MyHeritage DNA sada Zdraví
$199‎
+ dopravné

Zprávy o přenašečích genetických vad

Získejte přehled o 42 chorobách, včetně 23 zpráv o přenašečích genetických vad

$199‎
+ dopravné

Co se mohu dozvědět ze zprávy o přenašečích genetických vad?

Vaše zprávy o přenašečích genetických vad vám odhalí, zda jste přenašečem určitých chorob. Pokud jste vy i váš partner(-ka) přenašeči stejné choroby, může to znamenat riziko rozvoje této choroby u vašich dětí. Při plánování rodiny se doporučuje testování na přenos genetických vad, abyste získali přehled o možných rizicích, pokud byste vy nebo váš partner(-ka) byli přenašeči genetické choroby.

Získejte zprávy o přenašečích genetických vad pro 23 chorob
 • Cystická fibróza
 • Tay-Sachsova choroba
 • Fanconiho anémie
 • Familiální dysysace
 • Kosáčikovitá anémie
 • Gaucherova nemoc
 • Nesyndromická ztráta sluchu
 • Niemann-Pickova nemoc
Vzorek

Status přenašeče genetických vad a rodinné plánování

Když spolu dva lidé, kteří jsou přenašeči stejné genetické choroby, mají dítě, existuje 25% pravděpodobnost, že dítě zdědí variantu asociovanou se zvýšeným rizikem od obou rodičů a dojde u něj k rozvoji choroby. V polovině případů dítě zdědí pouze jednu kopii varianty a stane se rovněž přenašečem. Jedinci, kteří jsou přenašeči a plánují založení rodiny, si mohou přát obrátit se na genetického poradce nebo jiného poskytovatele zdravotní péče a prodiskutovat s ním management rizik, dříve než se pokusí o dítě. Blízkým biologickým příbuzným jedinců, kteří jsou přenašeči, se rovněž doporučuje zvážit testování na přenos genetických vad.

Jste v dobrých rukou
Součástí vašeho testu je dohled nezávislého lékaře. Předtím, než můžete podstoupit test, je třeba vyplnit dotazník o vaší anamnéze. Vaše odpovědi budou ve vší důvěrnosti vyhodnoceny lékařem. Poté, co budou vygenerovány vaše výsledky, vaše zprávy posoudí klinický tým sítě PWNHealth, který určí, zda je namístě doporučit genetické poradenství. Bude-li doporučeno genetické poradenství, bude zahrnuto jako součást služeb sítě PWNHealth.
Naše technologie a standardy

K analýze vaší DNA používáme pokročilou technologii – speciálně navržený čip ve formátu Global Screening Array se stovkami tisíc strategicky vybraných sond pro zachycení největšího možného množství genetické variace. Nový čip nám umožňuje flexibilně přidávat zprávy pro další choroby, aniž by bylo v budoucnu nutné odebírat nový vzorek DNA.

Soukromí

Vaše soukromí a bezpečnost vašich dat jsou naší naprostou prioritou. Analýza DNA se provádí v laboratoři v USA s certifikátem CLIA a akreditací CAP, aby bylo zajištěno bezpečné a profesionální zpracování a uchovávání vašich dat. Data o DNA a zdraví jsou chráněna několika úrovněmi šifrování a uložena na zabezpečených serverech.

Zákon zvaný The Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA), tedy „Zákon o nediskriminaci na základě genetické informace“, chrání občany Spojených států před diskriminací ze strany zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotního pojištění na základě jejich genetické informace.
 • Majitelem vašich dat jste vy a můžete je kdykoliv nevratně smazat.
 • Vaše data nikdy nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho výslovného svolení. Vaše zprávy budou sdíleny se sítí PWNHealth pro usnadnění lékařského dohledu nad provedením vašeho testu.
 • Jsme jediná společnost testující DNA, která se zavázala, že nikdy nebude sdílet vaše údaje s pojišťovnami.
Připomenutí

Vaše zprávy o zdraví nevypovídají nic o tom, zda určitou chorobu skutečně máte, zda se u vás rozvine nebo zda ji přenesete.

Tyto zprávy nezahrnují každou variantu ani každou chorobu. Může tedy stále existovat riziko, že jste přenašečem, třebaže nebyly detekovány žádné varianty asociované se zvýšeným rizikem.

Pokud máte osobní nebo rodinnou anamnézu jedné ze zde uvedených genetických chorob, doporučujeme vám poradit se s vaším poskytovatelem zdravotní péče o možnostech komplexního screeningu.