Projekt Zakladatelských populací

Jak jsme dosáhli nejlepšího Odhadu etnicity
Projekt Zakladatelských populací u MyHeritage je zcela jedinečný. Jedná se o největší projekt svého druhu, který byl kdy proveden, zahrnuje více než 5 000 účastníků, kteří byli pro tento projekt vybráni z 92 milionů členů služby MyHeritage. Účastníci byli vybráni na základě svých rodokmenů – lidé s dlouhotrvajícím původem ze stejného regionu nebo se stabilní etnicitou po několik generací.
Objevte svůj etnický původ