Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Bulharsko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity