Etnicita Balkánec - nejčastější země
Etnicita Balkánec je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Balkánec v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Balkánec
Balkánský poloostrov v jihovýchodní Evropě byl prvním na kontinentě, kde se uchytilo zemědělství přinesené sem z Mezopotámie před 5.000 lety. Stal se již dávno společensko-politickým centrem setkávání, kde se překrývaly latinsko-řecká a slovanská kultura starověku, křesťanství a islám v novověku a protichůdné strany během světových válek a studené války v nedávné historii. Navzdory střetávání a etnickým konfliktům zůstává i dnes tento region mostem mezi bohatými kulturami a identitami. balkánská hudba se v posledních letech stala mezinárodně populární; zahrnuje slovanské i západoasijské vlivy a vyznačuje se rytmickou energií a tanečností.