Veřejné záznamy
NOVÉ
Změnit kategorii nebo kolekci
Jméno
Narození
Přidejte podrobnosti
Klíčová slova
Více
Spojit všechny termíny přesně
Vyčistit formulář
Hledat v Veřejné záznamy
Jméno
Narození
Přidejte podrobnosti
Klíčová slova
Více
Vyčistit formulář
CollectionCategoryDescriptionImage
Veřejné záznamy
Veřejné záznamy jsou důležitou třídou genealogických zdrojů. Tyto záznamy obvykle shromažďují místní, státní nebo národní státní agendy. V souladu s místními a národními zákony byly určité typy veřejných záznamů uvolněny pro veřejný přístup. Firmy a soukromé organizace také shromažďují a šíří záznamy o jednotlivcích. <br><br> Příkladem mohou být daňové rozbory, vlastnické záznamy, zástavní smlouvy, žádosti o licence, soudní záznamy, registr vozidel, registry voličů a telefonní seznamy a adresáře. Tyto záznamy pomáhají genealogům a rodinným historikům informacemi o současném a minulém bydlišti osob, o věku, datu narození i o dalších členech domácnosti žijících na stejné adrese. Tyto "místní události" poskytují rodinným historikům důležitá vodítka, která dovolují nalézt další záznamy o osobách a jejich rodinách, protože umožní směřovat práci na konkrétní kraje, města či dokonce čtvrti. Například znalost bydliště, kde zkoumaná osoba žila může být podnětem pro zkoumání záznamů z nejbližších kostelů, hřbitovů, škol a obcí. Veřejné databáze zpravidla obsahují kompilaci z mnoha různých veřejných zdrojů. Tyto záznamy tedy mohou být použity pro identifikaci a kontaktování možných příbuzných za účelem spolupráce při rodinném výzkumu, při organizaci rodinných setkání, výzkumu DNA a při plnění projektů určování příbuznosti.