Etnicita severo a západoevropská - nejčastější země
Etnicita severo a západoevropská je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou severo a západoevropská v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita severo a západoevropská
Populace severní a západní Evropy zahrnuje především obyvatelstvo Německa, Francie a Holandska. tento region byl ovlivněn významnými historickými událostmi včetně vzniku katolické církve, renesancí, protestanskou reformací a průmyslovou revolucí. Imperiální výboje a kolonialismus vedl k rozšíření západoevropských národností do celého světa s významným zastoupením po celé Americe a v některých částech Afriky a Oceánie. Oblast je rodištěm západní kultury včetně inovací v umění, literatuře, filozofii a vědecké metodice, které se staly standardem po celém světě. Zejména západní Evropané berou velmi vážně potravu. Evropské kulinářské postupy a jídelní etiketa jsou velmi rozvinuté, s řemeslným vinařstvím a sýrařstvím, pečením moučníků a vařením vyly povýšeny na umění.