Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Omán, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity