Etnicita Ibeřan - nejčastější země
Etnicita Ibeřan je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Ibeřan v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Ibeřan
Oblast Iberského poloostrova, která zahrnuje Španělsko a Portugalsko, byla historicky formována několika civilizacemi a odlišnými skupinami obyvatelstva od starých iberských kmenů až k moderním Španělům a Portugalcům. V roce 1492 byli z tohoto regionu vyštváni Židé a Kryštof Kolumbus se odtud plavil do Ameriky, čímž nastartoval novou dobu zkoumání a dobývání Nového světa. Iberští průzkumníci se rozšířili po celé Americe, po části Afriky a na indickém subkontinentu a zanechali v těchto místech svou genetickou stopu. Ve Španělsku během Zlatého věku islámské Iberie kolem roku 1000 n. l. se také začala rozvíjet první moderní chirurgie.