Etnicita západoafrická - nejčastější země
Etnicita západoafrická je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou západoafrická v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita západoafrická
Na celém kontinentu žije více než 340 miliónů západních Afričanů a další nesčetné množství osob západoafrického původu se rozšířilo po celé Americe. Západní Afrika byla sjednocena pod říší Ghany kolem roku 1000 př. n. l. a následně byla silně ovlivněna obchodem s africkými otroky a evropskou kolonizací. Lidé západoafrického původu jsou přítomni v celé Americe i Evropě, stejně tak migrovali i v rámci kontinentu do ostatních afrických regionů. Západní Afričané udržují bohaté tradice vyprávění příběhů a opěvování, které slouží jako historická paměť s přenosem informací o královských rodech z generace na generaci.