Jan Novotný 15.11.1830 – 3.3.1883 53 let

 
Zdenek Novotny
29. Leden 2012, 14:09

Jan se narodil 15.11.1830 jako poslední z osmi dětí Šimonovi a Veronice. Už v prvním roce jeho života mu zemřel otec, a tak vyrůstal jen se svou matkou Veronikou a pěti sestrami. V gruntovní knize je zápis ze dne 27.6.1833, ve kterém se připisuje usedlost po zemřelém Šimonu Novotném jeho neplnoletému synovi Janovi, přesně tak, jak si Šimon přál ve své poslední vůli. O usedlost se do dosažení Janovy plnoletosti starala jeho matka Veronika. Dále ve své vůli Šimon stanovil,  aby Jan vyplatil svým sestrám každé po 122 zlatých a zaručil doživotní výminkářské právo matce Veronice, které spočívalo ve vystavění malé chaloupky, k tomu 3 měřice polí, které Jan musel koňmi obdělávat.  K tomu místo ve stodole a chlívek pro dobytek. Z tohoto zápisu vyplývá, že na usedlosti měli své vlastní koně, což tenkrát bylo  k vidění spíš jen u větších sedláků.

V minulosti se usedlosti předávaly téměř vždy v celku jen jednomu z potomků a ten se musel vypořádat s ostatními sourozenci. Dělení se provádělo jen výjimečně a to jen s výslovným svolením vrchnosti. Bylo to proto, že skutečnými vlastníky pozemků a všeho, co k nim náleželo, byla vrchnost a vesničané je měli pouze v dědičném užívání, což s sebou neslo jisté vrchnostenské platby a povinnost robotovat. První krok ke zrušení nevolnictví učinil 1.11.1781 císař Josef II, ale definitivní zrušení roboty v našich zemích přinesl až rok 1848. Od té doby se vesničané postupně stávají skutečnými vlastníky půdy, což ovšem nebylo úplně zadarmo. Zrušení roboty byla obrovské úleva pro venkovský lid, kterému se tak otevřely další možnosti, jako bylo vzdělání či možnost volného pohybu. 

Dne 5.2.1851 byla zápisem v gruntovní knize vymazána poznámka o Janově neplnoletosti a hned o 5 dnů později dne 10.2.1851 se Jan oženil s Barborou Hrubou, narozenou 13.10.1822. Barbora byla dcera Josefa Hrubého, zahradníka z Olšan, a jeho manželky Františky, rozené Bečákové. Podle svatební smlouvy se Barbora stala spoluvlastníkem ½ usedlosti. To v dřívějších dobách nebylo příliš obvyklé, většinou byl jako majitel napsán pouze muž. Možná to lze přisoudit právě změnám po zrušení nevolnictví.

Ke dni sňatku měl již Jan vyplaceno všech pět sester:

Kateřina provdaná Nováková

Mariana provdaná Křížková

Barbora provdaná Ambrozková

Jenovefa provdaná Dopitová

Anna Novotná

Každá byla vyplacena částkou 122 zlatých

 

Jan s Barborou měli společně 3 děti.

 

František 17.6.1853 – 26.8.1910

Františka 30.12.1854 – 14.8.1922

Barbora 13.2.1857 – 23.2.1857

 

Barbora, Janova manželka, zemřela 6.2.1858. V zápise o úmrtí je jako příčina zapsána vodnatelnost, což by jsme dnes nazvali asi jako selhání ledvin. V gruntovní knize mají jejich děti připsány dědické podíly po matce a to:

František 500 zlatých

Františka 464 zlatých

 

Jan se podruhé oženil s Annou Pelíškovou dne 3.5.1858. Anna se narodila 5.11.1837 Matyáši Pelíškovi, sedlákovi z Olšan č.p. 55, narozenému 2.9.1802, a jeho manželce Rozině, rozené Látalové z Loučan. Stejně jako u prvního Janova manželství se i Anna stává po sňatku spoluvlastníkem usedlosti.

 

Jan a Anna měli společně 5 dětí.

Anna                      28.7.1859 – 6.8.1866

Amálie                   5.11.1861

Marie (Mariana)    7.9.1864 – 20.5.1946

Tomáš                   9.12.1869 – 27.2.1947

Jan                       25.10.1873 – 1914

 

Zásluhou zrušení nevolnictví roku 1848 mohl Jan libovolně nakládat se svým majetkem a tak se s Annou rozhodli své potomky podělit jinak, než to bylo obvyklé v minulosti. Dne 28.3.1871 vyplatil Jan dětem z 1.manželství jejich již přiznané dědické nároky po Barboře. František obdržel 500 zlatých a Františka, toho času již provdaná Černošková, 464 zlatých.

K rozdělení pozemků přistoupili Jan s Annou dne 26.9.1871.

Jeden díl prodali Valentinovi a Anně Řezníčkovým č.p.36

Druhý obdrželi František s Františkou č.p. 20.

Poslední část dále užívali Jan s Annou č.p. 17.

 

Jan zemřel 3.3.1883 a v zápise o jeho úmrtí je napsána jako příčina souchotiny, což je dřívější pojmenování tuberkulózy.  Dědicem jeho podílu se stala manželka Anna, která vzápětí vše včetně své části přenechala dceři Marianě provdané Hlobilové č.p.17. Přestože Mariana a Marie jsou dvě odlišná jména, zcela určitě se jedná o Janovu dceru narozenou 7.9.1864, jen se pisatel v tomto zápise upsal. V zápise o sňatku s Josefem Hlobilem je napsána opět Marie.

 

Pro nás je asi nejdůležitější, co dostal Janův nejmladší syn Jan. Jan mladší měl být vyplacen až po dovršení 24 let, což byla tenkrát hranice plnoletosti. Dne 19.6.1901 mu František a Františka vyplatili 200 zlatých.

Kontaktovat člena Zdenek Novotny
Vytisknout tuto stránku