s testováním DNA, vzorky DNA, výsledky DNA a/nebo zprávami o DNA, zejména na základě chyb, opomenutí, poškození dobrého jména, narušení soukromí, práva na publicitu, citové újmy nebo hospodářské ztráty. Tento článek zůstává v účinnosti, i když přestanete používat naše webové stránky nebo služby týkající se DNA.

Potvrzujete, že odeslání DNA vzorku nepodléhá jakémukoli zákazu nebo omezení vývozu v zemi, ve které sídlíte. Dále potvrzujete, že podle zákonů státu nebo jurisdikce svého pobytu jste oprávněni poskytnout prohlášení uvedená v této smlouvě a výslovně se vzdáváte veškerých práv a nároků týkajících se vzorků DNA, výsledků DNA a/nebo zpráv o DNA a jejich uložení plynoucích ze zákonů nebo předpisů státu nebo jurisdikce vašeho pobytu. Souhlasíte s tím, že vzorky DNA budou uloženy ve Spojených státech amerických, jak je stanoveno v této smlouvě.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez jakékoli odpovědnosti na základě vlastního uvážení odmítnout, zablokovat, zamítnout vložení nebo odstranit veškeré zprávy o DNA a/nebo výsledky DNA, které nám předali nebo jsme je po zpracování vašeho vzorku DNA poskytli my, případně omezit, pozastavit nebo ukončit tuto smlouvu nebo váš přístup ke všem službám DNA nebo k jakékoli části těchto služeb, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, po předchozím upozornění nebo bez něj, s tou výjimkou, že pokud od nás zakoupíte DNA sadu MyHeritage a my využijeme toto právo, vrátíme vám vynaložené prostředky.

Způsobilost

V místech, kde je zakázáno, je používání služeb týkajících se DNA a členství v nich neplatné. Služby týkající se DNA můžete využívat pouze v případě, že jste dosáhli věku neméně osmnácti (18) let a jste právně způsobilí uzavřít s námi závaznou smlouvu. Služby týkající se DNA nepoužívejte, pokud toto jejich použití porušuje příslušné vnitrostátní zákony nebo jiné právní předpisy v jurisdikci vašeho pobytu. Udělením oprávnění společnosti DNA Services prohlašujete a zaručujete, že (a) DNA vzorek a/nebo DNA výsledky, které jste odeslali, náleží vám nebo, výhradně s ohledem na služby DNA Genealogy, někomu, za něhož jste ze zákona oprávnění odeslat vzorek a/nebo DNA výsledky; (b) je vám osmnáct (18) let nebo více; a (c) vaše používání DNA Services neporušuje žádný platný zákon nebo nařízení. Pokud služby DNA Genalogy používá jakákoli nezletilá osoba, bude za chování nezletilé osoby zodpovědný rodič či zákonný zástupce takové nezletilé osoby. Pokud, výhradně pro účely služeb DNA Genealogy, zašlete DNA vzorek nezletilé osoby, musíte být rodičem nebo zákonným zástupcem nezletilé osoby a poskytnout o tom písemné potvrzení, a to ve formátu, který je pro nás přijatelný, pokud jsme jej před poskytnutím DNA výsledků a DNA genealogických zpráv pro příslušnou nezletilou požadovali. Pokud se důvodně domníváte, že máte aktivní infekční onemocnění, stav nebo poruchu, nezasílejte nám váš vzorek, dokud toto onemocnění nebo porucha nepřestane být infekční nebo nebude vyléčena. Váš vzorek DNA nemusí být zpracován, vaše výsledky DNA a zprávy o DNA mohou být smazány a vaše členství může být bez předchozího upozornění ukončeno, pokud se domníváme, že tato smlouva nebo některá její část byla porušena nebo jste jednali v rozporu s ní.

Doba trvání

Tento článek se vztahuje na aktuálně nebo v minulosti používané služby týkající se DNA. Výsledky DNA přiřazené k vašemu účtu můžete z profilu, do kterého jste je vy nebo my nahráli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit. Vaše výsledky DNA a/nebo zprávy o DNA můžeme kdykoli bez oznámení odstranit, stejně tak jsme oprávněni kdykoli bez oznámení ukončit vaše členství. Vlastnická práva stanovená v této smlouvě zůstávají v platnosti i po ukončení členství.

Nekomerční použití členy

Služby týkající se DNA jsou určeny výlučně k osobním, soukromým a informačním účelům členů a nesmějí být použity v souvislosti s žádnými komerčními nebo výzkumnými činnostmi kromě těch, které jsme výslovně písemně potvrdili nebo schválili. Nezákonné a/nebo neoprávněné použití služeb týkajících se DNA, včetně shromažďování výsledků DNA a/nebo zpráv o DNA, je zakázáno. Vyhrazujeme si právo chránit a vymáhat všechna práva spojená s nabízenými službami týkajícími se DNA.

Vlastnická práva k obsahu

a. Nenárokujeme si žádná vlastnická práva na DNA vzorky, podkladové DNA výsledky nebo jakékoli DNA výsledky, které zašlete prostřednictvím DNA Services, ani na informace o genetické genealogii a genetickém zdraví v DNA zprávách. Po odeslání výsledků DNA na naše webové stránky nebo poté, co nám zašlete vzorek DNA, budete mít i nadále veškerá vlastnická práva k vzorku DNA a příslušným výsledkům DNA i ke genetickým informacím v zprávách o DNA a budete mít i nadále právo výsledky DNA a zprávy o DNA používat jakýmkoli způsobem, pro který se rozhodnete. Tím, že nám zašlete vzorek DNA a/nebo odešlete výsledky DNA na naše webové stránky, udělujete společnosti MyHeritage právo výhradně v rámci a prostřednictvím služeb týkajících se DNA přijmout, používat, upravovat, zobrazovat vzorky DNA, příslušné výsledky DNA i zprávy o DNA a vytvářet z nich odvozená díla sloužící ke komerčním i nekomerčním účelům a k podnikatelské činnosti společnosti MyHeritage (a jejích právních nástupců a spřízněných subjektů).

b. Služby týkající se DNA obsahují výsledky DNA a zprávy o DNA uživatelů, členů a dalších poskytovatelů licencí. Kromě obsahu, který jste sami vložili, nebo jinak než jak je výslovně povoleno nastavením ochrany soukromí uživatele, nesmíte kopírovat, upravovat, překládat, publikovat, vysílat, přenášet, distribuovat, předvádět, zobrazovat ani prodávat žádný obsah, který je uveden na našich webových stránkách a/nebo ve službách týkajících se DNA, případně k němu získáte jejich prostřednictvím přístup.

Vzorky DNA a výsledky DNA; zprávy o DNA

Nesete výhradní odpovědnost za vzorek nebo vzorky DNA, které zašlete společnosti MyHeritage, a za výsledky DNA, které odešlete prostřednictvím jakékoli služby týkající se DNA, a za veškeré materiály nebo informace, které nám nebo našim členům předáte, i za veškeré interakce s jinými uživateli. MyHeritage neřídí ani nepodporuje jakékoli jednání plynoucí z vaší účasti ve službe DNA Services, a proto se MyHeritage výhradně vzdává jakékoli odpovědnosti týkající se jakéhokoli jednání plynoucího z vaší účasti ve službě DNA Services. Na výsledky DNA a zprávy o DNA neposkytujeme žádné záruky, vyjádřené ani mlčky předpokládané, pokud jde o jejich přesnost, spolehlivost, srozumitelnost, úplnost, kvalitu, aktuálnost, bezchybnost, kompatibilitu, bezpečnost nebo vhodnost pro účely našich webových stránek nebo služeb týkajících se DNA či zpráv o DNA.

Používáním služeb týkajících se DNA berete na vědomí, že se z výsledků DNA a zpráv o DNA můžete dozvědět informace, které nepředpokládáte a které mohou vyvolat silné emoce a změnit váš život a světonázor.
Může se stát, že o sobě zjistíte něco, co vás znepokojuje a co nemůžete změnit či ovládat (např. váš otec není vaším genetickým otcem, vaše etnická příslušnost není, jaká jste si mysleli, překvapivá fakta týkající se vašich předků nebo že u vás existuje vyšší pravděpodobnost vzniku neléčitelné choroby, jako je např. Alzheimerova choroba). Jakmile tyto informace obdržíte, už to nelze vrátit zpět. Nepředpokládejte, že jakékoli informace, které vám poskytneme, ať teď, nebo s rozvojem genetického výzkumu, budou přívětivé či pozitivní. Tyto výsledky mohou mít společenské, právní nebo ekonomické důsledky.

Dále berete na vědomí, že vaše používání služeb týkajících se DNA a obdržení výsledných zpráv o DNA může mít vážné důsledky nejen pro vás, ale i pro bezprostřední nebo jiné členy vaší rodiny, protože sdílejí určitou část vaší DNA. Pokud se jakýmkoli způsobem obáváte jakýchkoli takových možných důsledků, služby týkající se DNA NEPOUŽÍVEJTE.

Genetické informace, které se rozhodnete sdílet s ostatními, by mohly být použity v rozporu s vašimi zájmy, a proto byste měli jejich sdílení pečlivě zvážit. Pokud se rozhodnete sdílet genetické informace (jako např. výsledky DNA a/nebo zprávy o zdraví a DNA), které nemají v současnosti jakékoli využití nebo je jejich využití jen velmi omezené, může se stát, že díky novým zjištěním a objevům nabudou tyto informace v budoucnu většího významu. V nadcházejících letech by tak mohly firmy či pojišťovny od vás tyto informace vyžadovat. V roce 2008 vstoupil v USA v platnost Zákon proti diskriminaci na základě genetických informací (Genetic Information Non-discrimination Act – GINA) a některé, ale ne všechny, země a státy již zavedly zákony na ochranu osob v souvislosti s genetickými informacemi. Předtím, než se tedy rozhodnete své genetické informace s někým sdílet, se můžete obrátit na právního poradce, který vám objasní, do jaké míry jsou vaše genetické informace chráněny zákonem.

Pokud se rozhodnete exportovat údaje ze služby MyHeritage DNA Zdraví a nahrajete je do služby třetí strany za účelem zdravotní analýzy, může dojít k zobrazení některých genetických informací, které jste v rámci služby MyHeritage neobdrželi, protože nebyly touto službou validovány. Pro některé varianty mohou být totiž data DNA vyložena nesprávně, a proto nenese společnost MyHeritage za tyto informace žádnou odpovědnost. Exportování dat DNA ze služby MyHeritage a jejich následné nahrání do služby třetí strany tak provádíte výhradně na své vlastní riziko.

Další informace o službách v oblasti zdraví a DNASlužby v oblasti zdraví a DNA můžete využívat pouze tehdy, pokud jste již dosáhli věku 18 let.

Dotazník o zdravíPředtím, než vám budeme moci poskytnout zprávy o zdraví a DNA, od vás potřebujeme získat údaje o rodinné anamnéze týkající se vás i ostatních členů vaší rodiny, a to prostřednictvím příslušného dotazníku (dále jen„Údaje z dotazníku o zdraví“ a „Dotazník o zdraví“). Údaje z dotazníku o zdraví nám umožní stanovit, zda jste způsobilou osobou pro všechny zprávy o zdraví a DNA či jen pro některé z nich (vytvoření nebo vydání těchto zpráv může být v ojedinělých případech zamítnuto). V případě, že způsobilou osobou pro některé či všechny zprávy o zdraví a DNA budete, umožní nám údaje z dotazníku o zdraví vám tyto zprávy poskytnout či vás o nich informovat. Pro tyto účely je nutné, abyste vyplnili v plném rozsahu dotazník o zdraví.

Než budete moci poskytovat údaje z dotazníku o zdraví o druhých osobách, musíte nejprve od těchto osob získat patřičný souhlas. Vaše údaje z dotazníku o zdraví budeme uchovávat a používat v souladu s našimi Zásadami soukromí. Bude-li třeba vytvořit nové zprávy nebo vaše předchozí zprávy o zdraví a DNA aktualizovat, mohou být do dotazníku o zdraví přidány nové otázky a témata. V takovém případě bychom vás o všem informovali e-mailem. Chcete-li údaje z dotazníku o zdraví smazat či upravit, obraťte se na naši zákaznickou podporu. Další informace naleznete v našich Zásadách soukromí.

Genetika je pouze jedna stránka věciZprávy o zdraví a DNA poskytují informace o genetických rizicích na základě zhodnocení konkrétních genetických variant. Není v nich však uveden váš celkový genetický profil. Zprávy o zdraví a DNA nezachycují všechny genetické varianty související s určitou chorobou, což znamená, že absence testované varianty nevylučuje přítomnost jiných genetických variant, které mohou být s danou chorobou spojeny.

U většiny chorob navíc zjištěné geny přispívají k celkovému riziku pouze částečně. Riziko rozvoje dané choroby tak mohou zapříčinit i další faktory, jako je životní prostředí a životní styl, a v závislosti na daném onemocnění se může dokonce jednat o daleko významnější předpoklady. Pokud vaše data naznačují, že u vás neexistuje k rozvoji dané choroby či onemocnění zvýšené genetické riziko, neměli byste se tím nechat uchlácholit. To platí i v opačném případě; pokud vaše data naznačují, že u vás zvýšené genetické riziko existuje, neznamená to ještě, že u vás tato choroba či onemocnění skutečně propukne. Jakákoli zjištění, která budou vaše zprávy o zdraví a DNA obsahovat, by měla být potvrzena a doplněna dalšími zdravotními a klinickými testy a údaji.

Nespoléhejte se výlučně na zprávy o zdraví a DNASlužby v oblasti zdraví a DNA nejsou určeny k tomu, aby samostatně diagnostikovaly, předcházely či léčily jakékoli choroby či onemocnění, informovaly vás o vašem současném zdravotním stavu bez zvážení zdravotních či klinických údajů nebo abyste na jejich základě činili lékařská rozhodnutí, včetně toho, zda byste měli užívat jakékoli léky a případně v jakém množství. Chcete-li získat přesnější výsledky týkající se onemocnění či chorob, které jsou ve vašich zprávách o zdraví a DNA uvedeny, budete se muset obrátit na svého lékaře, genetického poradce či jiného poskytovatele zdravotní péče, kteří vám poskytnou další služby.

Služby v oblasti zdraví a DNA nenabízejí lékařské poradenství či péči a nejsou ani určeny k tomu, aby jejich prostřednictvím společnost MyHeritage vykonávala lékařskou praxi či jiným způsobem vytvářela vztah na úrovni pacient – poskytovatel zdravotní péče mezi společností MyHeritage a vámi. Služby v oblasti zdraví a DNA jsou určeny výhradně pro výzkumné, informační a vzdělávací účely. Využití jakýchkoli informací, které vám v rámci služeb v oblasti zdraví a DNA poskytneme (včetně potenciálně žalovatelných informací, které pro vás na základě zprávy o zdraví a DNA a vědecké literatury či výzkumů stanovíme), je výlučně na vaše vlastní riziko. Zprávu o zdraví a DNA byste neměli považovat za řešení, které nahrazuje návštěvy lékaře či jiného zdravotního odborníka. Zároveň nenahrazuje ani odborné lékařské poradenství, stanovení diagnózy, poradenství či léčbu vaším osobním lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče, jenž může vaše zdraví posoudit v širším kontextu lékařské praxe. Máte-li v souvislosti se zprávou o zdraví a DNA jakékoli obavy či dotazy nebo máte-li jakékoli otázky týkající se diagnózy, léčby, zmírnění či předcházení jakékoli chorobě nebo onemocnění, nebo se případně chcete poradit o svém zdravotním stavu, jeho zhoršení či o vašem zdraví obecně, měli byste se obrátit na svého lékaře či jiného zdravotního odborníka.

Genetický výzkum není komplexní a neustále se vyvíjí

Měli byste vzít na vědomí, že mnoho genetických zjištění, které se mohou ve zprávě o zdraví a DNA objevit, nebyla klinicky validována, a že technologie, kterou v současnosti používáme (a kterou používá i výzkumná komunita), není v oblasti klinického testování ve větší míře využívána. Z důvodu technických odchylek našeho testovacího zařízení nemusí být některé zprávy o zdraví a DNA či některé varianty v konkrétní zprávě o zdraví a DNA pro vás dostupné. Uváděné riziko u varianty může být vypočítáno na základě etnických skupin, které se neshodují s vaší vlastní etnicitou či pro ni nejsou relevantní, a proto pro vás nemusí být uváděné riziko přesné. V budoucnu může vědecká komunita některé předchozí výzkumy označit za neúplné či nepřesné, a interpretace vašich výsledků DNA se tak může na základě nových vědeckých výzkumů změnit. Nové vědecké poznatky tak mohou přispět k tomu, že naše zprávy o zdraví a DNA projdou v budoucnu změnou a budou přinášet odlišné výsledky. Můžeme například změnit sadu variací, které považujeme za součást vaší genetické predispozice pro určité onemocnění. Navíc můžeme k těmto variacím přiřadit odlišné hodnoty nebo kategorie, což znamená, že varianty, které jsou nyní škodlivé, budou v budoucnu klasifikovány jako benigní, čímž se vaše zpráva o zdraví a DNA změní. Dále můžeme například změnit pro určitou chorobu odhadovanou úroveň rizika. Do vaší zprávy o zdraví a DNA můžeme rovněž zahrnout další choroby a onemocnění, které původně nebyly na našich stránkách v době vaší objednávky uvedeny. Ostatní společnosti, které nabízejí testování genetického rizika, mohou pro stejnou chorobu zachycovat jiné genetické varianty, takže výsledky vašeho testu u jiné společnosti se mohou lišit. Za účelem zhodnocení přítomnosti variace, a případně také úrovně rizika, můžeme rovněž používat odlišné matematické nástroje a statistické rámce. Pokud se objeví nové informace, data či vědecké poznatky, vyhazujeme si právo vaše zprávy o zdraví a DNA aktualizovat. Jakmile se tyto zprávy jakkoli změní, vyhrazujeme si rovněž právo vás o tom informovat.

Před obdržením výsledků týkajících se zdraví a DNA mohou někteří lidé pociťovat úzkost. Je to zcela běžné. Pokud je vaše znepokojení opravdu velké, měli byste se před poskytnutím vzorku DNA pro účely služeb v oblasti zdraví a DNA nejprve obrátit na svého lékaře či jiného zdravotního odborníka. Rovněž vám doporučujme, abyste před poskytnutím vzorku DNA pro zmíněné služby získali více informací o testování DNA např. od genetického poradce, zdravotního odborníka se specializací na genetická onemocnění, a případně také klinického lékařského genetika certifikovaného příslušnou komisí, abyste se mohli náležitě rozhodnout, zda je pro vás toto testování to pravé.

Vezměte prosím na vědomí, že výsledky DNA, a případně také zprávy o zdraví a DNA, jež se rozhodnete sdílet se svým lékařem či jiným poskytovatelem zdravotní péče, se mohou stát součástí vašich zdravotních záznamů, v důsledku čehož k nim mohou mít v budoucnu přístup i jiní poskytovatelé zdravotní péče nebo pojišťovny. Pokud se vás zástupci pojišťovny zeptají, zda máte informace o svém zdravotním stavu na základě genetického testování, a vy jim zatajíte, že ano, může to být považováno za podvodné jednání.

I přesto, že je naše laboratoř v Texasu licencována jako klinická, ne všechny jurisdikce vyžadují, aby naše služby v oblasti zdraví a DNA podléhaly udělení licence. Proto není naše genetické testování v oblasti zdraví a chorob licencováno všemi státními, federálními či mezinárodními orgány univerzálně. V některých jurisdikcích služby v oblasti zdraví a DNA nenabízíme, protože potřebné licence nevlastníme.

V rámci zpracování objednávek pro zákazníky žijící ve Spojených státech rovněž vyžadujeme, aby bylo předloženo nařízení lékaře ke zpracování zpráv o zdraví a DNA a jejich poskytnutí zákazníkovi. Aby byl MyHeritage DNA Test Zdraví pod lékařským dohledem, spolupracujeme s nezávislou sítí plně oprávněn a certifikovaných lékařů a genetických poradců nazývanou PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) („PWNHealth“). Aby mohli lékaři a genetičtí poradci sítě PWNHealth provádět příslušné kontroly, budeme s nimi důvěrným způsobem sdílet vaše osobní údaje, včetně údajů z dotazníku o zdraví, výsledků DNA a zpráv o zdraví a DNA. Poplatek za služby sítě PWNHealth vybírá jménem této sítě společnost MyHeritage, která jej zahrnuje do celkové ceny svých služeb v oblasti zdraví a DNA.

MyHeritage DNA Test Zdraví nebyl autorizován či schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (United States Food and Drug Administration – FDA). Úřad FDA nevyžaduje, aby prošel tento test před uvedením na trh jeho kontrolou.

Zavazujete se, že společnost MyHeritage, její dceřiné společnosti, zaměstnance, členy statutárních orgánů, zástupce, poskytovatele licencí, vedoucí pracovníky, přidružené subjekty a případné třetí strany jednající v našem zastoupení a jejich příslušné vedoucí pracovníky, zástupce, společníky a zaměstnance odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli ztráty, závazky, nároky nebo požadavky (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vzniklé v důsledku nebo na základě vašeho používání služeb týkajících se DNA nebo přístupu nim a za veškeré důsledky takového použití.

Použití osobních údajů

Členové či jiné osoby využívající webové stránky a/nebo služby DNA Genealogy mohou použít DNA genealogické zprávy ostatního člena jen v rozsahu povoleném v rámci nastavení ochrany osobních údajů takového člena a pouze s ohledem na DNA genealogické zprávy určené jako dostupné ostatním členům. Pokud shromáždíte a/nebo zveřejníte jakékoli DNA výsledky a/nebo DNA zprávy na jiném webu nebo aplikaci nebo je jinak použijete mimo DNA Services, upozorňujeme, že DNA výsledky a/nebo DNA zprávy budou použity v souladu s podmínkami a zásadami těchto ostatních webů a/nebo aplikací a takové použití je výhradně na vaše vlastní riziko.

Ochrana soukromí a zabezpečení

Podrobnosti o našich postupech ochrany soukromí naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Omezení odpovědnosti

Aniž by tím byl dotčen odstavec „Omezení odpovědnosti“ níže (v článku „Odmítnutí odpovědnosti, omezení odpovědnosti a odškodnění“), měli byste si být vědomi toho, že služby týkající se DNA jsou řízeny z našich pracovišť ve Spojených státech. Netvrdíme, že služby týkající se DNA jsou vhodné nebo k dispozici pro použití v jiných místech. Ti, kdo ke službám týkajícím se DNA přistupují nebo je využívají z jiných jurisdikcí, tak činí z vlastní vůle a odpovídají za dodržování místních zákonů.

Další oblasti našich webových stránek

Jako člen můžete vkládat obsah do jiných oblastí našich webových stránek, jako je například fórum podpory. Můžete také vkládat komentáře k obsahu odeslanému jinými uživateli. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků, finančních nebo jiných, odebrat jakýkoli obsah nebo příspěvek, o němž se domníváme, že podle našeho uvážení jakýmkoli způsobem porušuje tuto smlouvu.

Služba zálohování MyHeritage

MyHeritage poskytuje volitelnou službu zálohování dat, která je k dispozici za zvláštní poplatek na bázi předplatného. Tato služba zálohování se řídí touto smlouvou a dalšími konkrétními podmínkami pro službu zálohování.

Licence k omezenému užívání

Tímto vám udělujeme licenci používat službu a její obsah výlučně pro osobní potřebu a za podmínek této smlouvy (dále jen "licence"). Služba není určena ani licencována pro komerční účely. Vyhrazujeme si právo službu nebo jakoukoli její část kdykoli zrušit. Stahování některých nebo všech částí jakékoli funkce služby nebo jakékoli části veřejných oblastí služby je zakázáno. Publikovat opětovně obsah veřejných oblastí online nebo jinak je zakázáno. Porušení této licence může vést k okamžitému ukončení vašeho členství a může mít za následek žalobu na vystavení soudního příkazu, o náhradu škody a/nebo jakoukoli jinou nápravu podle ekvity. Službu a veškerý software poskytovaný službou můžete používat pouze online a nesmíte tento software stahovat, kopírovat, znovu používat nebo distribuovat, s výjimkou případů, kdy je v souvislosti s tímto softwarem jasně uvedeno, že je k dispozici pro použití offline a spolu s tímto softwarem je poskytována licence k tomuto použití.

Autorská právaS výjimkou služeb souvisejících s DNA, jak jsou popsány výše, nám vložením obsahu na naše webové stránky udělujete bezplatnou, celosvětovou, trvalou a nevýlučnou licenci k hostování, kopírování, vkládání a distribuci tohoto obsahu.

Integrace vyhledávání shod ve službě MyHeritage s našimi partnery, jako jsou RootsMagic, Family Historian, Aldfaer a Coret Genealogie, nezahrnuje vkládání obsahu. Informace, které nám byly softwarem a weby našich partnerů předány za účelem vyhledání shody nikdy nepoužíváme pro jakýkoli jiný účel, než je vyhledávání shody, a nikdy je veřejně nezobrazujeme, neprodáváme ani k nim neudělujeme licenci třetím osobám. K těmto informacím nemáme licenci a neshromažďujeme je. Po provedení výpočtu shody jsou automaticky smazány. Uživatelé našich partnerů mohou obdržet Smart Matches (shody v rodokmenech) s našimi uživateli, ale tyto shody nejsou obousměrné: naši uživatelé neobdrží Smart Matches s uživateli našich partnerů a nebudou moci zobrazit jejich data.

Veškerý obsah zveřejněný na našich webových stránkách, s výjimkou obsahu odeslaného uživatelem, výsledků DNA, vzorků DNA a genetických informací ve zprávách o DNA, je vlastněn námi nebo třetími stranami, které nám k tomuto obsahu udělily omezenou licenci. Obsah zveřejněný na rodinných stránkách je vlastněn osobou, která tento obsah vytvořila, je pod kontrolou správce rodinných stránek, na které je zasílán, a je hostován podle podmínek této smlouvy.

Společnost MyHeritage je chráněna autorským právem podle amerických a izraelských zákonů o autorských právech, mezinárodních úmluv a dalších příslušných autorských zákonů.

Aplikační kód, který je jádrem našeho softwaru a aplikací, nesmíte žádným způsobem upravovat. Nebudete provádět, iniciovat, povolovat ani schvalovat úpravy, tvorbu odvozených děl, překládání, reverzní inženýrství, dekompilaci, demontáž nebo rozkládání veškerých námi nabízených aplikací a všech komponent, které si lze stáhnout, ani jakékoli jejich části, a nabourávání se do nich .

Zákon Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")Součástí naší politiky je v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 („DMCA“) reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv. Zákon DMCA stanoví nápravné prostředky pro vlastníky autorských práv, kteří se domnívají, že materiál, který je k dispozici na Internetu porušuje podle amerického zákona o autorských právech jejich práva. Chcete-li se o DMCA dozvědět více, navštivte webovou stránku amerického úřadu pro ochranu autorských práv na adrese https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jeho zástupcem a v dobré víře se domníváte, že jakýkoli obsah uveřejněný na webových stránkách porušuje vaše autorská práva, můžete podle zákona DMCA zaslat upozornění našemu určenému zástupci pro autorská práva, a to buď poštou na adresu: Oznámení pro zástupce pro autorská práva, k rukám: Právní oddělení, MyHeritage, PO Box 50, Terminal Park, nebo Yehuda 6037606, Izrael, nebo e-mailem na adresu: copyright@myheritage.com.

Oznámení musí splňovat aktuálně platné zákonné požadavky dle zákona DMCA. V oznámení prosím uveďte následující informace:
• Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je materiálem (materiály) údajně porušeno.
• Identifikace díla chráněného autorským právem, které mělo být porušeno, nebo v případě, že jedno oznámení zahrnuje více děl chráněných autorským právem na webové stránce, reprezentativní seznam těchto děl.
• Identifikace materiálu, který podle prohlášení právo porušuje nebo je předmětem protiprávní činnosti a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zamezen přístup, a informace dostačující k tomu, aby společnost MyHeritage materiál lokalizovala (poskytnutí URL je nejlepším způsobem, jak nám pomoci rychle obsah lokalizovat).
• Informace dostatečné k tomu, aby mohla společnost MyHeritage kontaktovat žalující stranu, jakými je adresa, telefonní číslo a, pokud je k dispozici, emailová adresa, na které může být žalující strana kontaktována.
• Prohlášení, že žalující strana je v dobré víře přesvědčená, že použití materiálu vedoucí k podání stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem.
• Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné, pod hrozbou postihu za křivé svědectví, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Pokud si nejste jisti, zda máte práva na konkrétní dílo nebo zda materiál, kterého se oznámení týká, skutečně porušuje autorská práva, obraťte se na právníka nebo jiného poradce, protože společnost MyHeritage nemůže poskytovat právní poradenství. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona DMCA mohou být za neoprávněné nároky uloženy sankce.

Marketing našich služebSvým zaregistrováním do služby souhlasíte s tím, že můžeme vaše kontaktní údaje používat k tomu, abychom vám mohli nabídnout produkty nebo služby MyHeritage, které mohou doplňovat produkt nebo službu, které jste si od nás vyžádali. Tyto propagační nabídky lze předkládat e-mailem, telefonem nebo přímou poštou.

Pokud nechcete dostávat marketingové nabídky prostřednictvím e-mailů, můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v e-mailu nebo nastavením e-mailových předvoleb. Viz část E-mailové předvolby na Zásady soukromí.

Pokud nechcete dostávat marketingové nabídky telefonicky nebo přímou poštou, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@myheritage.com nebo o to požádejte ústně jakéhokoliv zástupce MyHeritage.

Poplatky a platbyPředplatné

Služba MyHeritage nabízí navíc k základnímu bezplatnému plánu webových stránek placené plány na bázi předplatného, mezi něž patří: plán Premium, PremiumPlus, Datový plán a Kompletní plán.

Všechny typy předplatného se automaticky obnovují, aby byla zajištěna nepřerušená služba. To znamená, že jakmile se stanete předplatitelem, vaše předplatné bude automaticky obnovováno a vámi zvolenou fakturační metodou vám bude účtována platba na základě trvání předplatného, dokud se neodhlásíte nebo předplatné nezrušíte podle pokynů v této smlouvě.

V důsledků předpisů USA nejsou platební plány na bázi předplatného a nákupy v současné době k dispozici obyvatelům těchto míst: Írán, Libye, Súdán, Somálsko, KLDR, Libanon a Sýrie.

Veškeré fyzické zboží a předměty zakoupené od nás se doručují na základě smlouvy o přepravě. To znamená, že riziko ztráty a vlastnictví k těmto věcem na vás přechází okamžikem, kdy je předáme dopravci.

1. Odhlášení od obnovení

Veškerá svá předplatná můžete zrušit po přihlášení do svého účtu na stránce Moje nákupy (vyberte příslušný plán, klikněte na „Zobrazit podrobnosti“ a poté klikněte na „Zastavit každoroční obnovu“) nebo tak, že se na službu MyHeritage obrátíte telefonicky na čísle +1-844-994-1888 (bezplatné telefonní číslo v USA, další telefonní čísla v jiných zemích viz záložka Kontaktujte nás). Pokud nám úmysl zrušit předplatné neoznámíte nejméně jeden den před koncem aktuálního období předplatného, provede se platba na další období obnovení předplatného.

2. Zkušební období

Předplatné za bezplatnou zkušební verzi bude účtováno až po skončení bezplatného zkušebního období.
Bezplatnou zkušební verzi můžete kdykoli během bezplatného zkušebního období na stránce Moje nákupy zrušit, aniž by vám byly účtovány jakékoli poplatky. Na této stránce vyberte možnost „Datová předplatná“ nebo „Kompletní předplatná“ stiskněte tlačítko „Zobrazit podrobnosti“ a poté zvolte možnost „Ukončit zkušební období“.

Chcete-li zahájit bezplatnou zkušební verzi, budeme potřebovat Vaše platební údaje. Poskytnutím platebních údajů a přijetím smluvních podmínek souhlasíte s tím, že společnost MyHeritage Vám může automaticky začít účtovat předplatné poté, co bezplatná zkušební doba skončí na opakujícím se ročním základě. Držitelé karet Visa budou informováni e-mailem 7 dní před koncem bezplatné zkušební doby.

3. Pravidla pro vrácení peněz

MyHeritage si cení spokojenosti svých zákazníků a nabízí třicetidenní záruku vrácení peněz. Pokud nejste se zakoupeným plánem spokojeni, můžete požádat o vrácení částky v plné výši prostřednictvím Zákaznická podpora, a to do třiceti (30) dnů od zaúčtování.
Záruka vrácení peněz se vztahuje na předplatné služby MyHeritage (Premium, PremiumPlus, Data nebo Kompletní) a nezahrnuje zasílané produkty, jako jsou DNA sady MyHeritage.
Veškeré refundace budou vráceny na původní kreditní kartu, kterou byl nákup proveden. Upozorňujeme, že po vrácení peněz může trvat několik pracovních dnů, než se vám peníze objeví na vašem účtu.

4. Ceny mohou podléhat změnám

Společnost My Heritage může ceny čas od času změnit. Aktuální ceny viz ceník. Ceny mohou podléhat dalším daním a celním poplatkům v závislosti na zemi, ve které máte bydliště.
Po každé platbě vám MyHeritage zašle e-mail s podrobnostmi o nákupu a účtovanou částkou.

​5. Obnovení předplatného s uplatněním stabilní ceny

Předplatné, které bylo zakoupeno se zárukou stabilní ceny („Předplatné se stabilní cenou“), bude obnoveno za stejnou cenu, za kterou bylo původně zakoupeno. Změny cen předplatného neovlivnícenu obnoveného předplatného se zárukou stabilní ceny. ​Pokud mátepředplatnése zárukoustabilní ceny,bude vám po celou dobu trvání předplatnéhopři jeho obnovení účtována stejná cena. ​Pokud přerušíte předplatné se zárukou stabilní ceny a necháte jej vypršet, není zaručeno, že jej v budoucnu budete moci znovu zakoupit za stejnou cenu.

Platba za služby týkající se DNA

Pokud ještě nejste ve službě MyHeritage zaregistrováni, budete se během objednávání testovací DNA sady muset zaregistrovat. Registrace je zdarma. Přístup k vašim výsledkům DNA a ke zprávám o DNA na našich webových stránkách je možný pouze pomocí vašich přihlašovacích údajů.

1. Výměna

V případě, že zaznamenáte některou z následujících skutečností, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku „Kontaktujte nás“ níže a my vám zdarma pošleme novou náhradní testovací DNA sadu na adresu, kterou máme v evidenci v době nákupu:

2. Zrušení a vrácení peněz

Pokud se rozhodnete zrušit objednávku testovací DNA sady před přijetím vzorku DNA v naší laboratoři, máte nárok na vrácení vynaložených prostředků. Chcete-li objednávku zrušit a požadovat vrácení peněz, musíte se na nás obrátit pomocí kontaktních údajů uvedených v článku „Kontaktujte nás“ níže. Náhrada bude zahrnovat náklady na testovací soupravu DNA, nikoli však náklady na dopravu, celní poplatky ani dovozní daně. Veškeré refundace budou vráceny na původní kreditní kartu, kterou byl nákup proveden. Počítejte prosím s přiměřenou dobou pro vrácení peněz na váš účet.

Nebudeme přiznávat refundace za testovací DNA sady, které jsou již zpracovávány v naší laboratoři nebo u nichž bylo zpracování již dokončeno. Jakmile byl vzorek DNA odeslán do naší laboratoře a byly na něm zahájeny práce, plné náklady na testovací DNA sadu jsou nevratné.

Upozorňujeme, že vědecké postupy se mohou někdy z různých důvodů zdržet. Doba testování se může lišit v závislosti na vytížení laboratoře a kvalitě biologického vzorku Očekávané termíny výsledků jsou tedy pouze odhady a nikoli pevně garantované lhůty dodání.

3. Selhání opětovného testu DNA po laboratorním zpracování

Laboratoř nemusí být schopna zpracovat váš vzorek a laboratorní proces může skončit chybami. Pokud se testování vašeho DNA nepodaří, zašleme vám poštou zdarma novou DNA testovací sadu, abyste nám mohli poskytnout nový vzorek DNA. Testovací sada DNA bude odeslána na adresu, kterou máme uvedenou v záznamech v době zakoupení. Během zpracovávání, jež splňuje naše vysoké standardy, se může vyskytnout malá, neznámá část dat vygenerovaných během laboratorního procesu, která je neinterpretovatelná nebo nesprávná („Laboratorní chyby“). Jelikož je tato možnost známá předem, uživatelé nemají v případě výskytu těchto laboratorních chyb nárok na vrácení peněz.

4. Možnost změny cen

MyHeritage může ceny kdykoli změnit.

Odmítnutí odpovědnosti, omezení odpovědnosti a náhrada škodyOdmítnutí odpovědnosti

A. V maximální možné míře povolené příslušnými právními předpisy nebudou společnost MyHeritage, její vedoucí pracovníci, představitelé, zástupci, zaměstnanci, poskytovatelé licencí a přidružené subjekty v žádném případě odpovídat za nesprávné nebo nepřesné informace související se službou, ať už jsou jejich zdrojem uživatelé našich webových stránek, naši členové, inzerenti nebo firemní partneři, případně jakékoli zařízení nebo softwarové prostředky související s provozem webových stránek nebo služeb či využívané při jejich provozu. MyHeritage neodpovídá za žádné důsledky výsledků DNA a/nebo zpráv o DNA, bez ohledu na to, zda jsou správné či nikoli.

b. Společnost MyHeritage a její poskytovatelé licencí a přidružené subjekty nenesou odpovědnost za chování (online i offline) jakéhokoli člena nebo jiného uživatele našich webových stránek. V maximální možné míře povolené platnými právními předpisy v žádném případě nebudeme odpovědni za žádné ztráty nebo škody, včetně ztráty dat, informací, úrazu nebo úmrtí, případně za důsledky pro soukromí vyplývající z používání webových stránek nebo služby kýmkoli, zveřejnění informací na webových stránkách či jejich předání členům nebo jiným uživatelům a jakékoli interakce mezi členy nebo jinými uživateli webových stránek, ať už online nebo offline.

c. Informace, produkty a služby, které jsou součástí této služby a webových stránek mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace se pravidelně upravují a aktualizují.

d. Společnost MyHeritage nepřebírá žádnou odpovědnost za chybu, vynechání, přerušení, smazání, vadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádež nebo zničení a neoprávněný přístup nebo změnu komunikace uživatelů nebo členů; a neodpovídá za žádné problémy nebo technické závady telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu nebo přehrávačů z důvodu technických problémů nebo silného provozu na internetu nebo na jakémkoli webu, případně jejich kombinace. Společnost MyHeritage a její přidružené subjekty nenesou odpovědnost za žádný úraz ani poškození počítačového vybavení, které patří uživateli webových stránek, členovi nebo jiné osobě, v souvislosti s používáním našich webových stránek, prohlížením, přehráváním nebo stahováním jakýchkoli materiálů z webových stránek nebo na nich či jinak v souvislosti se službou, případně z uvedeného vyplývající.

