Zásady soukromí společnosti MyHeritage

Tyto zásady soukromí byly naposledy aktualizovány dne 08. ledna 2024.
Pokud jste je od té doby nečetli, učiňte tak prosím nyní.

SHRNUTÍ ZÁSAD SOUKROMÍ

Kdo jsme?

MyHeritage je společnost přímého prodeje se sídlem v Izraeli. Společnost MyHeritage vyvíjí služby v oblasti výzkumu rodinné historie a testování DNA.

Naše hlavní zásady ochrany soukromí

Společnost MyHeritage byla založena v roce 2003 a od té doby se těší důvěře svých uživatelů. Společnost MyHeritage klade velký důraz na ochranu soukromí svých uživatelů a na soukromí jejich dat. Naší hlavní prioritou je tuto důvěru nezklamat.

Společnost MyHeritage nikdy neudělila licenci k osobním datům (jako jsou jména, e-mailové adresy, adresy trvalého bydliště a rodokmeny) svých zákazníků ani je neprodala a nikdy tak neučiní ani v budoucnu.

SPOLEČNOST MYHERITAGE NIKDY NEPRODALA ANI NEPOSKYTLA LICENCI NA GENETICKÉ ÚDAJE NEBO ÚDAJE O ZDRAVOTNÍM STAVU A NEUČINÍ TAK ANI V BUDOUCNU.

Společnost MyHeritage za žádných okolností neposkytne data pojišťovacím společnostem.
Společnost MyHeritage zakazuje využití svých služeb v oblasti DNA pro účely vymáhání práva.

Uživatelé mohou svá data z MyHeritage kdykoli vymazat. Vymazání je trvalé a nevratné.

Pokud v těchto zásadách soukromí někdy dojde k závažným změnám, budeme vás informovat e-mailem.

Použité výrazy, které jsou psané s velkým počátečním písmenem, nejsou však definované v těchto Zásadách soukromí, mají význam, který je jim přiřazen v našich Podmínky služby.

Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme informace, které potřebujeme k poskytování našich služeb (jak jsou definovány v našich Smluvních podmínkách), jak je popsáno níže:

Údaje, které nám poskytujete přímo. Jde například o údaje, které zadáte, když se zaregistrujete ke službě, vytvoříte rodokmen nebo provedete průzkum své rodinné historie pomocí služby, komunikujete s naším personálem zákaznické podporya naším automatizovaným virtuálním asistentem, vyplníte dotazník nebo průzkum na našich webových stránkách apod.

Informace z veřejných a historických záznamů. Tyto záznamy sami digitalizujeme nebo na ně získáváme licence z archivů a jiných zdrojů, abychom na jejich základě mohli vytvářet obsah vyžadovaný genealogy. Tyto záznamy mohou obsahovat veřejně dostupné informace o vás.

Údaje získané z našich služeb v oblasti DNA. Pokud si zakoupíte náš DNA test nebo nahrajete svá data DNA na naši webovou stránku, extrahujeme vaše DNA z vašeho vzorku nebo použijeme vaše nahrané výsledky DNA, zpracujeme je a provedeme genetickou analýzu, abychom vám mohli poskytnout naše služby v oblasti DNA. Služby v oblasti DNA nejsou dostupné v Rusku, Izraeli a řadě dalších zemí.

Informace z naší funkce Photo Tagger: Pokud se rozhodnete používat naši funkci Photo Tagger, bude rozpoznávat obličeje na vašich fotkách a vytvářet modely rozpoznávání obličeje (tj. biometrické informace). Funkce Photo Tagger seskupuje obličeje stejných osob, které se objevují na více fotkách, a umožňuje vám je označit na všech fotkách najednou.

Údaje, které obdržíme, pokud naši službu využíváte. Shromažďujeme rovněž informace týkající se vašeho chování na webu, a to prostřednictvím automatizovaných technologií pro shromažďování dat (jako jsou cookies), aby bylo používání naší webové stránky pro vás co nejpříjemnější a abychom měli přehled o tom, jak se naše služby používají. Více informací najdete v našich Zásadách cookies.

Jak využíváme vaše osobní údaje?

Abychom vám mohli poskytovat naši službu. To zahrnuje zobrazení vašeho rodokmenu, porovnání vašeho rodokmenu s ostatními rodokmeny v rámci Smart Matches™, porovnání vašeho rodokmenu s historickými záznamy v rámci Record Matches, porovnání vašich dat DNA s ostatními uživateli pro účely poskytnutí DNA shod, poskytnutí zpráv o DNA atd.

Abychom s vámi mohli komunikovat v záležitostech týkajících se služby.

Abychom vám mohli zasílat marketingové nabídky týkající se služby, což můžete kdykoliv odhlásit.

Pro interní obchodní účely, zlepšení a tvorbu nových produktů a služeb, provádění interní analýzy dat, analýzy využívání webové stránky za účelem zlepšení zkušeností zákazníků, nebo také pro hodnocení našich propagačních kampaní.

Pro interní výzkum s vaším souhlasem. Pokud se dobrovolně rozhodnete účastnit se našeho výzkumu a budete souhlasit s naší o informovaném souhlasu pro služby v oblasti DNA.

Zpřístupní společnost MyHeritage jakékoli mé osobní údaje třetím stranám?

VÁMI POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE, VČETNĚ GENETICKÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU, NIKDY NEPRODÁME ANI NA NĚ NEPOSKYTNEME LICENCI TŘETÍM STRANÁM, VČETNĚ POJIŠŤOVEN, VLÁDNÍCH AGENTUR, JINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO ZAMĚSTNAVATELŮ.

Informace nutné pro vymáhání práva poskytneme pouze v případě, že od nás budou požadovány na základě platného soudního příkazu nebo nařízení týkajících se genetické informace.

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně s výjimkou následujících velmi omezených okolností:
(a) našim poskytovatelům služeb (např. platebním platformám) pod ochranou příslušných smluv – za účelem poskytnout vám naše služby; (b) vašim DNA shodám (pokud jsou povoleny) a vašim chytrým shodám (pokud jsou povoleny); (c) pokud to od nás vyžaduje zákon nebo během soudního řízení nebo k zabránění podvodům a počítačové kriminalitě; (d) pro výzkum, pokud jste výslovně souhlasili s o informovaném souhlasu pro služby v oblasti DNA; a (e) v souvislosti s akvizicí našeho podniku.

Ochrana vašich osobních údajů

Zavedli jsme technická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, která mají osobní údaje uživatele, jež nám byly poskytnuty, chránit před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, pozměněním či zveřejněním. Například dle potřeby pravidelně kontrolujeme a zdokonalujeme postupy zabezpečení a ochrany osobních údajů, provádíme pravidelné penetrační testy, abychom otestovali míru zabezpečení naší služby, přístup k osobním údajům udělujeme pouze oprávněnému personálu a spolupracujeme pouze s laboratořemi a třetími stranami, které splňují naše bezpečnostní standardy a které se zavázaly k jejich dodržování.

Správa vašeho soukromí

Umožňujeme vám, abyste své údaje sdíleli několika možnými způsoby. Můžete se rozhodnout, kdy a s kým budete své údaje nad rámec naší služby sdílet. Můžete deaktivovat službu DNA Matching nebo Smart Matching™, rozhodnout se nepoužívat nástroje AI Record Finder™ nebo AI Biographer™, odmítnout ve zprávách o zdraví a DNA zobrazit výsledky pro některé neléčitelné choroby, poskytnout svůj souhlas s výzkumem či nikoli, spravovat soubory cookie, požádat o zničení svého vzorku DNA a kdykoli smazat svůj účet a údaje.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁSAD SOUKROMÍ

V tomto dokumentu ( „Zásady soukromí“) poskytujeme informace o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány a proč, ale také o tom, jak s těmito osobními údaji nakládáme, abychom vám na naší webové stránce mohli poskytnout osobní, uživatelsky přívětivý zážitek. Zároveň podáváme vysvětlení, jak si můžete tyto osobní údaje prohlédnout, řídit způsob, jakým jsou sdíleny, nebo je vymazat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mají následující strukturu:

1. ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH SOUKROMÍ
2. JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE BUDEME OD VÁS NEBO O VÁS SHROMAŽĎOVAT?
3. JAK VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
4. ZÁKONNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5. ZPŘÍSTUPNÍ SPOLEČNOST MYHERITAGE JAKÉKOLI MÉ OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?
6. JAK MŮŽETE VYMAZAT ÚDAJE O SOBĚ NEBO O SVÉ RODINĚ NEBO NÁM TO OZNÁMIT?
7. COOKIES A NEOSOBNÍ ÚDAJE
8. ZABEZPEČENÍ A PŘENOS ÚDAJŮ
9. UCHOVÁVÁNÍ DAT
10. SPRÁVA VAŠEHO SOUKROMÍ
11. VAŠE PRÁVA
12. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
13. GDPR
14. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE STÁTU USA
15. PRÁVNÍ PŘEDPIS BRAZÍLIE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
16. PRÁVNÍ PŘEDPIS JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
17. DĚTI
18. JAK NÁS KONTAKTOVAT VE VĚCI OCHRANY SOUKROMÍ

1. ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH SOUKROMÍ

Pokud se rozhodneme upravit naše Zásady soukromí, vydáme jejich aktualizovanou verzi, včetně aktualizovaných vysvětlivek. Pokud budou tyto změny závažné, budeme vás zároveň informovat e-mailem. Pokud chcete, abychom přestali používat nebo uchovávat vaše údaje v souladu s upravenými zásadami, smažte svůj účet nebo nás kontaktujte na adrese privacy@myheritage.com a požádejte nás o jeho smazání.

Kdykoli dojde k závažným úpravám těchto Zásad soukromí, objeví se vedle odkazu „Zásady soukromí“ v zápatí webové stránky nápis „Aktualizováno“. Označení „aktualizováno“ bude po 30 dnech odstraněno. Před použitím našich webových stránek nebo služeb se ujistěte, že jste si přečetli naše aktualizované Zásady ochrany osobních údajů. Pokud máte dotazy týkající se našich změn, kontaktujte nás na adrese privacy@myheritage.com.

2. JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE BUDEME OD VÁS NEBO O VÁS SHROMAŽĎOVAT?

Shromažďujeme informace, které považujeme za nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby. Množství ostatních osobních údajů, které se rozhodnete společnosti MyHeritage poskytnout, závisí na vás.

Následuje přehled typů osobních údajů, které požadujeme, shromažďujeme nebo které nám poskytujete:

1) Jméno, kontaktní a platební údaje: Když se do služby zaregistrujete, zeptáme se vás na jméno, pohlaví a e-mailovou adresu, ale také na rok narození a zemi. Rok narození potřebujeme znát proto, aby bylo možné zajistit soulad se Smluvními podmínkami vzhledem k nezletilým uživatelům a dětem. Pokud si zakoupíte předplatné nebo jiný produkt, budeme potřebovat vaši doručovací adresu, telefonní číslo a platební údaje pro účely platby a plnění služby.

2) Informace o vaší rodině a ostatních osobách: Zároveň můžete také zadat osobní informace o sobě a ostatních a to během sestavování svého rodokmenu, provádění rodinného výzkumu na webové stránce nebo jiného používání našich služeb zadat další osobní údaje o vás a ostatních osobách, např. jména, vztahy, data a místa narození a úmrtí, kontaktní údaje jako e-mailové adresy a fotografie. Tyto informace lze zadat také v případě, že se rozhodnete použít funkci AI Record Finder™.

Pokud se rozhodnete pozvat člena rodiny nebo jinou osobu, aby si prohlédla nebo upravila váš rodokmen, požádáme vás o e-mailovou adresu a jméno dané osoby. Než je pozvete, musíte od nich obdržet souhlas s předáním jejich údajů společnosti MyHeritage.

Při sestavování rodokmenu rozhodujete o tom, které příbuzné do něj přidáte, zda přidáte zesnulé příbuzné, žijící příbuzné nebo obojí, a které informace o nich uvedete. Pokud budete do rodokmenu chtít přidat žijící příbuzné, musíte napřed získat jejich souhlas. Předtím, než do rodokmenu přidáte žijící příbuzné, kteří ještě nedosáhli plnoletosti, musíte získat souhlas jejich rodičů nebo opatrovníků.

Pokud k fotografii nebo profilu ve svém rodokmenu přidáte zvukovou nahrávku, tato nahrávka se uloží a budete si ji moci poslechnout pouze vy a členové vaší rodinné stránky. Nahrávky můžete kdykoli odstranit.

3) Informace z veřejných a historických záznamů: Digitalizujeme, získáváme licence a opatřujeme si záznamy z různých zdrojů, včetně rodných, oddacích a úmrtních listů, sčítání lidu, imigračních seznamů, novin a dalších záznamů. Tyto záznamy mohou obsahovat osobní údaje, které se vás týkají.

4) Informace o DNA: Informace související s DNA jsou generovány a ukládány tehdy, když využijete našich služeb v oblasti DNA, tj. když si zakoupíte naši sadu DNA test nebo nahrajete svá data DNA vygenerovaná jinou službou testování DNA. Abychom vám mohli poskytnout naše zprávy o DNA, musíme vyextrahovat DNA z vašeho vzorku nebo použít vaše nahrané výsledky DNA, zpracovat je a provést genetickou analýzu.

5) Biometrické informace: Pokud se rozhodnete používat naši funkci Photo Tagger, tato funkce využívá technologii rozpoznávání obličeje, aby mohla vytvářet modely rozpoznávání obličeje (tj. biometrické informace) vás a vašich zesnulých příbuzných, aby vám pomohla označovat lidi na vašich fotkách rychleji a snadněji.

6) Vaše komentáře a názory: Pokud zveřejníte zprávy nebo komentáře na našich blozích nebo facebookových účtech, případně na našich stránkách pro vzkazy, můžeme tyto informace zachytit.

7) Vaše používání služby: Když používáte naši službu, můžeme shromažďovat informace na základě vaší interakce s naší webovou stránkou nebo ze zařízení či počítačů, z nichž webovou stránku navštěvujete. Naším cílem je zlepšit váš uživatelský dojem z návštěvy webové stránky a pochopit, jak naše služby používáte. Mohou sem patřit informace z webového protokolu, data o prohlížení webových stránek (například typ počítače a prohlížeče, který používáte, adresa webu, ze kterého jste se pomocí odkazu dostali na naši webovou stránku), náhledy stránek a IP adresy.

8) Vaše komunikace: Vaše komunikace s ostatními uživateli prostřednictvím funkcí služby (např. Doručená pošta MyHeritage) stejně jako údaje, které nám poskytnete při komunikaci s naším týmem zákaznické podpory (např. žádosti o podporu), jinými zástupci a/nebo informace, které poskytnete při interakci a komunikaci s naším automatizovaným virtuálním asistentem, budou námi shromažďovány a zaznamenávány a s ohledem na našeho automatizovaného virtuálního asistenta zaznamenávány našími poskytovateli služeb společností Cognigy.AI nebo OpenAI.

9) Vaše odpovědi v průzkumech: Pokud se dobrovolně zúčastníte průzkumů nebo dotazníků týkajících se služby, shromáždíme vámi poskytnuté informace.

10) Vaše údaje z dotazníku o zdraví: Předtím, než vám budeme moci poskytnout zprávy o zdraví a DNA, od vás potřebujeme získat údaje o rodinné anamnéze týkající se vás i ostatních členů vaší rodiny, a to prostřednictvím příslušného dotazníku (dále jen „Údaje z dotazníku o zdraví“ a „Dotazník o zdraví“). V USA máme povinnost tyto informace shromažďovat kvůli souladu se zdravotnickými nařízeními. Mimo USA tuto povinnost nemáme, ale shromažďujeme tyto informace kvůli konzistenci dat.

11) Služby ověřování účtů třetích stran: Pro účely ověření můžete svůj účet u naší služby propojit s účtem na Googlu. To vám umožní použít vaše přihlašovací údaje z jiné služby pro vytvoření účtu u služby MyHeritage nebo pro přihlášení se do služby MyHeritage, aniž byste museli tyto údaje, např. e-mailovou adresu, zadávat ručně. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, budeme shromažďovat a používat informace, k jejichž sdílení jste nás prostřednictvím dané služby (např. e-mailová adresa u propojeného účtu sítě Google nebo Apple) oprávnili, a to v souladu s těmito Zásadami soukromí.

12) Informace vyplývající z integrace s genealogickými partnery: Naši genealogičtí partneři, jako jsou společnosti Roots Magic a Family Historian (dále jen „genealogičtí partneři“) nám mohou předávat genealogické informace z rodokmenů svých uživatelů prostřednictvím integrace pro účely hledání shod s našimi rodokmeny a záznamy. Na tyto informace zprostředkované genealogickými partnery nemáme licenci, neshromažďujeme je a po vypočtení shod je automaticky mažeme.
13) Vaše obrazová data: Pokud používáte naše fotografické funkce, jako je Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, AI Time Machine™, PhotoDater™ a/nebo Photo Scanner, za účelem poskytnutí příslušné služby zpracováváme informace získané z fotografie, které nahrajete ("Obrázková data"), abychom vám mohli poskytnout příslušnou službu. Tyto funkce fotografií neshromažďují ani neuchovávají žádné biometrické informace nebo biometrické identifikátory z vašich fotografií. Před nahráním fotografií nebo jakýchkoli jiných osobních údajů žijících osob do našich Služeb musíte získat jejich předchozí souhlas. Před nahráním fotografií nebo jakýchkoli jiných osobních údajů nezletilých osob do Služby musíte získat souhlas jejich rodiče nebo opatrovníka.

3. JAK VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1) Abychom vám mohli poskytovat službu: Vaše osobní údaje používáme primárně k naplnění účelů, pro něž jste nám osobní údaje poskytli. K těmto účelům patří zobrazení rodokmene, opětovné spuštění vyhledávání rodinné historie na MyHeritage k nalezení dalších záznamů, zpracování předplatného a poskytování zákaznické podpory. Vaše osobní údaje používáme také k poskytování shod Smart Matches™ a Record Matches pro váš rodokmen, abychom zprostředkovali funkce AI Record Finder™ nebo AI Biographer™ nebo abychom vám a ostatním členům komunity MyHeritage umožnili se vzájemně kontaktovat atd.

Pokud využíváte naše služby v oblasti DNA: Zpracujeme a uložíme vaše DNA vzorky, provedeme genetickou analýzu a poskytneme vám DNA výsledky a DNA zprávy. Pokud je aktivována služba DNA Matching, porovnáme vaše data DNA s ostatními uživateli, abychom vám nabídli DNA shody. Pokud budete mít zájem o zprávy o zdraví a DNA, informace z dotazníku o zdraví nám umožní zjistit vaši způsobilost k jejich získání. Pro zákazníky z USA jsou zprávy o zdraví a DNA poskytovány po předložení nařízení lékaře. Jakmile budou k dispozici, můžeme pro vás přidávat nové zprávy o zdraví a DNA.

Pokud používáte naše fotografické funkce, které jsou založeny na algoritmech umělé inteligence (AI), jako je Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, PhotoDater™ a/nebo AI Time Machine™, zpracováváme obrazová data a to za účelem animace vašich fotografií, jejich obarvení nebo obnovení jejich původní barvy, vylepšení je, odhadli, kdy byly pořízeny nebo k vytvoření koncepčních tématických obrázků na základě vašich fotogtafií.

Pokud používáte naši funkci AI Time Machine™: Fotografie nahrané do funkce AI Time Machine™ nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou. Nahrané fotografie nejsou používány k trénování ani vylepšování algoritmů umělé inteligence. Používají se pouze ke generování uživatelových obrázků pomocí umělé inteligence, a ne k žádnému jinému účelu. Společnost MyHeritage nahrané fotografie neuchovává ani neukládá. Ihned po vygenerování modelu AI Time Machine™ jsou odstraněny. Pokud model není úspěšně vygenerován, fotografie jsou uchovávány po dobu maximálně 24 hodin za účelem opětovných pokusů a poté jsou odstraněny.

Pokud používáte naši funkci Photo Tagger, vezměte prosím na vědomí, že používá technologii rozpoznávání obličeje od společnosti Amazon. Když je zapnutá, rozpoznává tato funkce obličeje na vašich fotkách a vytváří modely rozpoznávání obličeje. Seskupuje obličeje stejných osob, které se objevují na více fotkách, a umožňuje vám je označit na všech fotkách najednou. Funkce Photo Tagger se naučí vzhled zemřelých lidí, které označíte, a bude vám nabízet návrhy na označení, když budete nahrávat nové fotky na MyHeritage. Označování není nikdy automatické a vždy bude vyžadovat vaše potvrzení. Tato funkce ve výchozím nastavení není povolena a bude vyžadovat váš výslovný souhlas, aby začala pracovat a vytvářet modely rozpoznávání obličeje (tj. biometrické informace) vás a vašich zemřelých příbuzných. Návrhy k označení jmen na základě obličejového rozpoznávání jsou určeny pouze pro jednotlivce z vašeho rodinného stromu, o kterých je známo, že zemřeli. Všechny modely rozpoznávání obličeje jsou používány pouze u fotek na stránce vaší rodiny a nikdy se nepoužívají k vytvoření návrhů na označení u fotek nahraných jinými uživateli, kteří nejsou členy stránky vaší rodiny.
MyHeritage nikdy neprodá ani neposkytne licenci na informace funkce Photo Tagger třetím stranám.

Pokud používáte naše funkce AI Record Finder™ nebo AI Biographer™: AI Record Finder™ umožňuje vyhledávat předky a příbuzné v chatovém rozhraní a AI Biographer™ umožňuje vytvářet životopisy jednotlivých osob. Informace, které zadáte při používání nástroje AI Record Finder™, budou sdíleny společností OpenAI a zpracovány tak, aby vám poskytly výsledky vyhledávání. Funkce AI Biographer™ vytváří životopis na základě informací obsažených v databázi MyHeritage a externích veřejných zdrojích (jejichž přesnost nemůžeme zaručit).

Když spolupracujete s naším automatizovaným virtuálním asistentem, my a náš poskytovatel služeb Cognigy.AI budeme zpracovávat osobní údaje, zaznamenávat vaši komunikaci v chatu a používat technologii AI k analýze vašeho požadavku, a to vše s cílem poskytnout vám vhodnou odpověď a zlepšit vaše zkušenosti. Údaje, které automatizovaný virtuální asistent rozpozná jako číslo kreditní karty (na základě jedinečného vzoru čísel kreditních karet), nebudou zachyceny.

2) Abychom s vámi mohli komunikovat: Můžeme s vámi komunikovat, abychom vás informovali o novinkách nebo rozšířeních služby nebo abychom si od vás vyžádali zpětnou vazbu ohledně služby. Budeme s vámi komunikovat primárně prostřednictvím e-mailu, ale za určitých okolností můžeme využít také telefonu, přímé pošty nebo jiné komunikační metody. Pokud od nás již nadále nebudete chtít dostávat e-maily, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru, který je součástí každého e-mailu, nebo nastavením e-mailových předvoleb. Pokud se chcete odhlásit i od jiných komunikačních metod, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@myheritage.com.

3) Marketing našich služeb: Svým zaregistrováním do služby souhlasíte s tím, že můžeme vaše kontaktní údaje a údaje o vašem užívání služby používat k tomu, abychom vám mohli nabídnout doplňkové produkty nebo služby MyHeritage. Tyto propagační nabídky lze předkládat e-mailem, telefonem nebo přímou poštou. Nikdy vám nebudeme zasílat propagační nabídky pomocí textových zpráv (SMS). Textové zprávy (SMS) od nás dostanete jedině v případě blížících se narozenin a výročí svateb blízkých členů rodiny, pokud jste se k této funkci přihlásili.

Pokud od nás již nadále nebudete chtít dostávat marketingové nabídky prostřednictvím e-mailů, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru, který je součástí každého e-mailu, nebo nastavením e-mailových a komunikačních předvoleb. Viz část Emailové předvolby níže. Pokud si nepřejete dostávat marketingové nabídky prostřednictvím telefonu, můžete se z jejich odběru odhlásit rovněž v e-mailových a komunikačních předvolbách. Pokud si nepřejete, abychom s vámi nadále komunikovali, můžete nám to oznámit na adrese privacy@myheritage.com nebo o to požádat, až budete hovořit s jakýmkoli zástupcem společnosti MyHeritage.

Informace, které shromáždíme od vás a ostatních uživatelů prostřednictvím průzkumů, můžeme použít v rámci marketingu. To znamená, že vám můžeme překládat e-mailové nebo propagační nabídky.

4) Pro interní obchodní účely: Ve snaze o zlepšení služby a vývoj nových produktů a služeb můžeme použít vaše osobní údaje pro účely provádění interní analýzy dat, analýzy využívání webové stránky, účinnější diagnostiku problémů a zabezpečení služby, identifikaci trendů využívání a hodnocení efektivity propagačních kampaní. Můžeme například zkoumat, kolik času návštěvníci stráví na jednotlivých stránkách našeho webu a jak se po webové stránce pohybují, tyto informace poté použijeme výhradně pro účely zlepšení webové stránky.

Vaši IP adresu používáme k tomu, abychom vám poskytovali naši webovou stránku a službu a abychom mohli lépe diagnostikovat problémy s našimi servery. Vaši IP adresu dále používáme ke shromažďování obecných demografických informací, jako je např. geografické rozložení našich členů. Při vaší první návštěvě služby použijeme vaši IP adresu k tomu, abychom vám nabídli službu v jazyce, který považujeme za nejvhodnější pro geografickou oblast, odkud tato adresa pochází.

5) Pro provádění výzkumu: Pokud jste dobrovolně souhlasili s o informovaném souhlasu v oblasti DNA, můžeme použít vaše informace (např. výsledky DNA a ostatní informace o DNA) pro účely výzkumu, jak je uvedeno v informovaném souhlasu. Informovaný souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím webové stránky. Vaše identita ani identita vašich rodinných příslušníků nebude uvedena v žádné publikaci výsledků výzkumu. Více informací o výzkumném projektu MyHeritage DNA se dozvíte v Dohodě o informovaném souhlasu v oblasti DNA.

4. ZÁKONNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme povinni specifikovat účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, a právní důvody, o které se přitom opíráme. Přezkoumejte prosím tabulku, kde jsou popsány naše zpracovatelské činnosti a právní důvody každé činnosti.

5. ZPŘÍSTUPNÍ SPOLEČNOST MYHERITAGE JAKÉKOLI MÉ OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

VÁMI POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE, VČETNĚ GENETICKÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU, NIKDY NEPRODÁME ANI NA NĚ NEPOSKYTNEME LICENCI TŘETÍM STRANÁM, VČETNĚ POJIŠŤOVEN, VLÁDNÍCH AGENTUR, JINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO ZAMĚSTNAVATELŮ.

Tato ochranná opatření se vztahují na všechny služby související s DNA, včetně vzorků DNA, výsledků DNA, zpráv o DNA, zpráv o zdraví a DNA, modely rozpoznávání obličejů (tj. biometrické informace) atd.

Informace nutné pro vymáhání práva poskytneme pouze v případě, že od nás budou požadovány na základě platného soudního příkazu nebo nařízení týkajících se genetické informace.

Společnost MyHeritage nezpřístupní žádné vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou vzácných okolností uvedených níže:

1) Našim poskytovatelům služeb: Spolupracujeme s několika důvěryhodnými třetími stranami, které pro nás provádějí různé úkoly, přičemž ochrana vašich údajů musí být zajištěna prostřednictvím příslušných dohod. Spolupracujeme například s předními platformami třetích stran při zpracování vašich plateb (především Adyen Stripe, BlueSnap a PayPal), zajišťování služeb cloudových úložišť (především Amazon a Google Cloud), zajišťování podpory při marketingu a inzerci, provádění analýz zákaznických průzkumů, vývoji nových algoritmů a služeb, prevenci proti podvodům, zabezpečení a zpracování požadavků na zákaznickou podporu. Používáme automatický nástroj Google Dialogflow, který sémanticky analyzuje příchozí požadavky na zákaznickou podporu a klasifikuje je podle jejich záměru za účelem urychlení a optimalizace zpracování těchto požadavků.
Před odesláním požadavků do systému Dialogflow odstraňujeme osobní údaje (jako jsou jména a e-mailové adresy) a všechny požadavky jsou bezprostředně po klasifikaci záměru ze systému Dialogflow smazány. Pro účely urychlení a optimalizace zpracování příchozích hovorů zákaznické podpory používáme službu převodu textu na řeč od Microsoft Azure, která nám pomáhá přepisovat obsah příchozích hovorů zákaznické podpory. Hovory jsou po převodu na text automaticky smazány a společnost Microsoft je neukládá.

Náš automatizovaný virtuální asistent je povolen službou Cognigy.AI. Cognigy.AI funguje jako náš poskytovatel služeb a vaše osobní údaje nepoužije k žádnému účelu, ale poskytne nám službu a zlepší ji.

Pokud se rozhodnete použít funkci AI Record Finder™, informace, které poskytnete v rozhraní chatu při použití této funkce, budou sdíleny společností OpenAI a zpracovány za účelem poskytnutí výsledků vyhledávání. Pokud se rozhodnete použít funkci AI Biographer™, bude pomocí nástroje OpenAI shromažďovat informace obsažené v databázi MyHeritage a externích veřejných zdrojích a vytvoří životopis dané osoby.

Pokud se rozhodnete používat naši funkci DeepStory, vezměte na vědomí, že k usnadnění použití funkce DeepStory používáme služby převodu textu na řeč poskytované Microsoft Azure a Amazon Polly. Text je po převodu do hlasového souboru okamžitě odstraněn a tyto služby jej neukládají.

K získání zpětné vazby na naše služby používáme Zákaznické recenze Google. Pokud souhlasíte s tím, aby vám Google zaslal dotazník, vezměte prosím na vědomí, že váš e-mail, datum doručení objednávky, vaše země a obsah vaší recenze budou zpracovány společností Google coby kontrolorem a tudíž budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google.

Pokud se rozhodnete používat funkci Photo Tagger, vezměte prosím na vědomí, že tato funkce používá technologii rozpoznávání obličeje od společnosti Amazon. Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena a vyžaduje váš výslovný souhlas.

V případě služeb v oblasti DNA spolupracujeme s přepravními společnostmi (především Jay Group a Shipwire), ale také se specializovanou DNA laboratoří Gene by Gene, která se nachází ve státě Texas v USA a která zpracovává, extrahuje a skladuje vzorky DNA. Tyto třetí strany mají přístup pouze k minimálnímu množství informací potřebnému pro výkon pomocných funkcí a mají zakázáno používat je pro jiné účely.

Při zpracování objednávek MyHeritage DNA Povýšení Zdraví od zákazníků s místem trvalého pobytu ve Spojených státech spolupracujeme s nezávislou sítí kvalifikovaných a autorizovaných lékařů a genetických poradců, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ( „PWNHealth“). Síť PWNHealth zajišťuje lékařský dohled a genetické poradenství tak, jak je vyžadováno pro soulad se zákonnými předpisy. Aby mohli lékaři a genetičtí poradci sítě PWNHealth provádět příslušné kontroly, budeme s nimi důvěrným způsobem sdílet vaše osobní údaje, včetně údajů z dotazníku o zdraví, výsledků DNA a zpráv o zdraví a DNA.
Při zpracování požadavků zákaznické podpory využíváme kromě svých vlastních zaměstnanců i společnost zabývající se zákaznickou podporou TELUS International Services Limited, která naším jménem spravuje týmy zákaznické podpory v Irsku (od listopadu 2017) a v Guatemale (od ledna 2020).

S ohledem na třetí strany mimo Evropský hospodářský prostor jsme podnikli kroky k zajištění adekvátních ochranných opatření pro vaše osobní údaje, jak to vyžadují platné zákony.

2) členům vaší rodinné stránky, vašim chytrým shodám Smart Matches™ (pokud jsou povoleny) a vašim shodám DNA Matches (pokud jsou povoleny):

Informace, které nahrajete na své rodinné stránky, budou dostupné všem členům vaší rodinné stránky.

Smart Matches™ je technologie vyvinutá a vlastněná společností MyHeritage, která umožňuje objevování shod mezi rodokmeny tím, že hledá jedince, jež mají rodokmeny společné. Služba Smart Matches™ je velmi užitečná při objevování neznámých příbuzných a sjednocování rodin, jejichž vazby byly v průběhu let přerušeny. Ostatní uživatelé MyHeritage mohou dostávat upozornění ohledně shod Smart Matches™ mezi jedinci v jejich rodokmenu a jedinci ve vašem rodokmenu. Shody Smart Matches™ mohou být odhaleny i mezi žijícími jedinci ve vašem rodokmenu. Pokud vám záleží na soukromí vašeho rodokmenu do takové míry, že si nepřejete, aby jej našli potenciální příbuzní a prohlíželi si jeho části, můžete funkci Smart Matches™ pro váš rodokmen (rodokmeny) deaktivovat. Služba Smart Matches™ je ve výchozím nastavení aktivována. Pokud jsou povoleny chytré shody Smart Matches™, uživatelé služby Genealogy Partners od MyHeritage mohou obdržet chytré shody Smart Matches s vaším rodokmenem. Takové shody nejsou : vy neobdržíte chytré shody Smart Matches™ s uživateli služby Genealogy Partners od MyHeritage. Navštivte naše Centrum nápovědy a dozvíte se více o Smart Matches.

DNA shody jsou klíčovou funkcí našich služeb v oblasti DNA, v rámci DNA sad MyHeritage a nahraných dat DNA.
Pokud využijete naše služby v oblasti DNA s aktivovanou funkcí DNA shod, budou vaše výsledky DNA spárovány s ostatními uživateli a mohou být propojeny se stránkou vašeho profilu. Zprávy DNA genealogie pak budou obsahovat seznam vašich potenciálních příbuzných na základě DNA. Každá osoba, které se shoduje s vaší DNA, uvidí množství DNA, které má s vámi společné, předpokládaný rodinný vztah mezi vámi a některé z vašich osobních údajů, například zobrazené jméno, zemi trvalého bydliště, odhad národnosti a genetické skupiny a ostatní informace o profilu v závislosti na vašem nastavení soukromí (žádná z DNA shod však neuvidí vaše zprávy o zdraví a DNA). Pokud bude mezi vámi (nebo jakoukoli jinou osobou, pro niž plníte funkci správce DNA) a jinou osobou, jejíž výsledky DNA jsou uloženy v naší databázi, objevena DNA shoda, budete vy i tato osoba o této shodě informováni, ovšem pouze za předpokladu, že máte oba v nastavení soukromí aktivní funkci DNA shod. DNA shody mohou mít významné osobní implikace, protože mohou odhalit neočekávané rodinné vazby. Důsledkem může být odhalení vztahů, které nejsou podpořeny DNA, anebo může naopak DNA odkrýt vztahy, které odporují stávajícím vztahům ve vašem rodokmenu. Jestliže využíváte služby v oblasti DNA a máte obavu o implikace vyplývající z DNA shod, můžete funkci DNA shod deaktivovat, jak pro svůj profil, tak pro jakýkoli jiný profil, u něhož jste správcem DNA. Když jsou DNA shody deaktivovány, nebude vaše DNA spojena s ostatními lidmi, nebudou nalezeny žádné DNA shody a veškeré dříve nalezené DNA shody budou smazány. Pokud nejste schopní nebo ochotní vyrovnat se s důsledky a případným negativním dopadem těchto závěrů, nedoporučujeme vám poskytnout vzorky DNA a/nebo výsledky DNA a radíme vám tyto výsledky a DNA zprávy smazat. Navštivte naše Centrum nápovědy a dozvíte se více o DNA Matches.

3) Za právních okolností nebo v případě ochrany osobních údajů: pokud to od nás vyžaduje zákon nebo soudní řízení, nebo abychom zabránili podvodům a počítačové kriminalitě.

4) Pro účely výzkumu: Pokud jste výslovně souhlasili s o informovaném souhlasu v oblasti DNA, mohou být vaše údaje pro výzkumné účely v ní uvedené shrnuty a použity ve výzkumných studiích zveřejněných společností MyHeritage, a to vždy bez identifikačních údajů, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa atd. Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně genetických informací a informací o zdravotním stavu, nikdy neprodáme ani na ně neposkytneme licenci třetím stranám. Více informací o výzkumném projektu MyHeritage DNA se dozvíte v dohodě o informovaném souhlasu v oblasti DNA.

5) Při akvizici společnosti MyHeritage: v případě, že dojde k akvizici společnosti MyHeritage nebo podstatné části jejích aktiv či akcií, může být nutné zpracování a přenesení osobních údajů. Všimněte si, že tato situace se netýká pouze společnosti MyHeritage, ale platí pro většinu společností.

6. JAK MŮŽETE VYMAZAT ÚDAJE O SOBĚ NEBO O SVÉ RODINĚ NEBO NÁM TO OZNÁMIT?

Smazáním svého účtu: Viz pokyny pro smazání účtu . Tímto nevratně smažete nejen svůj účet a osobní údaje, které jste zadali, ale také rodinné stránky, rodokmeny, data DNA a údaje o zdraví.

Smazáním svých DNA výsledků a zpráv o DNA a zničením svého vzorku DNA: Své DNA výsledky a zprávy o DNA spravujete Vy a můžete je kdykoli smazat pomocí funkce smazání na stránce „Správa DNA sad“ na naší webové stránce. Rovněž můžete požádat naši zákaznickou podporu, aby to udělala za vás. Pokud nás o to požádáte, kdykoli zničíme váš vzorek DNA, který jste nám poskytli vy sami, nebo váš vzorek DNA, který nám s vaším dovolením poskytla jiná osoba. Pokud chcete požádat o zničení vašeho DNA vzorku, kontaktujte nás na adrese privacy@myheritage.com.

Smazáním informací z dotazníku o zdraví: své informace z dotazníku o zdraví můžete smazat tím, že smažete svůj účet nebo kontaktujete naši zákaznickou podporu.

Vymazání modelů rozpoznávání obličeje: Všechny modely rozpoznávání obličeje jsou automaticky vymazány 3 měsíce po vašem posledním použití funkce Photo Tagger. Všechny modely pro rozpoznávání obličeje můžete kdykoli smazat vypnutím funkce Označování fotek v nastavení ochrany osobních údajů nebo nastavení aplikace > Fotky.

Odstranění historie chatu funkce AI Record Finder™: Historii chatu ve funkci AI Record Finder™ můžete odstranit pomocí tlačítka „Delete Chat“ v této funkci nebo kontaktováním naší zákaznické podpory.

Smazáním nebo změnou informací, které o vás nebo o vaší rodině zveřejnili ostatní: Pokud byla informace zveřejněna na rodinné stránce, jejíž jste členem, můžete ji smazat. Jestliže však informace zveřejněné jiným členem smazat nebo změnit nemůžete, kontaktujte nás na adrese privacy@myheritage.com. Domluvíme se s vámi na konkrétních informacích, které chcete smazat, a následně je za vás smažeme a rychle celou záležitost vyřídíme.

Postup v případě sporů nebo problémů s ostatními osobními údaji o vaší osobě na webové stránce: Kontaktujte nás na adrese privacy@myheritage.com. Pokud jste registrovaným členem webové stránky a kontaktujete nás ohledně žádosti týkající se údajů, které jste na webové stránce zadali, komunikujte s námi prosím ze stejné e-mailové adresy, kterou jste použili pro registraci na webovou stránku. V opačném případě může být před vyřízením vaší žádosti nutné ověřit vaši identitu.

Pokud potřebujete naši asistenci, pošlete nám na e-mailovou adresu privacy@myheritage.com žádost o pomoc s vymazáním jakýchkoli informací, které si přejete odstranit, a naši zaměstnanci vaší žádosti co nejdříve vyhoví, s výjimkou případů, kdy bude vaše žádost přezkoumána a shledána neoprávněnou.
Můžete kontaktovat také našeho právního zástupce v EU/EHP Marie Cappart prostřednictvím e-mailu: eurepresentative@myheritage.com.

7. COOKIES A NEOSOBNÍ ÚDAJE

Cookies
Prohlížečové cookies a podobné automatizované technologie na shromažďování dat používáme proto, aby bylo používání naší Webové stránky pro vás co nejpříjemnější, abychom vám například nezobrazovali některé zprávy více než jednou, abychom mohli uložit vaše přihlašovací údaje a vy je tak nemuseli při každém přihlášení zadávat znovu, nebo abychom si zapamatovali jazyk, který jste při poslední návštěvě zvolili a vy jej tak nemuseli při každé návštěvě webové stránky nastavovat znovu. Pokud chcete, můžete cookies zakázat nebo smazat ze svého počítače, ale některé části naší služby nemusí v takovém případě fungovat správně, případně nemusí fungovat vůbec. Více informací o způsobu, jímž používáme cookies a podobné automatizované prostředky shromažďování dat, ale také o možnostech zákazu nebo smazání cookies najdete v našich Zásadách cookies. Více informací o cookies, včetně nastavení internetového prohlížeče v případě, že chcete cookies odmítnout, najdete na adrese www.allaboutcookies.org

Ostatní neosobní údaje
Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme o vás automaticky shromažďovat neosobní údaje, jako je např. webová stránka, ze které jste se dostali na naši webovou stránku, typ vašeho počítače, rozlišení obrazovky, verze operačního systému, podrobnosti o mobilním zařízení (jsou-li k dispozici) a internetový prohlížeč. Zároveň můžeme shromažďovat neosobní údaje, jako jsou demografická data (např. vaše geografická oblast). Neosobní údaje zahrnují také osobní údaje, které byly seskupeny takovým způsobem, jenž neumožňuje identifikovat vás osobně ani jakéhokoli jiného uživatele webové stránky. Jde např. o použití osobních údajů pro výpočet procentuálního podílu našich uživatelů z konkrétní země nebo uživatelů ženského pohlaví. Vzhledem k tomu, že tyto neosobní údaje nelze použít k identifikaci vaší osoby, můžeme tyto neosobní údaje použít k jakémukoli účelu. Dále si vyhrazujeme právo tyto neosobní údaje sdílet.
Některé webové prohlížeče a zařízení vám umožňují nastavit informaci o tom, že si nepřejete, aby byly vaše online aktivity „sledovány“. Pokud nám prohlížeč či zařízení takovou informaci předá, nebudeme vaše uživatelské prostředí nijak upravovat.

8. ZABEZPEČENÍ A PŘENOS ÚDAJŮ

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme přenést a uložit v našich bezpečných datových centrech, která mohou poskytovat jinou úroveň ochrany osobních údajů, než je běžné v zemi vašeho trvalého bydliště. Pokud nám poskytnete osobní nebo genetické údaje, měli byste si být vědomi toho, že budou přeneseny, zpracovány a uloženy v našich datových centrech ve Spojených státech. Jste srozuměni s tím, že vzorky DNA budou skladovány ve Spojených státech, jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách.

Společnost MyHeritage podnikne příslušné kroky, aby zajistila, že přenos osobních údajů proběhne v souladu s platnými zákony a bude pečlivě řízen tak, aby byla zaručena ochrana vašich zájmů a práv na soukromí. Přenosy jsou omezené na země, které poskytují adekvátní úroveň zákonné ochrany nebo ve kterých lze zajistit alternativní opatření na ochranu vašich práv na soukromí. Opíráme se zejména o standardní smluvní doložky Komise EU. Máte právo nás kontaktovat a vyžádat si další informace o ochranných opatřeních, která jsme zavedli.

Berete na vědomí, že v případě stažení vašich výsledků DNA: 1) vznikne tímto stažením kopie, která není chráněná bezpečnostními opatřeními a nastavením ochrany soukromí služby MyHeritage; 2) toto stažení a uložení výsledků DNA po stažení proběhne na vaše vlastní riziko; a 3) společnost MyHeritage nemá žádnou kontrolu nad staženými výsledky DNA a nenese odpovědnost vůči vám ani jakékoli třetí straně v souvislosti s tímto stažením a/nebo uložením.

Máme zavedené a dodržujeme přiměřené zabezpečení odpovídající povaze osobních údajů, které shromažďujeme, používáme, uchováváme, přenášíme nebo jinak zpracováváme. Zavázali jsme se vyvíjet, zavádět, udržovat, sledovat a aktualizovat program přiměřeného zabezpečení údajů, avšak žádný takový program nemůže být dokonalý; jinými slovy, všechna rizika nelze dostatečně eliminovat. K incidentům a případům narušení bezpečnosti údajů může dojít kvůli zranitelnosti, kriminálnímu zneužití nebo jiným faktorům, kterým nelze v přiměřeném rozsahu zabránit. I když je náš program přiměřeného zabezpečení navržen tak, aby řídil rizika zabezpečení údajů a pomáhal tak předcházet incidentům a případům narušení bezpečnosti údajů, nelze předpokládat, že výskyt jakéhokoli daného incidentu nebo narušení vyplývá z toho, že bychom nezavedli nebo nedodržovali odpovídající zabezpečení.

Vaší odpovědností je uchovávat heslo ke službě v tajnosti. Společnost MyHeritage vyžaduje, abyste svoje heslo s nikým nesdíleli. Společnost MyHeritage vyžaduje, abyste heslo, které používáte v rámci služby MyHeritage, nepoužívali pro žádnou jinou službu.

Společnost MyHeritage bude postupovat v souladu se všemi platnými zákony v případě jakéhokoli narušení bezpečnosti, důvěrnosti nebo integrity vašich osobních údajů a tam, kde to budeme považovat za vhodné nebo kde to budou vyžadovat platné zákony, vás budeme informovat e-mailem v co nejvhodnější dobu a bez zbytečného odkladu, pokud to bude v souladu s veškerými opatřeními potřebnými pro stanovení rozsahu narušení bezpečnosti a obnovení integrity datového systému v přiměřené míře.

9. UCHOVÁVÁNÍ DAT

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplňování účelů, pro něž byly shromážděny, a v souladu s platnými zákony. To znamená, že vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro poskytování našich služeb, s výjimkou případů, kdy k jejich uchovávání po delší dobu existuje zákonný důvod (například poté, co vyprší vaše předplatné, může být i nadále v našem oprávněném zájmu použít vaše kontaktní údaje pro účely marketingových nabídek naší služby). Dále uchováváme osobní údaje, které potřebujeme pro vyřízení nedokončených úkolů a k naplnění našich zákonných práv a nároků. Uchováváme však také některé osobní údaje, které musíme mít uložené po zákonem stanovenou dobu (v druhém uvedeném případě je zpracování těchto údajů z naší strany omezeno). Pokud jste souhlasili s o informovaném souhlasu pro služby v oblasti DNA, můžeme uchovávat údaje poskytnuté v rámci tohoto souhlasu po dobu, kterou budeme považovat za potřebnou pro účely výzkumu stanovené v tomto souhlasu.

V některých případech, kdy vy nebo my smažeme váš obsah, mohou zůstat kopie daných informací viditelné jinde, např. pokud jste tuto kopii sdíleli s ostatními, jiným způsobem ji distribuovali v závislosti na vašem nastavení ochrany soukromí nebo pokud si tento obsah zkopírovali a uložili ostatní uživatelé. Část vašeho rodokmenu mohla být například zkopírována jinými uživateli do jejich rodokmenu. Odstraněné a smazané informace mohou po určitou dobu zůstat v záložních kopiích pro naše interní obchodní účely, ale nebudou k dispozici vám ani ostatním uživatelům.

