Etnicita Keňan - nejčastější země
Etnicita Keňan je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Keňan v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Keňan
Populace keňského původu zdědila velice rozdílné genetické znaky z oblastí, které jsou domovem téměř všech hlavních etnických skupin nacházejících se ve velké Africe. Většina Keňanů patří do různých podskupin Bantu. Lidé s keňským původem se nachází také na ostrovech blízko Keni, a to na m. Výrazná migrace posledních několika dekád, způsobená ekonomickými důvody a politickou nestabilitou, vedla k rozsáhlým keňským enklávám ve VB, v USA a Austrálii. Keňa také vyprodukovala nadměrně vysoký počet elitních dálkových běžců, z nichž je většina součástí kmene Kalenjin.