Shody DNA

Najděte příbuzné, o kterých jste nikdy nevěděl, že existují

Spojte se s nově nalezenou rodinou

DNA Shody MyHeritage je výkonná funkce, která používá Vaši DNA, která Vám pomůže najít příbuzné. Naše technologie porovnává Vaše data DNA s daty DNA ostatních a identifikuje sdílené genetické sekvence, které naznačují možný rodinný vztah. Čím vyšší je procento DNA, které máte společné s jinou osobou, tím blíže je pravděpodobný vztah.

Když otestujete svou DNA pomocí služby MyHeritage DNA, můžete získat shody DNA s ostatními, kteří se testovali s MyHeritage, stejně jako s těmi, kteří se testovali dalšími službami. Umožňujeme uživatelům, všech předních poskytovatelů genetických testů, nahrát výsledky svého testu DNA do služby MyHeritage a tak Vám rozšířit pole možných shod a umožnit Vám setkat se ještě s více novými příbuznými.
Podrobnosti
Najděte příbuzné, o kterých jste nikdy nevěděl, že existují