MyHeritage DNA sada Zdraví
Jen za$99‎
$199‎
+ dopravné

Vezměte to do svých rukou

Zjistěte, jaký vliv může vaše jedinečná DNA mít na vás a vaši rodinu, díky sadě MyHeritage DNA Zdraví
Jen za$99‎
$199‎
+ dopravné
Důležitá informace

Vědecká odbornost

42 personalizované zprávy o zdraví jsou generovány na základě důsledného vědeckého výzkumu.

Profesionální dohled

Součástí vašeho testu je dohled lékaře a genetické poradenství, aby bylo možné určit, zda je pro vás test vhodný.

Snadné a cenově dostupné

Jednoduchý stěr z dutiny ústní odhalí množství informací včetně zdraví, genealogie a etnicity.

MyHeritage pomohla miliónům lidí najít nové příbuzné a odhalit jejich etnický původ díky inovativní technologii a testování DNA

19 zprávy o genetických rizicích

Riziko rozvoje genetické choroby existuje u každého. Vaše zprávy vám objasní genetické riziko rozvoje určitých chorob ve s rovnání s běžnou populací.

Choroby zahrnují*:

Onemocnění srdce, rakovina prsu, Alzheimerova choroba a 16 jiné

Další informace
*Zprávy o polygenních rizicích onemocnění srdce, rakoviny prsu a diabetu 2. typu jsou dostupné pouze pro osoby převážně evropského původu.

23 zprávy o přenašečích genetických vad

Získejte přehled o možnostech přenosu genetických chorob z vás na vaše děti. Při plánování rodiny se doporučuje testování na přenos genetických vad, abyste získali přehled o možných rizicích, pokud byste vy nebo váš partner(-ka) byli přenašeči stejné genetické choroby.

Podmínky zahrnují:

Tay-Sachsova choroba, cystická fibróza, Gaucherova choroba a 20 jiné

Další informace

Stanovení etnicity

Odhalte svůj jedinečný etnický původ pomocí procentního rozdělení geografických oblastí, ze kterých pocházejí Vaši předkové.

Vaše zpráva o etnicitě:
Zahrnuje 42 podporovaných etnických regionůIdentifikuje etnicity, které sdílíte s Vašimi DNA shodamiJe založen na světově největším Projektu Zakladatelské populace
Další informace

Shody DNA

Nalezněte své příbuzné, o kterých jste nikdy nevěděli, prostřednictvím Vaší sdílené DNA. Můžete se spojit s nově nalezenými příbuznými, abyste se dozvěděli více o své rodině a objevili sdílené předky.

S DNA shodami můžete:
Objevte nové příbuznéVyužijte nejlepší nástroje v odvětvíOdhalte kompletní cestu vztahuKontaktujte své shody
Další informace
Jste v dobrých rukou
Součástí vašeho testu je dohled nezávislého lékaře. Předtím, než můžete podstoupit test, je třeba vyplnit dotazník o vaší anamnéze. Vaše odpovědi budou ve vší důvěrnosti vyhodnoceny lékařem. Poté, co budou vygenerovány vaše výsledky, vaše zprávy posoudí klinický tým sítě PWNHealth, který určí, zda je namístě doporučit genetické poradenství. Bude-li doporučeno genetické poradenství, bude zahrnuto jako součást služeb sítě PWNHealth.
Jak to fungujeDalší informace
Objednejte si sadu MyHeritage DNA Zdraví
Vyplňte dotazník o zdraví, který bude vyhodnocen nezávislým lékařem
Setřete si svou líci a vzorek odešlete do laboratoře
Lékař posoudí vaše výsledky, které obdržíte za 3-4 týdny

Soukromí

Vaše soukromí a bezpečnost vašich dat jsou naší naprostou prioritou. Analýza DNA se provádí v laboratoři v USA s certifikátem CLIA a akreditací CAP, aby bylo zajištěno bezpečné a profesionální zpracování a uchovávání vašich dat. Data o DNA a zdraví jsou chráněna několika úrovněmi šifrování a uložena na zabezpečených serverech. Všechny vaše zprávy v rámci jejich přípravy ve vší důvěrnosti posoudí lékař, aby mohla být zajištěna nejvyšší kvalita služeb.
  • Majitelem vašich dat jste vy a můžete je kdykoliv nevratně smazat.
  • Vaše data nikdy nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho výslovného svolení. Vaše zprávy budou sdíleny se sítí PWNHealth pro usnadnění lékařského dohledu nad provedením vašeho testu.
  • Jsme jediná společnost testující DNA, která se zavázala, že nikdy nebude sdílet vaše údaje s pojišťovnami.

Často kladené otázky

Co se mohu dozvědět díky MyHeritage DNA Zdraví?
MyHeritage DNA Zdraví propojuje vaši minulost a budoucnost tím, že vám umožňuje odhalit, co vás dělá tím, kým jste. Část testu zaměřená na váš původ vám pomůže najít příbuzné, kteří s vámi sdílejí segmenty DNA, které jste mohli zdědit od téhož společného předka. Zároveň poznáte své etnické kořeny díky odhadu etnicity, který vám poskytne přehled regionů, odkud pocházeli vaši předkové, včetně jejich procentních podílů na vašem původu.

Prostřednictvím části testu zaměřené na zdraví poznáte své genetické riziko rozvoje určitých chorob, jako je onemocnění srdce a rakovina prsu. Zároveň můžete zjistit, zda jste přenašečem určitých variant DNA, které pravděpodobně nebudou mít vliv na vaše vlastní zdraví, ale mohou zvýšit riziko rozvoje určitých chorob u vašich dětí, pokud je váš partner(-ka) rovněž přenašečem variant genu stejné choroby. Pokud máte zvýšené riziko rozvoje nebo přenosu genetické choroby, povědomí o této skutečnosti vám a vašemu poskytovateli zdravotní péče může pomoci lépe pečovat o zdraví vás a vaší rodiny.

Tento test pokrývá širokou škálu chorob, ale ne každý gen a každou možnou variantu asociovanou s genetickým rizikem. Určité choroby mohou být vyloučeny z vašich zpráv o zdraví na základě vaší etnicity nebo vaší osobní a rodinné anamnézy. Tento test se zaměřuje na některé genetické varianty pro určitou chorobu, a poskytnutí osobní nebo rodinné anamnézy tedy může zajistit zevrubnější testování. Pokud jsou určité zprávy vyloučeny nebo pokud máte rodinnou anamnézu jedné nebo více chorob, na které testujeme, měli byste se obrátit na genetického poradce nebo poskytovatele zdravotní péče a prodiskutovat, zda by bylo namístě provést další testování, screening a/nebo vyhodnocení.

Vaše úroveň rizika je vedle vaší DNA ovlivňována faktory spojenými s prostředím a životním stylem. Tento test určí pouze vaše genetické riziko a neodráží vaše celkové riziko rozvoje nebo přenosu genetické choroby.
Kdo je způsobilý k podstoupení MyHeritage testu DNA?
Co jsou to bilance polygenních rizik?
Měli by být testováni další členové mé rodiny?
Je součástí služby MyHeritage DNA Zdraví také dohled lékaře a genetické poradenství?
Jaký typ vzorku DNA musím poskytnout?
Za jak dlouho získám výsledky?
Jsou moje genetické a osobní údaje uchovávány v soukromí?
Na koho se mohu obrátit, pokud mám nějaké otázky?
Jaká je souvislost mezi DNA a rodokmeny?

Důležitá informace

Tento test odráží vaše genetické riziko rozvoje specifických chorob. Nevypovídá nic o tom, zda nějakou chorobu skutečně máte nebo zda se u vás rozvine.

Analyzujeme pouze některé varianty asociované s každou chorobou. Je možné, že jste přenašečem varianty, kterou v rámci své zdravotnické služby v současné době neanalyzujeme.

Zprávy o polygenních rizicích jsou dostupné pouze osobám převážně evropského původu, protože data využívaná při vytváření těchto zpráv jsou založena na výzkumu lidí evropského původu. Společnost MyHeritage začala provádět výzkum, díky němuž by polygenní zprávy v budoucnu mohly pokrývat širší spektrum populace.
Podobně také některé další zprávy jsou nejvíce relevantní pro lidi určitých etnik.

Vaše úroveň rizika je vedle vaší DNA ovlivňována faktory spojenými s prostředím a životním stylem. Tento test určí pouze vaše genetické riziko a neodráží vaše celkové riziko rozvoje nebo přenosu genetické choroby.

Určité choroby mohou být vyloučeny z vašich zpráv o zdraví na základě vaší osobní či rodinné anamnézy. Tento test se zaměřuje na některé genetické varianty pro určité choroby, a poskytnutí osobní nebo rodinné anamnézy tedy může zajistit zevrubnější testování. Pokud jsou některé zprávy vyloučeny, měli byste se poradit se svým genetickým poradcem nebo poskytovatelem zdravotní péče o vhodném testování.

Práce certifikovaných lékařů působících v síti PWNHealth podléhá přísným standardům dodržování předpisů, abychom mohli zajistit, že tento test DNA pro vás bude vhodný. Ve Spojených státech je každá žádost o test MyHeritage DNA Zdraví (pouze část testu týkající se zdraví) posouzena a, je-li to namístě, schválena nezávislými lékaři a genetickými poradci sítě PWNHealth.