Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Malajsie, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity