Odhad etnicity

Získejte nejrozmanitější určení etnicit
— 42 regionů

Identifikace největšího spektra etnicit

Projekt Zakladatelských populací

MyHeritage identifikuje jedinečné zakládající populace, lidi, kteří žijí na stejném místě po mnoho generací. Posíláme DNA sady lidem z celého světa od Uzbekistánu k Fidži a od Grónska do Jižní Afriky, kteří byli vybráni na základě jejich původu jako geneticky reprezentativních pro svůj geografický region. Tento projekt – největší svého druhu, který kdy byl proveden – umožňuje společnosti MyHeritage charakterizovat mnohem více národností, než kterákoli jiná významná služba k testování DNA.
Získejte nejrozmanitější určení etnicit — 42 regionů