Etnicita Sierraleonan - nejčastější země
Etnicita Sierraleonan je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Sierraleonan v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Sierraleonan
Obyvatelstvo Sierra Leony patří do 16 odlišných etnických skupin, z nichž největšími jsou Mende a Temne. V 16. stoletá se Sierra Leone stala významným námořním centrem pro obchod s africkými otroky. O sto let později se osvobození otroci ze Severní Ameriky vrátili do kraje, aby založili nové kolonie. Lidé afrického původu v Karibiku a Americe mají často nějaké předky ze Sierry Leone. Více než dvě třetiny obyvatel Sierry Leone se živí zemědělstvím. nejdůležitější plodinou je rýže, která se podává ke každému jídlu; v kultuře Sierra Leony jídlo bez ní není kompletní.