Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Barbados, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity