Vítejte

Jmenuji se Milan Slíva a založil(a) jsem tyto stránky.
Byly vytvořeny pomocí systému MyHeritage.com. Je to výborný systém, který umožňuje komukoliv vytvořit vlastní rodinný web, vytvořit rodokmen a sdílet rodinné fotografie. Pokud máte nějaký komentář nebo připomínky týkající se tohoto webu, můžete mě kontaktovat klepnutím zde.
Na tomto webu je zveřejněn náš rodokmen, ve kterém naleznete 2493 jmen.
Tento web byl naposledy aktualizován dne 7. Září 2019 a v současné době má 45 registrovaných členů. Pokud se i vy chcete stát členy, klepněte zde.  


 

Pátrám po Augustině (Justýně) Slívové narozené 30.1.1906 v Hrabové. Uvítám jakékoliv informace.


Přejít na rodokmen

Přejít na rodinné fotografie
Co je nového
Září 07, 2019
Milan Slíva aktualizoval podrobnosti o osobách Marie Hojdyšová (rozená Lazarová) a Pavel Lazar v rodokmenu Sliva rodokmen.
Srpen 28, 2019
Milan Slíva aktualizoval podrobnosti o osobách Marie Hojdyšová (rozená Lazarová) a Zuzana Osmanczyková (rozená Hojdyšová) v rodokmenu Sliva rodokmen.
Srpen 12, 2019
Milan Slíva publikoval novou verzi rodokmenu Tomis rodokmen z aplikace Family Tree Builder.
Milan Slíva aktualizoval podrobnosti o osobách Ludvík Tomis a Anežka Tomisová (rozená Švidrnochová) v rodokmenu Tomis rodokmen.
Milan Slíva přidal zdroj BillionGraves do rodokmenu Tomis rodokmen
Milan Slíva aktualizoval podrobnosti o osobách Alois Olšák , Jaromír Muroň a Felix Muroň v rodokmenu Sliva rodokmen.
Milan Slíva přidal zdroj BillionGraves do rodokmenu Sliva rodokmen
Červenec 25, 2019
Milan Slíva přidal osoby Anna Lžičařová , Josef Lžičař , Marina Závodná (rozená Žídková) a Jan Závodný do rodokmenu Sliva rodokmen.
Milan Slíva aktualizoval podrobnosti o osobě Anna Lžičařová , Josef Lžičař , Marina Závodná (rozená Žídková) , Jan Závodný a 2 dalších osobách v rodokmenu Sliva rodokmen.
Červenec 03, 2019
Milan Slíva se stal členem dalších rodinných stránek: Kempny, Splichal, Zgud, Silny
Červen 01, 2019
Milan Slíva přidal osobu Anna Alešová (rozená Spoustová) , Josef Aleš , Barbora Čubrová (rozená Vaňová) , Jan Čubr a 6 další osobu(y) do rodokmenu Sliva rodokmen.
Milan Slíva aktualizoval podrobnosti o osobě Anna Alešová (rozená Spoustová) , Josef Aleš , Barbora Čubrová (rozená Vaňová) , Jan Čubr a 9 dalších osobách v rodokmenu Sliva rodokmen.
Milan Slíva povýšil plán stránek na úroveň Premium.
Květen 13, 2019
Dariusz Robert Wojciechowski se stal členem dalších rodinných stránek: Witryna rodziny Juliusza Zielińskiego
Květen 07, 2019
Milan Slíva publikoval novou verzi rodokmenů Tomis rodokmen a Scholaster rodokmen v aplikaci Family Tree Builder.
Květen 01, 2019
Milan Slíva publikoval novou verzi rodokmenu Vlček rodokmen z aplikace Family Tree Builder.
Březen 13, 2019
Pavlína Hamřiková vytvořila nové rodinné stránky: Nováková Web Site
Pavlína Hamřiková se stala členkou stránek.
Únor 26, 2019
Monika Blahová se stala členkou stránek.
Únor 25, 2019
Martin Veselý aktualizoval podrobnosti o osobě Antonín Wank v rodokmenu Vlcek rodokmen.
Únor 24, 2019
Martin Veselý aktualizoval podrobnosti o osobě <Private> Wanková , Jan Wank , <Private> Wanková (rozená Ščerbová) , <Private> Wanková a 9 dalších osobách v rodokmenu Vlcek rodokmen.
Martin Veselý přidal osobu <Private> Böhm , Neznámé , <Private> Böhm , <Private> Böhmová a 5 další osobu(y) do rodokmenu Vlcek rodokmen.
Listopad 27, 2018
Rudolf Kremer se stal členem dalších rodinných stránek: Hüpfl Rudolf Web Site
  Zobrazit starší novinky
Zprávy
Genealogie:Odkud přišel v dávné historii prapředek Slívů?
Vložil(a): Milan Slíva dne 13. Červen 2013, 03:56

Přesně to již bohužel nezjistíme, ale můžeme si vypomoci genetickými testy. Mezi mužskými potomky se předává chromozom Y, který by všichni mužští předchůdci a potomci v rámci jednoho rodu měli mít víceméně stejný. V rozmezí cca. 25 generací může docházet k mutacím a vznikají drobné odchylky. Taktéž mohou geny zamíchat nemanželští potomci. Ti si v rodě Slívů naštěstí prakticky nevyskytují. Taktéž by mohla nastat situace, kdy nějaký předek nebyl potomkem svého otce. Ale předpokládejme, že si Slívové své manželky vybírali dobře. Nechal jsem si, jako dárek k narozeninám, zpracovat u Genomac Internanional svůj genetický profil na chromozómu Y a nyní se s vámi podělím o výsledek. Originály pak naleznete ve fotografiích v sekci Dokumenty.

