MyHeritage DNA sada Zdraví
$199‎
+ dopravné

Aktuální seznam chorob a genů

Součástí vaší zprávy o zdraví bude:
42 zprávy o genetických rizicích a přenašečích genetických vadZprávy o polygenních rizicích onemocnění srdce, rakoviny prsu a diabetu 2. typu (dostupné pouze osobám převážně evropského původu)Zprávy o rizicích pro 103 variant genů BRCA1/BRCA2
Pracujeme na tom, abychom v následujících měsících mohli přidat zprávy pro mnoho dalších chorob.
MyHeritage DNA sada Zdraví
$199‎
+ dopravné

5 zpráv(y) o polygenních rizicích

Choroba
Geny
Počet variant

 • Rakovina prsu
  Polygenní
  Mnoho
 • Onemocnění srdce
  Polygenní
  Mnoho
 • Vysoký krevní tlak
  Polygenní
  Mnoho
 • Obesity and High BMI
  Polygenní
  Mnoho
 • Diabetes mellitus 2. typu
  Polygenní
  Mnoho

14 zprávy o monogenních rizicích

Choroba
Geny
Počet variant

 • Alzheimerova choroba s pomalým nástupem
  APOE
  2
 • Celiakie
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
  2
 • Crohnova choroba
  NOD2
  2
 • Deficit α1-antitrypsinu
  SERPINA1
  2
 • Dědičná hemochromatóza
  HFE
  2
 • Dědičná trombofilie
  F2, F5, PROC, PROS1
  4
 • Dědičné rakoviny u genů BRCA
  BRCA1, BRCA2
  103
 • Kolorektální karcinom související s MUTYH
  MUTYH
  4
 • Nedostatek G6PD
  G6PD
  2
 • Náchylnost k infekci HIV-1
  CCR5
  1
 • Náchylnost k maligní hypertermie
  RYR1
  1
 • Parkinsonova choroba s pomalým nástupem
  GBA, LRRK2
  2

23 zprávy o přenašečích genetických vad

Choroba
Geny
Počet variant

 • Ataxia telangiectasia (Syndrom Louis-Barové)
  ATM
  2
 • Bardetův-Biedlův syndrom 2
  BBS2
  2
 • Kongenitální amegakaryocytární trombocytopenie (CAMT)
  MPL
  1
 • Canavanova choroba
  ASPA
  3
 • Cystická fibróza
  CFTR
  20
 • Familiální dysysace
  IKBKAP
  1
 • Familiární středomořská horečka (FMF)
  MEFV
  7
 • Fanconiho anémie
  FANCC
  4
 • Gaucherova nemoc
  GBA
  2
 • Porucha ukládání glykogenu typ 1A
  G6PC
  5
 • GRACILE syndrom
  BCS1L
  1
 • Hereditární fruktózová intolerance
  ALDOB
  4
 • Joubertův syndrom 2
  TMEM216
  1
 • Limb-girdle muscular dystrophy, type 2D
  SGCA
  1
 • Mukolipidóza typu IV (ML4)
  MCOLN1
  1
 • Niemann-Pickova choroba, typ A a B
  SMPD1
  4
 • Nesyndromická ztráta sluchu (connexin 26)
  GJB2
  4
 • Rhizomelická chondrodysplazie typ 1
  PEX7
  1
 • Kosáčikovitá anémie
  HBB
  1
 • Tay-Sachsova choroba
  HEXA
  7
 • Tyrosinémie typu I
  FAH
  4
 • Usherův syndrom typ 2A
  USH2A
  1
 • Usherův syndrom, typ 3
  CLRN1 (USH3)
  2