Etnicita Etiopský Žid - nejčastější země
Ještě není dostatek dat, abychom mohli zobrazit země, ve kterých je etnicita Etiopský Žid běžná.
Vyberte jinou etnicitu pro zobrazení zemí, ve kterých je nejběžnější.
etnicita Etiopský Žid
Beta Izrael je výrazná židovská skupina, která pochází z novodobé Etiopie. Komunita odvíjí svou historii zpátky až ke království Aksum a etiopské říši, ale v pozdějších dobách žila hlavně v oblastech Amhara a Tigray. Většina etiopských židů od té doby přesídlila do Izraele. Tradice původ etiopských židů vykládá různě, jako potomky biblického kmene Dana, nebo jako potomky svazku mezi izraelským králem Solomonem a etiopskou královnou ze Sáby. Komunita praktikuje jedinečnou formu judaismu již po přibližně dvě tisíciletí, včetně dodržování přísných dietních zákonů, dodržování sabatu a kněžské tradice a uctívání písma ve starobylém jazyce Ge'ez. V posledních letech se komunita začlenila do moderní izraelské společnosti. V roce 1991 bylo při operaci Šalamoun evakuováno 14.325 etiopských židů do Izraele a při tom byl ustanoven celosvětový rekord počtu cestujících, současně přepravovaných jedním letadlem (1.122).