e. Služba a webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ a kromě případů, kdy je to zakázáno příslušnými právními předpisy, společnost MyHeritage výslovně odmítá jakoukoli záruku libovolného druhu, vyjádřenou nebo mlčky předpokládanou, včetně záruky obchodovatelnosti, způsobilosti k určitému účelu, vlastnického titulu a neporušení cizích práv i dostatečné kvality, nebo že webové stránky budou dostupné v určitém okamžiku nebo místě, nepřerušovaně nebo bezpečným způsobem, že případné nedostatky nebo chyby budou opraveny nebo že služba neobsahuje viry či jiné škodlivé součásti. Nezaručujeme žádné konkrétní výsledky používání služby. Služba může obsahovat odkazy na weby třetích stran, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Nad webovými stránkami třetích stran nemáme kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich obsah, zásady nebo postupy. Výslovně nás zbavujete veškeré odpovědnosti vyplývající z vašeho používání webových stránek nebo služeb třetích stran. Nezaručujeme, neprohlašujeme, neručíme ani nepřebíráme odpovědnost za jakékoli jednání, zdroje, testy, lékaře či jiné poskytovatele zdravotní péče, léky, biologické látky, zdravotnické přístroje či jiné postupy a názory nebo jakékoli propagované nebo třetí stranou (prostřednictvím služby nebo jakéhokoli odkazovaného webu) nabízené produkty či služby či totéž uvedené na jakémkoli banneru nebo v jiné reklamě, případně další informace, jež mohou být uvedeny na webu. Nebudeme se účastnit žádných transakcí mezi vámi a externími poskytovateli produktů nebo služeb. My ani naši dodavatelé neposkytujeme žádná závazná prohlášení ohledně vhodnosti, spolehlivosti nebo přesnosti obsahu poskytovaného našimi webovými stránkami, a to bez ohledu na účel. V žádném případě neodpovídáme za přímé, nepřímé, represivní, zvláštní ani jiné škody, mimo jiné včetně ušlého zisku, ztráty dat nebo jakékoli jiné škody vyplývající ze smlouvy, obecné občanskoprávní odpovědnosti, ekvity nebo jakékoli jiné právní teorie, a to i tehdy, pokud jsme na možnost vzniku takové škody upozorněni.

f. Společnost MyHeritage podle vlastního uvážení může, ale nemusí, prohlížet, kontrolovat, sledovat, odstraňovat nebo upravovat výsledky DNA a zprávy o DNA.

Omezení odpovědnosti

Společnost MyHeritage (ani její dodavatelé) v žádném případě nebude vůči vám ani žádné třetí straně odpovědná za jakékoli nepřímé, následné, exemplární, náhodné, zvláštní nebo represivní škody, včetně škod způsobených vaším použitím služby nebo jakékoli její části, případně neschopností ji používat, i když jsme byli na možnost takových škod upozorněni. Bez ohledu na cokoli v této smlouvě, co je v rozporu s tímto ujednáním, naše odpovědnost (nebo odpovědnost našeho dodavatele) vůči vám nebo jakékoli třetí straně z jakéhokoli důvodu a bez ohledu na formu žaloby bude vždy omezena na částku, kterou jste nám případně zaplatili za dobu trvání členství. Nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z (i) chyb, nedostatků nebo nepřesností obsahu; (ii) úrazů osob nebo škod na majetku jakékoli povahy vyplývajících z vašeho přístupu ke službě a jejího používání; (iii) neoprávněného přístupu k našim serverům a/nebo jakýmkoli informacím na nich uložených, případně jejich neoprávněného použití; (iv) přerušení nebo ukončení přenosu do služby nebo z ní; (v) chyb, virů, trojských koňů a podobně, které mohou být přeneseny do služby nebo prostřednictvím této služby; a/nebo (vi) ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho používání služby, ať už na základě záruky, smlouvy, obecné občanskoprávní odpovědnosti nebo jiné právní teorie. Výše uvedená omezení odpovědnosti se použijí v nejvyšší možné míře, kterou dovoluje zákon v příslušné jurisdikci.

Vzhledem k tomu, že některé státy/jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo vedlejší škody, nemusí se na vás předchozí omezení v plném rozsahu vztahovat. POKUD JSTE S JAKOUKOLI ČÁSTÍ TÉTO SLUŽBY NEBO S KTEROUKOLI PODMÍNKOU TÉTO SMLOUVY NESPOKOJENI, VAŠE JEDINÁ A VÝHRADNÍ NÁPRAVA SPOČÍVÁ V UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY.

Odškodnění

Zavazujete se společnost MyHeritage, její dceřiné společnosti, zaměstnance, členy statutárních orgánů, zástupce, poskytovatele licencí, vedoucí pracovníky, přidružené subjekty a případné třetí strany jednající v našem zastoupení a jejich příslušné vedoucí pracovníky, zástupce, společníky a zaměstnance odškodnit a zbavit odpovědnosti za jakékoli ztráty, závazky, nároky nebo požadavky (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) uplatněné třetí stranou v důsledku nebo na základě vašeho používání služby nebo přístupu k ní, porušení této smlouvy a/nebo případného porušení vašich výše uvedených prohlášení a záruk a/nebo pokud informace, které vložíte na naše webové stránky nebo nám je jinak předáte prostřednictvím služby, způsobí vznik naší odpovědnosti vůči třetí straně.

Promlčení ve vztahu ke službám týkajícím se DNA

Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli zákon nebo předpis, který je s tím v rozporu (v rozsahu povoleném rozhodným právem), nárok nebo žaloba vyplývající z používání služeb týkajících se DNA nebo z tohoto článku, případně s uvedeným související, musí být uplatněn nejpozději jeden (1) rok poté, co takový nárok vznikl nebo důvod k žalobě nastal, jinak je jeho uplatnění navždy vyloučeno.

Další podmínky upravující členství1. Registrace a zabezpečení

A. V rámci registračního procesu odešlete svou e-mailovou adresu, celé jméno a zvolíte si heslo. Musíte nám poskytnout pravdivé, přesné, úplné a aktuální registrační údaje. Nesplnění této podmínky představuje porušení této smlouvy. Berete na vědomí, že nesmíte (i) vybrat nebo použít jméno nebo e-mailovou adresu jiné osoby s úmyslem vydávat se tuto osobu; (ii) bez oprávnění používat jméno nebo e-mailovou adresu jakékoli jiné osoby než své vlastní; (iii) zadat nepravdivý rok nebo datum svého narození; nebo (iv) používat jméno nebo e-mailovou adresu, které podle našeho vlastního uvážení budeme považovat za nevhodné nebo urážlivé.

B. Abyste mohli službu používat, musíte být starší 13 let, pokud právní řád země nebo státu, ve kterém máte bydliště nebo z něhož službu používáte, nestanoví jinou věkovou hranici (další informace viz článek s názvem „Nezletilí uživatelé" níže). Registrace a přihlášení na webovou stránku se považují za potvrzení, že jste starší, než je požadovaný minimální věk. Pokud jste starší, než je požadovaný minimální věk, ale ještě jste nedosáhli věku 18 let, bude od vás vyžadován písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s používáním služby (další informace naleznete v článku „Mladiství“ níže).

C. Za veškeré použití našich webových stránek nebo činnost na nich prostřednictvím vašeho hesla a za zachování důvěrnosti vašeho hesla odpovídáte vy. Nikdy po vás nebudeme vyžadovat, abyste komukoli z našich zástupců sdělili své heslo. Sdělování hesla za účelem přístupu na webové stránky jinými osobami je výslovně zakázáno a představuje porušení této smlouvy. Běžnou poštou nebo e-mailem na adresu privacy@myheritage.com jste povinni nás informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho členství nebo narušení bezpečnosti, o němž víte nebo na které máte podezření. Jakákoli podvodná, nevhodná nebo protiprávní činnost může být dle našeho vlastního uvážení důvodem k ukončení vašeho členství a můžeme vás nahlásit příslušným orgánům činným v trestním řízení.

2. Změny této smlouvy a služby

Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu nebo službu na základě vlastního uvážení kdykoli změnit. Změny ve službě budou zveřejněny na webových stránkách. Pokud bude jakákoli část této smlouvy nebo změna této smlouvy nebo služby pro vás nepřijatelná, případně na jejím základě již nebudete schopni nebo ochotni tuto smlouvu plnit, měli byste službu přestat používat. Pokračující používání služby nyní nebo po změnách v této smlouvě znamená, že jste změny přijali a jste jimi vázáni. Proto je důležité, abyste občas kontrolovali aktuální verzi, která je k dispozici, a ujistili se, že víte o případných změnách.

Kdykoli dojde k podstatné změně této smlouvy, zobrazí se v popředí vedle odkazu „Podmínky“ v zápatí stránek služby, který vede k této Smlouvě, štítek aktualizováno. Štítek aktualizováno bude odstraněn po uplynutí 30 dnů nebo když navštívíte stránku s aktualizovanými smluvními podmínkami, abyste si je přečetli, podle toho, co nastane dříve.

3. Nezletilí uživatelé

S výjimkou služeb týkajících se DNA (viz odstavec „Způsobilost“ článku „Služby týkající se DNA“ výše) požadujeme, aby fyzickým osobám, které mají v úmyslu vytvořit si účet na MyHeritage, bylo nejméně 13 let, ale v některých jurisdikcích může být hranice minimálního věku vyšší (dále jen „minimální věk“).

V souladu s právním řádem Španělska, Izraele, Kanady a Jižní Koreje požadujeme, aby osoby žijící v těchto zemích byly starší minimálně 14 let, než si budou moci vytvořit účet a používat službu, a v Kalifornii musí být starší minimálně 16 let (vyjma služeb v oblasti DNA, kde minimální věk je vždy 18 let). Poskytnutí nepravdivých údajů pro vytvoření účtu je vždy porušením této smlouvy. To zahrnuje i účty registrované staršími osobami za děti, které nedosáhly minimálního věku. Pokud si vaše nezletilé dítě (dítě, které nedosáhlo minimálního věku) vytvořilo účet v MyHeritage, můžete mu ukázat, jak tento účet smazat tím, že jej necháte přihlásit se do svého účtu, v nabídce účtu (Account menu) v pravém horním rohu zvolit „Nastavení účtu“ (Account settings) a následně kliknout na „Vymazat můj účet“ (Delete my account). Pokud byste nám chtěli nahlásit účet registrovaný nezletilým dítětem, pošlete nám prosím e-mail na adresu privacy@myheritage.com. Účet každého dítěte nedosahujícího minimálního věku, který nám byl nahlášen, neprodleně smažeme.

4. Mladiství

Vyjma služeb v oblasti DNA (viz pododdíl „Způsobilost“ ve výše uvedené části „Služby DNA“) můžete službu používat i v případě, že jste dosáhli minimálního věku, nedosáhli jste však 18 let, za předpokladu, že jste získali souhlas svého rodiče nebo zákonného zástupce s používáním dané služby (dále jen „souhlas“). Mladistvé osoby nesmí bez souhlasu službu používat, dokud nedosáhnou věku 18 let.

Služba zobrazí speciální povinný formulář souhlasu rodiče / zákonného zástupce, jakmile se do služby zaregistruje nebo přihlásí uživatel, který je označen za nezletilou osobu. Rodič nebo zákonný zástupce musí ve formuláři se souhlasem uvést své celé jméno a e-mailovou adresu a zaškrtnout políčka, pomocí kterých prohlašuje, že je rodičem nebo zákonným zástupcem nezletilého, přijímá tuto Smlouvu a zásady ochrany osobních údajů pro Službu a bere na sebe odpovědnost za používání Služby nezletilým. Zobrazí-li se formulář souhlasu, službu nelze použít, dokud není vyplněn. Pokud uživatel není mladistvý, formulář uživateli umožňuje tuto skutečnost deklarovat a zadat správný rok narození. Po vyplnění a odeslání formuláře služba zadokumentuje podrobnosti souhlasu, ale údaje rodiče nebo zákonného zástupce zadané do formuláře souhlasu nebude dále používat.

Spory a rozhodné právoTato smlouva a jakýkoli spor týkající se služby se bez ohledu na ustanovení kolizních norem budou řídit výhradně zákony státu Izrael a souhlasíte s tím, že případné soudní řízení týkající se uzavření, plnění a/nebo vymáhání této smlouvy bude vedeno výhradně soudy se sídlem v Tel Avivu v Izraeli. Souhlasíte s tím, že služba bude považována za pasivní a nebude vést ke vzniku osobní příslušnosti orgánů státní moci nad společností MyHeritage, ať již specifické nebo obecné, v jiných jurisdikcích než v Izraeli. V nepravděpodobné situaci, kdy nebudeme spor s vámi schopni vyřešit po neformálním vyjednávání, musí být všechny nároky vzneseny každým účastníkem za sebe samostatně, nikoliv formou účasti na hromadné žalobě či obdobném postupu. Souhlasíte s tím, že uzavřením této smlouvy se my i vy vzdáváme práva připojit se k nároku vymáhanému hromadnou žalobou.

Úplnost smlouvyTato smlouva spolu se zásadami ochrany soukromí společnosti, informovaným souhlasem v souvislosti s DNA (dále jen „informovaný souhlas“) a dalšími případnými právními oznámeními nebo podmínkami zveřejněnými společností MyHeritage na webových stránkách tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností MyHeritage ohledně našich webových stránek a služby. Neuplatnění nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ujednání této smlouvy a/nebo informovaného souhlasu z naší strany se nepovažuje za vzdání se takového práva nebo ujednání. Názvy článků v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění orientace a nemají žádný právní nebo smluvní účinek. Tato dohoda a/nebo informovaný souhlas mají působnost v nejvyšší možné míře, jakou připouští zákon. Bude-li nějaké ujednání této smlouvy a/nebo informovaného souhlasu shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ujednání považováno za oddělitelné od této smlouvy a/nebo od informovaného souhlasu a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ujednání. Tuto smlouvu a všechna práva a licence udělené podle této smlouvy nesmíte převést ani postoupit, my je však smíme postoupit bez omezení. Jakýkoli pokus o postoupení nebo převod v rozporu s touto smlouvou bude od počátku neplatný. Pokud vám poskytneme překlad anglické verze této smlouvy, v případě jakéhokoli rozporu bude mít vyšší platnost anglická verze této smlouvy.

Kontaktujte násBudete-li mít jakékoli obavy nebo dotazy týkající se této smlouvy, webových stránek, služby nebo souvisejícího tématu, můžete nás kontaktovat písemně na níže uvedené adrese nebo navštivte naše centrum nápovědy.

Zákaznická podpora
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6037606, Israel
https://www.myheritage.com