Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Uruguay, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity