MyHeritage DNA sada Zdraví
$199‎
+ dopravné

Vaše soukromí je naší prioritou

Vaše data patří vám a jedině vám.

K Vašim datům nemá přístup nikdo jiný než Vy.

$199‎
+ dopravné
Přečtěte si naše kompletní Zásady soukromí

Otázky? Kontaktujte nás na 1-800-MYHERITAGE

Jaká data sbíráme?

Abychom usnadnili zpracování odhadů Vaší etnicity a DNA shod, MyHeritage shromažďuje následující informace: Váš vzorek DNA z lícního stěru, Vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a rok narození.

Vedle výše uvedených dat musejí zákazníci, kteří si zakoupili sadu MyHeritage DNA Zdraví vyplnit dotazník o své osobní a rodinné anamnéze, aby mohlo být přikročeno ke genetickému testování.

Účelem dotazníku je určit relevanci celé námi nabízené škály zpráv o genetických rizicích a přenašečích genetických vad pro vás a dospět k celostnímu pochopení jakýchkoliv dědičných chorob ve vaší rodinné anamnéze.

Kdo má přístup k vašim datům?

Všechna data o vaší DNA a zdraví jsou uložena na zabezpečených serverech a chráněna několika úrovněmi šifrování. Vaše osobní údaje jsou uchovávány odděleně od vašich dat o DNA, dotazníku o zdraví a výsledků. Vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité – ani my nemůžeme přistupovat k vašim zprávám o zdraví, pokud nás o to výslovně nepožádáte.

Lékařský dohled je poskytován pouze ve Spojených státech nezávislou sítí lékařů PWNHealth, která dohlíží na genetické testování v části testu zaměřené na zdraví a poskytuje genetické poradenství.

Vámi poskytnuté informace, včetně vašeho dotazníku o zdraví, budou vyhodnoceny klinickým týmem sítě PWNHealth, jehož členem je také lékař, který určí vaši způsobilost k tomu, abyste obdrželi celou škálu zpráv nabízenou v rámci této zdravotnické služby.

Poté, co budou vygenerovány vaše výsledky, vaše zprávy posoudí tým lékařů sítě PWNHealth, kteří určí, zda je namístě doporučit genetické poradenství. Bude-li doporučeno genetické poradenství, výsledky budou dostupné online teprve poté, co bude domluven termín poradenského sezení. Tato služba je zahrnuta v ceně vašeho nákupu a nebude vás stát nic navíc.

Jak můžete ovládat svá data?

Kontrolu nad vašimi osobními informacemi máte vy.

To zahrnuje povolení nebo zakázání DNA shod na MyHeritage, povolení nebo zakázání, aby si vaše DNA shody mohly prohlížet váš odhad etnicity, segmenty DNA, které spolu sdílíte, a další.

Můžete si zakázat zprávy o zdraví pro nevyléčitelné choroby, jako Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu s pomalým nástupem, pokud si nepřejete znát tyto výsledky. Tyto zprávy si budete moci kdykoliv prohlédnout, jakmile změníte své nastavení soukromí.

Sdílíme Vaše výsledky?

Výhradním majitelem vašich dat DNA a zpráv o zdraví jste vy.

  • Jsme jediná společnost testující DNA, která se zavázala, že nikdy nebude sdílet vaše údaje s pojišťovnami.
  • Vaše data nikdy nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho výslovného svolení.
  • Majitelem vašich dat jste vy a můžete je kdykoliv nevratně smazat.
  • Vaše zprávy budou sdíleny se sítí PWNHealth pro usnadnění lékařského dohledu nad provedením vašeho testu.
Důležité:
Svůj účet na MyHeritage a data o DNA můžete z našich serverů kdykoliv smazat, PWNHealth si ale ponechá váš dotazník o zdraví, PDF dokument poskytující souhrn vašich zpráv o zdraví a veškeré další informace o zdraví, které jste nám poskytli, po dobu 10 let v souladu s platnou legislativou.