Etnicita Amazonský domorodec - nejčastější země
Ještě není dostatek dat, abychom mohli zobrazit země, ve kterých je etnicita Amazonský domorodec běžná.
Vyberte jinou etnicitu pro zobrazení zemí, ve kterých je nejběžnější.
etnicita Amazonský domorodec
Původní obyvatelstvo Amazonie, v současné době Brazílie, se předpokládá, že jsou potomky několika vln severoasijské migrace přes Beringovu úžinu během poslední doby ledové (asi před 10.000 lety). Archeologické důkazy ukazují na některé rozsáhlé osady s komplexními společenskými strukturami, živících se lovem, sběrem, rybolovem a základním zemědělstvím. Domorodí amazonští obyvatelé, které dělíme do dvou podskupin známých jako Tupi a Tapuia, se poprvé setkali s portugalskými průzkumníky v roce 1500. Původní obyvatelé Amazonie následně trpěli otroctvím, násilnou konverzí, zvýšenou migrací a ničením jejich sídel v důsledku obchodování s gumou. V posledních letech brazilská vláda přijala zákony na ochranu kultury a území domorodých skupin. Původní obyvatelstvo tohoto regionu již tisíce let kultivovalo rozsáhlé zdroje deštného pralesa; některé z kmenů jsou obecně známé svým lovem vyfukovacími šipkami ponořenými do jedu nalézajícího se na kůži amazonských žab.