Etnicita Angličan - nejčastější země
Etnicita Angličan je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Angličan v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Angličan
Británie – konkrétně východní oblast Britských ostrovů – byla nejméně 15 000 let trvale obydlená, z nedávných etnických populací (před 11. stoletím), proto-Kelty, Kelty, Římany, Anglo-Sasy, Nory a Normany. V blízké minulosti, tedy od středověku, se další etnické skupiny přesunuly do Británie, a to buď na pozvání (evropští Židé v roce 1070 Vilémem Dobyvatelem, ačkoli byli asi o 200 let později vyloučeni), nebo s obchodováním africkými otroky (do 30. let 18. století) nebo obchodem (včetně nejstarší čínské komunity v Evropě, pocházející z 19. století). Po druhé světové válce se toto různorodé přistěhovalectví výrazně zvýšilo, takže tavicí kotlík anglického etnika získal větší rozmanitost z Karibiku, jižní Asie a Afriky. I přes to, dominantní „původní“ britská etnická skupina je samozřejmě převládána Angličany, která však zahrnuje keltské potomky, jelikož někteří z velšských, skotských a irských potomků se usadili v moderní Anglii.