Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Norsko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity