Etnicita Středoafričan - nejčastější země
Etnicita Středoafričan je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Středoafričan v dané zemi.
etnicita Středoafričan
Nejrozsáhlejší část populace střední Afriky náleží do podskupiny Bantu. Atlantský obchod s otroky mezi 16. a 19. stoletím přemístil středoafrické obyvatele do Ameriky a jejich potomci tvoří velké procento obyvatelstva Karibiku, Brazílie a USA. Existuje archeologický důkaz lidského osídlení ve střední Africe, datovaného do doby nejméně před 100 000 lety. Středoafričtí Pygmejové mají pradávnou původní rodovou linii, která představuje extrémní genetickou odlišnost od všech ostatních lidských populací.