Etnicita Americký Indián - nejčastější země
Ještě není dostatek dat, abychom mohli zobrazit země, ve kterých je etnicita Americký Indián běžná.
Vyberte jinou etnicitu pro zobrazení zemí, ve kterých je nejběžnější.
etnicita Americký Indián
Předpokládá se, že první lidé do Ameriky dorazili nejprve asi před 10.000 lety přes pozemní most mezi Asií a současnou Aljaškou a Kanadou. Domorodí Američané pocházejí z předkolumbovské populace, která se následně usadila v Americe. Většina domorodých Američanů byli lovci-sběrači, žijící v sociálně a kulturně složitých komunitách se silnými animistickými a šamanskými náboženskými tradicemi. Evropská koloniální expanze do Ameriky, která začíná v 16. století, přivedla domorodé Američany do kontaktu s Evropany, což mělo za následek decimování a přesídlování mnohých domorodých amerických skupin kvůli neznámým chorobám (například neštovicím) a sporům o území, které často vedly k válkám. Zatímco mnohé domorodé americké kmeny a kultury přežily až do současné doby - některé z nich se dnes organizují jako polo-autonomní národy - mnohé z kmenů byly svědky rozsáhlé devastace. Lidé domorodého amerického původu mohou často své kořeny vystopovat k řadě různých amerických domorodých kmenů a k tlupám a mnozí domorodí Američané jsou současně etnicky provázáni s nějakými evropským nebo afroamerickými kořeny. Dědictví domorodých amerických kultur se i nadále objevuje na celém kontinentu, například prostřednictvím mnoha místních názvů pocházejících z jazyků rodilých Američanů. Nové plodiny, které Američané ukázali Evropanům, jako jsou brambory, rajčata nebo kukuřice, se nyní konzumují po celém světě.