Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Macao, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity