Etnicita jemenská židovská - nejčastější země
Etnicita jemenská židovská je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou jemenská židovská v dané zemi.
8.5%
etnicita jemenská židovská
Židé v Jemenu tvoří samostatnou etnickou komunitu, třetí co do velikosti po Ashkenazi a Sefardské skupině a udržují některé z nejstarších židovských zvyků. podle tradice Židé nejprve přijeli do Jemenu, když byli vyhnáni po zničení prvního chrámu v Jeruzalémě. Archeologické nálezy dokazují, že velká židovská komunita vyla v Jemenu přítomna před více než 2300 lety. V šestém století po Kristu byl Jemen ovládán židovským králem Yusufem Dhu Nuwasem. Známí pro svou přísnou náboženskou vzdělanost Židé v Jemenu si dopisovali s mnoha rabíny a židovskými mysliteli z ostatních zemí v celé své dlouhé diaspoře v Jemenu, včetně středověkého učence Maimonidese, jehož rozsudky často formovaly jemenské židovské náboženské praktiky. Židovské rodiny v Jemenu vystopovaly svůj původ k různým židovským kmenům, a objevují se zde dvě hlavní podskupiny: Baladi a Shami. Komunita Baladi zachovává starší, jedinečné jemenské náboženské zvyky, zatímco komunita Shami byla historicky ovlivněna středověkými mysliteli ze země Izrael. Jemenští Židé začali do Svaté země emigrovat v roce 1880. Po založení státu se téměř polovina všech Židů přestěhovala do Izraele s tím, že drtivá většina emigrovala v průběhu následujících několika let. Dnes židé z Jemenu a jejich potomci žijící v Izraeli čítají kolem 400.000 spolu s malými komunitami v USA a ve Velké Británii, pouze hrstka Židů zůstala v Jemenu. Po návratu do Jemenu se židé uplatnili ve svých tradičních živnostech. Některé rodiny pokračují v přenášení zkušeností z generace na generaci a Jemenitský židovský styl stříbrotepectví a dekorativního umění zůstávají populární i dnes v Izraeli i mimo něj.