Etnicita Ir, Skot, Velšan - nejčastější země
Etnicita Ir, Skot, Velšan je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Ir, Skot, Velšan v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Ir, Skot, Velšan
Západní oblast Britských ostrovů je obydlena lidmi, kteří jsou potomky šesti keltských národů tvořících dvě etnolingvistické skupiny: britanské národy, které byly vysídleny Anglosasy a které se usídlily v dnešním Walesu, Cornwallu a Bretani; a Gaelové, kteří se stali dominantní kulturou v Irsku a poté se rozšířili do Skotska a na ostrov Man. Každá z těchto kultur stále mluví určitou variantou původního keltského dialektu. Irové své jméno odvozují od gaelského výrazu pro teritorium, Éire, a jsou dědici bohaté ústní tradice poezie, hudby, vypravěčství, tance a mytologie. Skotové sice pocházejí ze stejných kořenů, ale vyvinuli si vlastní jedinečnou kulturu a také vlastní dialekt gaelštiny a skotštiny. Jejich jméno vychází z latinského výrazu pro všechny Gaely, „Scoti“. Jejich britanští sousedi, Walesané, byli označováni slovem „walhaz“, které v germánských jazycích znamená „neznámý člověk“ nebo „cizinec“, a jméno jejich etnika a jazyka je z tohoto výrazu odvozeno. Během středověku do oblasti vpadli anglonormanští dobyvatelé a anglická kolonizace v 16. a 17. století změnila její etnickou a jazykovou podobu. Došlo k zavedení angličtiny, která je nyní všudypřítomná na celých Britských ostrovech. Irové, Skotové a Walesané jsou však na své jazyky, historii, tradice a jedinečné kulturní bohatství obecně stále velmi hrdí.