Etnicita Masaj - nejčastější země
Ještě není dostatek dat, abychom mohli zobrazit země, ve kterých je etnicita Masaj běžná.
Vyberte jinou etnicitu pro zobrazení zemí, ve kterých je nejběžnější.
etnicita Masaj
Masajové jsou etnickou skupinou lidí, žijící v Jižní Keni a severní Tanzanii. Dle svých vlastních tradic jsou Masajové potomky migrantů, kteří přišli z údolí dolního Nilu před 500 lety. Masajové jsou pastevci, kteří chovají krávy v krutém pouštním prostředí svých tradičních zemí a vyhýbají se spotřebě loveného masa. Veškerou potravinovou potřebu Masajů tak zajišťuje jejich skot: pijí jeho mléko, jedí jeho maso a občas pijí i jeho krev. tato tradiční strava zanechala u Masajů svou stopu, kdy nedávné studie DNA u nich poukázaly na geneticky danou vysokou toleranci na laktózu. V minulosti bylo u jiných kmenů běžné škodit dobytku, protože byli přesvědčeni, že Bůh dal veškerý skot na světě pouze Masajům (a ten si může svůj majetek kdykoliv vzít zpět). Skupina je známá svými složitými a barevnými šperky a působivým skákajícím tancem masajských válečníků.