Anna Hošnová

Narozena:13. Srpen 1837 Místo:  Lhenice čp.133
Zemřelá
Informace
Události

Nejbližší rodina

Václav Trnka
Její manžel
Jan Zlatoústý Trnka
Její syn
Marie Anežka Trnka
Její dcera
Václav Petr Trnka
Její syn
Barbara Trnka
Její dcera
Karel Trnka
Její syn
Julie Trnka
Její dcera
Veronika Trnka
Její dcera
Františka Trnka
Její dcera
Alois Trnka
Její syn
Anna Trnka
Její dcera
František Hošna
Její otec
Anna Pinterová
Její matka
Marie Hošnová
Její sestra
  

Životopis

Václav Trnka pra-pra-praděd pana Karla Trnky z Chrastavy Praha 22. 9. 2011

*13. října 1828 Lhenice čp. 118 (Prokšů)

~ téhož dne, ve lhenickém kostele sv. Jakuba Většího, křtil P. Kašpar Kohout kaplan.

Rodiče:

Otec = Václav Trnka, soused a mistr ševcovský ze Lhenic,

manželský syn Prokopa Trnky souseda ze Lhenic a máteře Terezie Železníkové z Petrova Dvora

(Petrův Dvůr byl schwarzenberský knížecí statek u Netolic, zaměřený zejména na chov koní).

Matka = Alžběta, dcera Petra Šustra, souseda a mistra kovářského ze Lhenic

a již zemřelé máteře Kateřiny Pintrovy ze Lhenic.

Kmotři Václav Pinter soused ze Lhenic a Maria jeho manželka.

Zápis o sňatku Václava Trnky:

3. května 1858 Lhenice, kostel sv. Jakuba Většího, oddával P. Josef Wondra, farář.

Ženich Václav Trnka

nar. 13. 10. 1828 Lhenice 141 (Prokšů), bytem tamtéž, věk ženicha 29 let, katolík, svobodný,

tovaryš zámečnický,

syn Václava Trnky mistra ševcovského ze Lhenic čp. 141

a manželky jeho Alžběty rodem Schuster ze Lhenic čp. 141.

Nevěsta Anna Hošnová

narozena 13. 8. 1837 Lhenice čp. 147, bytem tamtéž, věk 20 let, katolička, svobodná,

dcera Františka Hošny, mistra řeznického ze Lhenic čp. 133 a jeho ženy Anny rozené Pinter ze Lhenic čp. 71.

Její otec František Hošna byl synem Matěje Hošny, výměnkáře ze Lhenic čp. 147 a jeho ženy Rosalie rozené Müllerové z Hamru Krumlovského.

Její matka Anna r. Pinterová byla dcerou tehdy již zemřelého Josefa Pintera,

mistra ševcovského ze Lhenic čp. 71 a jeho manželky Františky rodem Trčkové ze Lhenic čp. 71.

Matriční zápis obsahuje podpis otce nevěsty, že souhlasí se sňatkem své dcery.

Svědkové při obřadu Václav Königsreiter, kostelník ze Lhenic čp. 52

a Václav Lev, kostelník ze Lhenic čp. 131.

Václav Trnka, manžel Anny rozené Hošnové zemřel dne 30. dubna 1886

jako mistr zámečnický ve Lhenicích čp. 136 (dům zvaný u Roušínů), ve věku 58 let.

Lhenický obvodní lékař MUDr. Kössl určil jako příčinu smrti vleklý zánět ledvin.

Václav Trnka byl pohřben na hřbitově u kaple sv. Jana Nepomuckého nad Lhenicemi.

Prameny

K narození Václava Trnky =

Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik. Fara Lhenice, Kniha narozených 3, 1785-1836, s. 462-463.

K narození Anny Hošnové =

Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik. Fara Lhenice, Kniha narozených 4, 1837-1877, s. 9-10.

U jejího jména je dodatek pozdějšího faráře, že podle zprávy z c.k. hejtmanství v Č, Krumlově ze dne 5. března 1902 tato Anna rozená Hošnová, provdaná Trnková, ve víře přestoupila

k církvi evangelické reformované, státně nepotvrzené.

K jejich sňatku =

Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik. Fara Lhenice, Kniha oddaných 1841-1863, stránky 86-87.

K úmrtí Václava Trnky =

Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik. Fara Lhenice, Kniha zemřelých 11, 1873-1907, s. 125-126.

Úmrtí jeho manželky Anny roz. Hošnové v zápisech knihy není, takže zemřela až po roce 1907

(matrika dosud uložena na Úřadě Městysu Lhenice).

Hledání předků:
Hledat Hledat

Stáhnout zdarma náš výjimečný genealogický software

Zábavné a jednoduché použití
Importuje jednoduše soubory GEDCOM
Smart Matching™ technologie
Podporuje 40 jazyků