MyHeritage DNA sada Zdraví
$199‎
+ dopravné

Zprávy o genetických rizicích

Získejte přehled o 42 chorobách, včetně 19 zpráv o genetických rizicích

$199‎
+ dopravné

Odhalte svá genetická rizika

Většina chorob je způsobena kombinací negenetických faktorů, jako životní styl a prostředí, a faktorů genetických, které jsou určovány vaší DNA. Vliv vašich genů na vaše zdraví je označován jako vaše genetické riziko.

Zprávy o genetických rizicích vás informují, zda máte snížené, průměrné, nebo zvýšené genetické riziko pro rozvoj určitých chorob. Když budete znát svoji úroveň rizik, budete se moci informovaně rozhodovat o své péči o zdraví.

Zprávy o přenašečích genetických vad jsou v současné době dostupné pro 19 chorob:

 • Dědičná rakovina prsu u genů BRCA1/BRCA2
 • Parkinsonova choroba s pomalým nástupem
 • Alzheimerova choroba s pomalým nástupem
 • Crohnova choroba
 • Celiakie
 • Věkem podmíněná makulární degenerace
 • Dědičná hemochromatóza
 • Deficit α1-antitrypsinu
 • Dědičná trombofilie
 • Nedostatek G6PD

Průlomové polygenní zprávy o zdraví

MyHeritage v současnosti nabízí 5 zpráv o polygenních rizicích

U některých chorob, jako například onemocnění srdce, je vaše riziko určeno kombinací variant několika genů. Tyto choroby se nazývají choroby polygenní. Společnost MyHeritage vyvinula bilance polygenních rizik pro 5 nemocí, včetně onemocnění srdce, rakovinu prsu a diabetes 2. typu, a tyto zprávy nabízíme jako jedna z prvních společností vůbec.

Analyzujeme tisíce variant napříč celým vaším genomem a kombinujeme výsledky těchto analýz, abychom mohli vypočítat vaši bilanci polygenních rizik (BPR) pro každou chorobu. BPR je nejkomplexnější přístup k vyhodnocování genetických rizik polygenních chorob.

Vzorek
Vaše zpráva o genetických rizicích pro každou chorobu zahrnuje:
Vaše úroveň rizika pro chorobu
Získejte přehled o tom, jak jste na tom s riziky ve srovnání s běžnou populací.
Jak byly určeny vaše výsledky
Vysvětluje, které varianty byly analyzovány a detekovány ve Vašem vzorku DNA.
Co můžete se svými výsledky dělat
Doporučení, na koho se obrátit, pokud byste chtěli blíže diskutovat své výsledky.
Informace o chorobě
Zjistěte více, včetně symptomů a faktorů spojených s životním stylem, které mohou ovlivnit vaše riziko.
Jste v dobrých rukou
Součástí vašeho testu je dohled nezávislého lékaře. Předtím, než můžete podstoupit test, je třeba vyplnit dotazník o vaší anamnéze. Vaše odpovědi budou ve vší důvěrnosti vyhodnoceny lékařem. Poté, co budou vygenerovány vaše výsledky, vaše zprávy posoudí klinický tým sítě PWNHealth, který určí, zda je namístě doporučit genetické poradenství. Bude-li doporučeno genetické poradenství, bude zahrnuto jako součást služeb sítě PWNHealth.
Naše technologie a standardy

K analýze vaší DNA používáme pokročilou technologii – speciálně navržený čip ve formátu Global Screening Array se stovkami tisíc strategicky vybraných sond pro zachycení největšího možného množství genetické variace. Nový čip nám umožňuje flexibilně přidávat zprávy pro další choroby, aniž by bylo v budoucnu nutné odebírat nový vzorek DNA.

Soukromí

Vaše soukromí a bezpečnost vašich dat jsou naší naprostou prioritou. Analýza DNA se provádí v laboratoři v USA s certifikátem CLIA a akreditací CAP, aby bylo zajištěno bezpečné a profesionální zpracování a uchovávání vašich dat. Data o DNA a zdraví jsou chráněna několika úrovněmi šifrování a uložena na zabezpečených serverech.

Zákon zvaný The Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA), tedy „Zákon o nediskriminaci na základě genetické informace“, chrání občany Spojených států před diskriminací ze strany zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotního pojištění na základě jejich genetické informace.
 • Majitelem vašich dat jste vy a můžete je kdykoliv nevratně smazat.
 • Vaše data nikdy nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho výslovného svolení. Vaše zprávy budou sdíleny se sítí PWNHealth pro usnadnění lékařského dohledu nad provedením vašeho testu.
 • Jsme jediná společnost testující DNA, která se zavázala, že nikdy nebude sdílet vaše údaje s pojišťovnami.
Připomenutí

Vaše zprávy o zdraví nevypovídají nic o tom, zda určitou chorobu skutečně máte nebo zda se u vás rozvine.

Tyto zprávy vyhodnocují pouze vaše genetické riziko. Nezohledňují negenetické faktory jako prostředí, životní styl, věk nebo rodinnou anamnézu. V současné době jsou zprávy o BPR dostupné pouze osobám převážně evropského původu, protože používaná věděcká data jsou omezena na osoby tohoto etnického původu.

Pokud máte osobní nebo rodinnou anamnézu jedné ze zde uvedených genetických chorob, doporučujeme vám poradit se s vaším poskytovatelem zdravotní péče o možnostech komplexního screeningu.

Můžete si zakázat zprávy o zdraví pro nevyléčitelné choroby, jako Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu, pokud si nepřejete znát tyto výsledky. Tyto zprávy si budete moci kdykoliv prohlédnout, jakmile změníte své nastavení soukromí.