Y-GenoGrafGENEA 33

Milan Slíva

Nalezený typ Y genetického profilu/haploskupina: R1a

Charakteristika nalezeného typu profilu:

Profil je velmi četný u východoevropského obyvatelstva náležícího zejména ke slovanské jazykové skupině. Nejstarší původ tohoto typu profilů je kladen do oblasti eurasijských stepí (území odpovídající dnešní jihovýchodní Ukrajině) do doby před 10 - 15 tisíci let (někteří autoři kladou vznik až do jihozápadní Asie). Zde se objevil jeho první nositel a došlo k jeho většímu rozšíření ve zdejší populaci. Potomci těchto lidi následně přijali nomádský způsob života a šířili se zejména na západ na území severní a východní Evropy a na východ v pásu sahajícím až po Indii. Soudobé poznatky dále ukazuji, že jedním z vrcholů evropského migračního proudu uvedeného typu profilu bylo šíření lidí kurganového způsobu pohřbíváni (období 3.-4. tisíciletí př.n.l.). Linie typu R1a se však bezpochyby vyskytovaly i v pozdějších archeologicky definovaných kulturách. Za významné šiřitele Y linií typu R1a jsou dnes považováni i Slované, čemuž odpovídá i současná distribuce i centrum výskytu těchto linií. Obecně se však tento typ genetických profilů vyskytuje i v populacích neslovanských jazykových skupin, i když v mnohem nižších četnostech.

Nejvyšší četnosti výskytu nalezeného typu profilu u současné světové populace:

východní a severovýchodní Evropa (20-60%) Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Bělorusko, oblastně Rusko, Moldávie; jihovýchodní Evropa (10-30%) Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina; severní Evropa (10-20%) Norsko, Švédsko, Dánsko, baltské republiky; ostatní Evropa (0-3%). Asie (oblastně 10-30%) Tádžikistán, Kyrgyzstán, Pákistán, Indie (vyšší kasty)

Původ nalezeného typu otcovské linie:

Vzhledem k celkovému nálezu lze říci, že váš původ v otcovské linii je nejspíše „slovanský“ v jazykově geografickém smyslu, tzn. nejstarší kořeny vaši otcovské linie leží pravděpodobně v oblastech obývaných populacemi náležícími zejména k slovanské jazykové skupině. Pravděpodobné geografické centrum původu bychom pak lokalizovali na území dnešní Ukrajiny a Pobaltí.

Nejvíce pravděpodobná oblast vzniku testované otcovské linie:

střední Evropa - Rozšířenou analýzou Y chromozomálního genetického profilu byla dále predikována příslušnost testované linie k podtypu R1a1a1g. Jedná se o podtyp, který se nejčetněji vyskytuje v oblasti střední Evropy zejména mezi lidmi západoslovanské jazykové skupiny. Typické rozšíření zahrnuje oblast dnešní České republiky, Slovenska ,Polska a oblastně i Saska Mimo uvedená území je výskyt výrazně nižší.

S ohledem na celkový nález a na výsledek porovnáni naměřených dat s databázemi genetických profilů lze říci, že nejstarší kořeny linie spočívají nejspíše v geografickém pásu počínajícím pň vých. oblasti bývalé Haliče a pokračujícím na severozápad přes oblast jihovýchodního Polska do oblasti bývalého Pomořanska.

V tomto pásu bylo nalezeno mezi publikovanými daty a v databázích nejvíce nejblíže příbuzných linií. Zde nejpravděpodobněji došlo ke vzniku nějaké blízce příbuzné linie, která následně dala vzniknout samotné testované linii. Linie samotná ve své aktuální podobě pak vznikla nejspíše až na území své stávající domoviny, kam byla „přinesena" prostřednictvím zmiňované blízce příbuzné linie. Nejblíže příbuzné nálezy byly zaznamenány spíše ve východní částí uvedeného pásu, proto by bylo možné předpokládat původ zmiňované předchůdcovské linie spíše zde tzn. jihovýchodní hranice dnešního Polska, Halič. Avšak ani ostatní nálezy ve zmiňovaném pásu nevykazovaly větší rozdíly, a tak nelze úplně vyloučit původ předchůdcovské linie zde.

V databázích ani mezi publikovanými daty nebyla nalezena žádná zcela shodná linie, tzn. linie shodující se v hodnotách všech 33 měřených genetických znaků. Linie samotná ve své stávající podobě tedy nejpravděpodobněji vznikla až ve středoevropském prostoru z nějaké linie blíže příbuzné původem z výše zmiňovaných území.

Výsledek srovnání nalezeného Y-haplotypu s databázemi*

Referenční databáze** (107 000 profilů - aktuální k 1.1.2013) - níže uvedený výčet uvádí lokalizace nálezů nositelů shodných genetických profilů, tzn. genetických bratranců v referenční světové databázi gen. profilů (číslo udává jejich počet):

Bělorusko (3x), Česká republika (83x), Německo (7x), Polsko (62x), Rusko (6x), Slovensko (17x), USA (4x), Brazílie (1x), Chorvatsko (2x), Litva (1x), Maďarsko (7x), Rumunsko (6x), Řecko (1x), Srbsko (6x), Švédsko (1).

0 komentářů|9 zobrazení|Zobrazit celý článek
Návštěvy
0032329