Uchovávání vzorků DNA

Všechny vzorky DNA jsou skladovány v naší zkušební laboratoři ve Spojených státech. Vzorek DNA můžeme uchovávat tak dlouho, dokud nebudou okolnosti vyžadovat jeho zničení, o něž můžete kdykoli požádat sami tím, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů, nebo tak dlouho, dokud nepřestane být vhodným pro účely testování. Vzorky DNA můžeme uchovávat po dobu deseti (10) let pro účely dalšího genetického testování, vždy s vaším výslovným souhlasem, který od vás musíme před tímto dodatečným testováním získat.

Modely rozpoznávání obličeje
Pokud používáte naši funkci Photo Tagger, všechny modely rozpoznávání obličeje jsou automaticky vymazány 3 měsíce po vašem posledním použití funkce Photo Tagger. Dále můžete všechny modely rozpoznávání obličeje kdykoliv smazat.

10. SPRÁVA VAŠEHO SOUKROMÍ

Sdílení svých osobních údajů můžete řídit změnou nastavení ochrany soukromí v následujících oblastech:

11. VAŠE PRÁVA

Své osobní údaje můžete upravit změnou nastavení svého účtu. Zároveň máte právo požádat společnost MyHeritage o změnu jakýchkoliv osobních údajů, které o vás má, pokud jsou nepřesné nebo zavádějící. Společnost MyHeritage zavedla postup pro ověření toho, že osoba podávající žádost je zákazníkem, o kterém jsme shromáždili údaje. Můžeme vás požádat o poskytnutí identifikačních údajů pro jejich porovnání s osobními údaji, které již máme. V závislosti na citlivosti příslušných osobních údajů můžeme vyžadovat přísnější proces ověření. Každá žádost o změnu osobních údajů v záznamech společnosti MyHeritage by měla být písemně zaslána na e-mail privacy@myheritage.com.

12. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Členové služby MyHeritage se sídlem v Evropské Unii, Evropském hospodářském prostoru, Andoře, Argentině, Austrálii, Brasilien, Kalifornii, Kanadě, na Faerských ostrovech, Guernsey, v Hong Kongu, Izraeli, na ostrově Man, v Japonsku, na ostrově Jersey, v Mexiku, na Novém Zélandu, v Singapuru, Jižní Koreji, Švýcarsku, Uruguayi a ostatních jurisdikcích mají určitá práva subjektů údajů. Pro členy nacházející se v Evropském hospodářském prostoru tato práva zahrnují níže uvedená práva (a související omezení). Pro členy s bydlištěm mimo Evropský hospodářský prostor se tato práva liší, avšak mohou zahrnovat následující práva, na něž se mohou vztahovat některé výjimky: 1.1 Právo na přístup k údajům, které o vás máme. Toto právo lze za normálních okolností vykonávat bezplatně. Vyhrazujeme si však právo účtovat si přiměřený administrativní poplatek v případech, kdy to platné zákony dovolují. 1.2 Právo vznést námitku proti zpracování, jehož právním základem jsou naše oprávněné zájmy (viz část „Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů“ výše). 1.3 Právo získat přenosnou kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi námi (viz část „Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů“ výše). 1.4 Právo požadovat opravu nebo omezení informací, které o vás zpracováváme. 1.5. Právo odvolat váš souhlas, pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o tento právní základ (viz výše oddíl „Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů“). 1.6 Právo na výmaz vašich osobních údajů. Všechny žádosti musí mít písemnou formu a musí být zaslány společnosti MyHeritage na e-mailovou adresu privacy@myheritage.com nebo prostřednictvím zákaznické podpory. Společnost MyHeritage vynaloží přiměřené úsilí, aby vám poskytla osobní údaje, které o vás ve svých záznamech má. Společnost MyHeritage se pokusí odpovědět v nejkratší možné době. Společnost MyHeritage vynaloží veškeré úsilí na vyřešení všech obdržených žádostí. Pokud však nebudete spokojeni s naší odpovědí na žádost, máte právo podat stížnost. Bez omezení platí, že v jurisdikcích, kde se uplatňuje nařízení GDPR (tj. v Evropském hospodářském prostoru a ve Spojeném království), máte právo podat stížnost u dozorových orgánů pro ochranu osobních údajů.

13. GDPR

Společnost MyHeritage podnikla kroky k zajištění souladu se všemi platnými zákony na ochranu soukromí, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

14. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE STÁTU USA

Informace o právech na ochranu osobních údajů, která vám mohou náležet podle zákonů státu USA, a o souvisejícím zveřejňování informací naleznete v našem https://www.myheritage.cz/us-state-privacy-notice.

15. PRÁVNÍ PŘEDPIS BRAZÍLIE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento oddíl se zabývá zákonnými povinnostmi a právy vymezenými v právním předpisu Lei Geral De Proteção De Dados („LGPD“), které jsou platné v případě, že:


Za výše uvedených okolností máte následující práva:

Všechna tato práva lze uplatnit bezplatně.

K uplatnění jakéhokoli výše uvedeného práva se obraťte na tento e-mail: privacy@myheritage.com.

16. PRÁVNÍ PŘEDPIS JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento oddíl se věnuje zákonným povinnostem a právům stanoveným v zákoně o ochraně osobních údajů z roku 2013 („POPIA“), které se použijí, pokud zpracování osobních údajů spadá do působnosti POPIA, tj. pokud jsou osobní údaje, které jsou uvedeny v záznamu, zpracovávány v Jihoafrické republice.

Za výše uvedených okolností máte následující práva subjektu údajů:Chcete-li uplatnit kterékoli z výše popsaných práv, napište prosím e-mail na privacy@myheritage.com.

17. DĚTI

Naše služby nejsou určeny ani necílí na děti mladší 13 let a společnost MyHeritage vědomě neshromažďuje informace umožňující identifikaci konkrétních osob od dětí, které nedosáhly minimálního věku (více informací najdete v části „Nezletilí uživatelé“ v našich Terms and Conditions). Pokud společnost MyHeritage zjistí, že dítě nedosahující minimálního věku poskytlo webové stránce informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vynaložíme přiměřené úsilí na odstranění těchto informací z našich záznamů. Pokud poskytujete údaje o dítěti, pak tím jako rodič nebo zákonný zástupce souhlasíte se zpracováním a použitím těchto údajů z naší strany v souladu s těmito Zásadami soukromí.

18. JAK NÁS KONTAKTOVAT VE VĚCI OCHRANY SOUKROMÍ

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad soukromí, postupů této webové stránky nebo vašich transakcí na této webové stránce, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na e-mailové adrese dpo@myheritage.com, naší speciální e-mailové adresy pro ochranu osobních údajů privacy@myheritage.com nebo prostřednictvím naší právní zástupkyně pro EU Marie Cappart na adrese: eurepresentative@myheritage.com.
DPO můžete kontaktovat také tehdy, budete-li chtít obdržet nebo si vyžádat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a požádat o jejich vymazání. V případě oprávněného důvodu můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Upozorňujeme, že právo na přístup k některým osobním údajům může být za určitých okolností omezeno.