Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Srbsko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity