Etnicita Ir, Skot, Velšan - nejčastější země
Etnicita Ir, Skot, Velšan je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Ir, Skot, Velšan v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Ir, Skot, Velšan
Západní oblast Britských ostrovů je osídlena lidmi pocházejícími ze šesti keltských národů, z nichž tři se usadily v Irsku, Skotsku a Walesu (další tři se nacházely v Bretani, Cornwallu a na ostrově Man). Každý z těchto tří národů mluvil nějakou variantou svého původního keltského dialektu. Irové, první lidé, kteří se usadili v Irsku před 9 000 lety, sdílejí dědictví, kulturu a jazyk (gaelština). Byli organizováni klanovými nebo příbuzenskými skupinami. Skotové jsou stejně známí svými klany, ale od doby středověku byli spojenými národy Piktů, Gaelů a Britonců. Takže severní obyvatelstvo mluví verzí gaelštiny, zatímco ti na jihu mluví tím, co bylo nazýváno skotštinou. Nazývání jejich sousedů Velšanů má původ v německém „walhaz“, což znamená „cizinec“ nebo „neznámý člověk“ – jazyk Walesu se podobně nazývá waleština. Oblast byla převálcována anglo-normanskými dobyvateli ve středověku a také anglická kolonizace v 16.–17. století změnila etnické složení Britských ostrovů, čímž se rozšířila etnická angličtina. Navzdory sjednocení těchto zemí jako součásti Spojeného království se v dnešní době lidé v každé oblasti velice pyšní na svou nezávislou etnicitu a doprovázející kulturu – od rodinných dělení do klanů až k příslušným alkoholickým nápojům (Wales má více anglickou kuchyni). Shromáždění několika etnicit v tak malém prostoru vedlo k zajímavým genealogickým objevům i záhadným souvislostem – a přes všechna ta odlišná dědictví, téměř všichni tam hovoří anglicky.