Šimon Novotný 28.10.1789 – 6.12.1831 42 let

 
Zdenek Novotny
29. Leden 2012, 14:05

Šimon, prostřední syn Josefa, se narodil na gruntě svého dědy Jana a někdy kolem desátého roku se spolu se svými rodiči a sourozenci přestěhovali do jejich nové chalupy č.p. 116. Po smrti otce roku 1806 chalupu přebírá nejstarší Jiří a pravděpodobně vyplatil Šimonovi jeho dědický podíl. Žádný doklad jsem sice o tom nenašel, ale domnívám se, že tomu bylo právě tak, jelikož Šimon hned roku 1808 kupuje usedlost v Karlově.

Šimon koupil usedlost v Karlově č.p. 20 od Jana a Mariany Pospíšilových dne 1.4.1808. Celková zákupní cena byla 3900 zlatých a v den kupu musel složit závdavek 50 zlatých. K usedlosti patřila stodola, stáj na dobytek, 12 měřic (2,3 ha) polí a 11 měřic pastvin podél břehů říčky Blaty.

Připadá mi dost zvláštní, že na usedlosti hospodařil dlouhou dobu sám. Oženil se až 20.6.1814 s Veronikou, dcerou Jana Kořalky, chalupníka z Karlova. Veronika se narodila 26.5.1791 a zemřela 10.9.1857. Její otec Jan pochází ze Žerůvek, kde se narodil roku 1755.

Šimon a Veronika měli spolu celkem 8 dětí:

Kateřina   31.3.1815

Mariana     9.3.1817

Josef        19.3.1819 –   20.3.1819

Barbora  12.11.1820

Jenovefa    3.1.1823 – 23.10.1841

Jan         15.11.1825 –   22.5.1826

Anna         20.7.1827

Jan         15.11.1830 –     3.3.1883

 

V Olšanské kronice se píše, že roku 1830 byla velká povodeň a při ní byly zaplaveny všechny domky v Karlově. Vzhledem k tomu, že Šimonova usedlost byla zhruba 30 metrů od břehu říčky Blaty, není pochyb, že patřila mezi nejvíc postižené.

Roku 1831 postihla Olšany strašlivá epidemie cholery, která si vyžádala 28 lidských životů. Ta bohužel krutě zasáhla i do života našich předků a sám Šimon 6.prosince na tuto těžkou chorobu umírá. Den před svou smrtí 5.prosince si k sobě povolal své nejbližší a za přítomnosti karlovského rychtáře Františka Obručníka sepsal svou závěť. V ní pověřuje manželku Veroniku správou usedlosti po dobu 23 let a po té ji má předat dnes ročnímu, jedinému synovi Janovi. Ostatních pět dcer má od Jana obdržet každá po 122 zlatých. Platnost této závěti byla potvrzena i při projednávání pozůstalosti v kanceláři hradišťského panství dne 20.7.1832.

Dokladem toho, že Šimon a po jeho smrti i jeho manželka Veronika byli dobrými hospodáři, je zápis ze dne 30.6.1850, kde se píše o úplném splacení kupní ceny Janovi Pospíšilovi. Nejmladší Šimonův syn Jan tak přebírá usedlost bez dluhů, což v dřívějších dobách nebylo až zas takovou samozřejmostí.

 

Kontaktovat člena Zdenek Novotny
Vytisknout tuto stránku