MyHeritage DNA sada Zdraví+Původ
Jen za$99‎
$199‎
+ shipping

Vezměte to do svých rukou

Zjistěte, jaký vliv může vaše jedinečná DNA mít na vás a vaši rodinu, díky sadě MyHeritage DNA Zdraví+Původ
Objednejte nyní, abyste jej získal včas do Vánoc!
Jen za$99‎
$199‎
+ shipping
Important info

Vědecká odbornost

36 personalizované zprávy o zdraví jsou generovány na základě důsledného vědeckého výzkumu.

Profesionální dohled

Součástí vašeho testu je dohled lékaře a genetické poradenství, aby bylo možné určit, zda je pro vás test vhodný.

Easy & affordable

Jednoduchý stěr z dutiny ústní odhalí množství informací včetně zdraví, genealogie a etnicity.

MyHeritage has helped millions of people to find new relatives and discover their ethnic origins through innovative technology and DNA testing

18 zprávy o genetických rizicích

Riziko rozvoje genetické choroby existuje u každého. Vaše zprávy vám objasní genetické riziko rozvoje určitých chorob ve s rovnání s běžnou populací.

Choroby zahrnují*:

Onemocnění srdce, rakovina prsu, Alzheimerova choroba a 15 jiné

Learn more
*Zprávy o polygenních rizicích onemocnění srdce, rakoviny prsu a diabetu 2. typu jsou dostupné pouze pro osoby převážně evropského původu.

18 zprávy o přenašečích genetických vad

Získejte přehled o možnostech přenosu genetických chorob z vás na vaše děti. Při plánování rodiny se doporučuje testování na přenos genetických vad, abyste získali přehled o možných rizicích, pokud byste vy nebo váš partner(-ka) byli přenašeči stejné genetické choroby.

Conditions include:

Tay-Sachsova choroba, cystická fibróza, Gaucherova choroba a 15 jiné

Learn more

Stanovení etnicity

Reveal your unique ethnic origins with a percentage breakdown of the geographic regions your ancestors came from.

Vaše zpráva o etnicitě:
Includes 42 supported ethnic regionsIdentifies ethnicities you share with your DNA MatchesIs based on the world’s largest Founder Population project
Learn more

Shody DNA

Find relatives you never knew existed through your shared DNA. You can connect with your newly found relatives to learn more about your family and discover shared ancestors.

With DNA Matching, you can:
Objevte nové příbuznéVyužijte nejlepší nástroje v odvětvíUncover the exact relationship pathContact your matches
Learn more
Jste v dobrých rukou
Your test includes independent physician oversight. A questionnaire about your health history is required before taking the test. Your answers will be confidentially reviewed by a physician. After your results are generated, your reports will be reviewed by the clinical team from PWNHealth, who will determine whether genetic counseling is advised. If genetic counseling is recommended, it is included as part of the PWNHealth services.
Jak to fungujeLearn more
Order the MyHeritage DNA Health+Ancestry kit
Answer a Health Questionnaire, which an independent physician will evaluate
Swab your cheek and mail the sample to the lab
A physician reviews your results, which you’ll receive in 3-4 weeks

Soukromí

Vaše soukromí a bezpečnost vašich dat jsou naší naprostou prioritou. Analýza DNA se provádí v laboratoři v USA s certifikátem CLIA a akreditací CAP, aby bylo zajištěno bezpečné a profesionální zpracování a uchovávání vašich dat. Data o DNA a zdraví jsou chráněna několika úrovněmi šifrování a uložena na zabezpečených serverech. Všechny vaše zprávy v rámci jejich přípravy ve vší důvěrnosti posoudí lékař, aby mohla být zajištěna nejvyšší kvalita služeb.
  • You are the owner of your data and you can delete it permanently at any time.
  • Vaše data nikdy nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho výslovného svolení. Vaše zprávy budou sdíleny se sítí PWNHealth pro usnadnění lékařského dohledu nad provedením vašeho testu.
  • Jsme jediná společnost testující DNA, která se zavázala, že nikdy nebude sdílet vaše údaje s pojišťovnami.

Často kladené otázky

Co se mohu dozvědět díky MyHeritage DNA Zdraví+Původ?
MyHeritage DNA Zdraví+Původ propojuje vaši minulost a budoucnost tím, že vám umožňuje odhalit, co vás dělá tím, kým jste. Část testu zaměřená na váš původ vám pomůže najít příbuzné, kteří s vámi sdílejí segmenty DNA, které jste mohli zdědit od téhož společného předka. Zároveň poznáte své etnické kořeny díky odhadu etnicity, který vám poskytne přehled regionů, odkud pocházeli vaši předkové, včetně jejich procentních podílů na vašem původu.

Prostřednictvím části testu zaměřené na zdraví poznáte své genetické riziko rozvoje určitých chorob, jako je onemocnění srdce a rakovina prsu. Zároveň můžete zjistit, zda jste přenašečem určitých variant DNA, které pravděpodobně nebudou mít vliv na vaše vlastní zdraví, ale mohou zvýšit riziko rozvoje určitých chorob u vašich dětí, pokud je váš partner(-ka) rovněž přenašečem variant genu stejné choroby. Pokud máte zvýšené riziko rozvoje nebo přenosu genetické choroby, povědomí o této skutečnosti vám a vašemu poskytovateli zdravotní péče může pomoci lépe pečovat o zdraví vás a vaší rodiny.

Tento test pokrývá širokou škálu chorob, ale ne každý gen a každou možnou variantu asociovanou s genetickým rizikem. Určité choroby mohou být vyloučeny z vašich zpráv o zdraví na základě vaší etnicity nebo vaší osobní a rodinné anamnézy. Tento test se zaměřuje na některé genetické varianty pro určitou chorobu, a poskytnutí osobní nebo rodinné anamnézy tedy může zajistit zevrubnější testování. Pokud jsou určité zprávy vyloučeny nebo pokud máte rodinnou anamnézu jedné nebo více chorob, na které testujeme, měli byste se obrátit na genetického poradce nebo poskytovatele zdravotní péče a prodiskutovat, zda by bylo namístě provést další testování, screening a/nebo vyhodnocení.

Your level of risk is influenced by environmental and lifestyle factors in addition to your DNA. This test determines only your genetic risk, and does not reflect your overall risk for developing or passing on a genetic condition.
Kdo je způsobilý k podstoupení MyHeritage testu DNA?
Co jsou to bilance polygenních rizik?
Should other members of my family be tested?
Je součástí služby MyHeritage DNA Zdraví+Původ také dohled lékaře a genetické poradenství?
Jaký typ vzorku DNA musím poskytnout?
How long does it take to get results?
Jsou moje genetické a osobní údaje uchovávány v soukromí?
Na koho se mohu obrátit, pokud mám nějaké otázky?
Jaká je souvislost mezi DNA a rodokmeny?

Důležitá informace

Tento test odráží vaše genetické riziko rozvoje specifických chorob. Nevypovídá nic o tom, zda nějakou chorobu skutečně máte nebo zda se u vás rozvine.

Analyzujeme pouze některé varianty asociované s každou chorobou. Je možné, že jste přenašečem varianty, kterou v rámci své zdravotnické služby v současné době neanalyzujeme.

Zprávy o polygenních rizicích jsou dostupné pouze osobám převážně evropského původu, protože data využívaná při vytváření těchto zpráv jsou založena na výzkumu lidí evropského původu. Společnost MyHeritage začala provádět výzkum, díky němuž by polygenní zprávy v budoucnu mohly pokrývat širší spektrum populace.
Podobně také některé další zprávy jsou nejvíce relevantní pro lidi určitých etnik.

Vaše úroveň rizika je vedle vaší DNA ovlivňována faktory spojenými s prostředím a životním stylem. Tento test určí pouze vaše genetické riziko a neodráží vaše celkové riziko rozvoje nebo přenosu genetické choroby.

Určité choroby mohou být vyloučeny z vašich zpráv o zdraví na základě vaší osobní či rodinné anamnézy. Tento test se zaměřuje na některé genetické varianty pro určité choroby, a poskytnutí osobní nebo rodinné anamnézy tedy může zajistit zevrubnější testování. Pokud jsou některé zprávy vyloučeny, měli byste se poradit se svým genetickým poradcem nebo poskytovatelem zdravotní péče o vhodném testování.

Práce certifikovaných lékařů působících v síti PWNHealth podléhá přísným standardům dodržování předpisů, abychom mohli zajistit, že tento test DNA pro vás bude vhodný. Ve Spojených státech je každá žádost o test MyHeritage DNA Zdraví+Původ (pouze část testu týkající se zdraví) posouzena a, je-li to namístě, schválena nezávislými lékaři a genetickými poradci sítě PWNHealth.