Vítejte
Jmenuji se Miloš Beran a založil(a) jsem tyto stránky.
Byly vytvořeny pomocí systému MyHeritage. Je to výborný systém, který umožňuje komukoliv vytvořit vlastní rodinný web, vytvořit rodokmen a sdílet rodinné fotografie. Pokud máte nějaký komentář nebo připomínky týkající se tohoto webu, můžete mě kontaktovat klepnutím zde.
Na tomto webu je zveřejněn náš rodokmen, ve kterém naleznete 7987 jmen.
Tento web byl naposledy aktualizován dne 5. Listopad 2019 a v současné době má 34 registrovaných členů. Pokud se i vy chcete stát členy, klepněte zde.  
Příjemnou zábavu!

Přejít na rodokmen

Přejít na rodinné fotografie
Co je nového
Listopad 05, 2019
Miloš Beran přidal fotografii Stanislav Mareš :
 
Říjen 23, 2019
Miloš Beran aktualizoval podrobnosti o osobě František Langr , <Private> Langrová , <Private> Langrová , <Private> Langr a 1 dalších osobách v rodokmenu Aktualni Beran Family Tree.
Říjen 22, 2019
Miloš Beran přidal osoby <Private> Zvolánková (Broukalová) , <Private> Zvolánek a <Private> Vašátková (Zvolánková) do rodokmenu Aktualni Beran Family Tree.
Říjen 21, 2019
Miloš Beran aktualizoval podrobnosti o osobách <Private> Zvolánková (Broukalová) , <Private> Zvolánek , <Private> Vašátková (Zvolánková) a <Private> Langrová v rodokmenu Aktualni Beran Family Tree.
Říjen 20, 2019
Miloš Beran se stal členem dalších rodinných stránek: Rodokmen rodiny Broukalů
Miloš Beran pozval Jakub Broukal na rodinné stránky.
Říjen 18, 2019
Miloš Beran přidal 3 foto do alba Rodinné fotografie
Zobrazit album
 
 
Červenec 29, 2019
Miloš Beran publikoval novou verzi rodokmenu Aktualni Beran Family Tree z aplikace Family Tree Builder.
Červenec 10, 2019
Miloš Beran aktualizoval podrobnosti o osobě <Private> Schott v rodokmenu Aktualni Beran Family Tree.
Miloš Beran přidal osobu <Private> Schott do rodokmenu Aktualni Beran Family Tree.
Červen 12, 2017
Benjamin Beran aktualizoval podrobnosti o osobách <Private> Beran a <Private> Beran v rodokmenu Aktualni Beran Family Tree.
Červen 04, 2017
Miloš Beran aktualizoval podrobnosti o osobě Josef Lešikar / adopt. Palm , Neznámé , Teresie Brokešová (Dušková) , Anna Dušková a 4 dalších osobách v rodokmenu Aktualni Beran Family Tree.
Červen 02, 2017
Petr Beran ml. aktualizoval podrobnosti o osobách <Private> Beran , <Private> Beranová a <Private> Němečková (Beranová) v rodokmenu Aktualni Beran Family Tree.
Květen 31, 2017
Miloš Beran řekl: Dvě poslední fotky jsou opravdu bomba - svatební foto mé tety Anny a jejich syna Godfreye Nemce
Miloš Beran přidal fotografii Lt.Col. Godfrey Nemec do alba Rodinné fotografie
 
Květen 29, 2017
Miloš Beran označil uživatele Anna Beranová na 1 fotografiích
 
Miloš Beran označil uživatele <Private> Beran na 1 fotografiích
 
Duben 26, 2017
Miloš Beran okomentoval fotografii Náhrobek Františka Duška a jeho manželky - Rowena Protestant Cemetery:
 Jeho bratr František by si také nemohl stěžovat :-) Takhle staré náhrobky se u nás už moc neudržují. Američani mají dokonalou databázi náhrobků, kde většinou najdete i jejich fotografie, případně si je můžete nechat zdarma pořídit. Tomu se říká úcta k předkům ! 
Miloš Beran okomentoval fotografii Jan B. Dušek:
 Takovýhle pěkný náhrobek má Jan Dušek v Texasu. Jeho rodina odešla do USA s mnoha dalšími čermáky kolem roku 1870. 
Miloš Beran řekl: Když byl útlak a bída nejhorší, vzali nohy na ramena a šli do světa. Náhrobky o tom svědčí dodnes !
Miloš Beran řekl: Myslím, že moje 3xprababička Anna Dušková z Čermné byla z pěkně čilého rodu !
Miloš Beran přidal fotografii Marie Dušková (Schroeder) , Rosalie Dušková a František Dušek :
 
Duben 13, 2017
Miloš Beran přidal fotografii Jan Bohumil Dušek :
 
  Zobrazit starší novinky
Zprávy
Důležité:Anna Dušková z Čermné a její rod
Vložil(a): Miloš Beran dne 21. Duben 2017, 08:57

O prapraprababičce Anně Duškové (*1732) jsem doteď podle svatebního záznamu věděl jenom to, že se přivdala do Horních Heřmanic za sedláka Jana Berana (*1727) a byla dcerou Víta Duška z Čermné. Jejich synové Antonín (můj prapraděda, *1760) a František byli mezi těmi, kdo jako první dostali familiantské podíly při dělení panského výprachtického dvora v roce 1790 a stali se prvními obyvateli Koburku čp.4 a čp.2 (viz fotokopie familiantských smluv v jejich profilech). Rodový statek v Horních Heřmanicích čp.97, který podle záznamu v gruntovnici vyženil a koupil od svého tchána Václava Mareše jejich děda Václav Beran *1697 (viz fotokopie záznamu v gruntovnici v jeho profilu), zdědil druhorozený syn Josef *1756, protože prvorozený syn Jan předčasně zemřel ve věku pouhých 17 let.

Funkce automatického vyhledávání shod mezi rodokmeny (Smart Matches) mi teď ale pomohla odhalit celý rod jedněch z čermenských Dušků, ze kterého Anna pocházela. Ukazuje se, že její blízcí příbuzní byli jedni z nejzatvrzelejších „kacířů“, kteří setrvávali tajně přes všechny represe u českobratrské víry. Pokud došlo k prozrazení těchto tajných nekatolíků, čekaly je podle historických pramenů velice tvrdé tresty, hlavně za jejich tajná shromáždění nebo když se u nich našly protestantské knihy. Není divu, že takoví „kacíři“ často opouštěli svoje domovy a utíkali do sousedních zemí, kde evangelické církve byly tolerovány. V první polovině 18. století to bylo hlavně Prusko (např. česká uprchlická osada Rixdorf, dnes součást Berlína, nebo místa v Lužici) ale i Slezsko, kde protireformační represe nebyly tak tvrdé.

Nekatolická komunita v Čermné byla jedna z nejsilnějších ve východních Čechách. Podle historických pramenů odešla z Čermné v roce 1736 do Slezska početná skupina asi 70 vyznavačů kalicha. Mezi nimi byli strýcové Anny Tobiáš a Martin, ale i jejich bratranec Jan Dušek, v té době čermenský rychtář. Jan Dušek se stal rychtářem v roce 1732, když se oženil s Annou, mladou vdovou po Václavovi Vejprachtickým (posledním rychtáři z rodu Vejprachtických) která byla dcerou výprachtického rychtáře Mlejnka. Rychta byla nedlouho předtím (1720) nově přestavěná, přesto ji rychtář s rychtářkou pro svou víru opustili !

K další velké emigrační vlně došlo už v roce 1742 na začátku 1. slezské války, kdy pruská vojska obsadila Slezsko a velkou část Čech. Pruský král Friedrich II slíbil českým nekatolíkům, že se mohou svobodně usadit s jeho podporou v pruském Slezsku. Pod patronací pruských vojsk došlo v krátké době k hromadnému exodu několika tisíc českých nekatolíků, mezi nimi dalších asi 100 čermenských.

Tato migrační vlna je včetně všeho trápení, kterým museli emigranti projít, velice dobře popsána v knize Edity Štěříkové: Pozváni do Slezska (Kalich, 2001). V knize jsou i osobní údaje o velkém počtu emigrantů z dochovaných matrik a jiných archivních dokumentů na slezské straně, počínaje rokem 1742. Tady se nám zase vynořují na světlo světa všichni „naši“ Duškové, Tobiáš, Martin i Jan, kteří opustili Čermnou už v roce 1736. Nejdříve Martin a Jan v první „sběrné“ kolonii v Münsterbergu, a dále oni i Tobiáš v roce 1749 v české kolonii v Husinci u Střelína, případně dále v českých koloniích ve Friedrichově Táboře, Friedrichově Hradci, nebo v Poděbradech.

Genealogicky podchycuje jejich rodové větve Petr Hlaváček v rodokmenu Exulanti, od něhož jsem převzal řadu údajů do našeho rodokmenu:

https://www.myheritage.cz/site-74651101/exulanti

Potomci po Tobiáši Duškovi pak „putovali“ přes Polsko až na Volyň, odkud se po první i druhé světové válce někteří vrátili do Čech. Pěkně a stručně je tato emigrace českobratrských evangelíků rámcově popsána v blogu 'Kacířská tradice naší rodiny':

https://terez14.signaly.cz/1510/kacirska-tradice-nasi-rodiny

Čermenští Duškové ale zřejmě měli svou vzpurnou, nepokojnou a dobrodružnou povahu zakódovanou v genech. Jan Dušek s rychtářkou Annou Mlejnkovou, vdovou po rychtáři Václavovi Vejprachtickým, sice čermenskou rychtu opustili a pro svou českobratrskou víru odešli v roce 1736 do exilu v pruském Slezsku, avšak Janova sestra Kateřina (*1718) se provdala za vdovce Martina Duška (*1693) se kterým měla společného prapradědečka Jana Duška (*1565) z Dolní Dobrouče. Proto ke sňatku museli mít mimořádný církevní souhlas, t.zv.dispens - viz odkaz na svatební zápis v jejich profilech.

Pravděpodobně to byl tento Martin Dušek, který byl jako čermenský konšel v roce 1746 dočasně pověřen na dva roky znovu rychtářskou funkcí. Jejich syn Karel Dušek (*1750) pak byl dlouhé roky rychtářem na přelomu 18. a 19. století.

Byla to doba bouřlivých změn. Ve Francii došlo k první velké revoluci a Habsburkové přistoupili k významným reformám. Císařovna Marie Terezie a její syn Josef II zrušili nevolnictví a vydali toleranční patent, který povolil jiné vyznání než katolické. Vrchnostenská půda byla často rozdělována do rodinného dědičného pronájmu na t.zv. familiantské podíly. Na lanškrunském panství Lichtensteinů tak vznikly nové osady Koburk, Nepomuky a Rýdrovice.

Po napoleonských válkách pak došlo v 19. století k velké průmyslové revoluci a s ní i k nárůstu populace. Krutý náboženský útlak sice zmizel, ale války, epidemie, hlad a bída ne. To teď byly hlavní důvody nových emigračních vln, které směřovaly především za "velkou louži" - do Ameriky, kde na emigranty čekala volná půda a dostatek pracovních příležitostí.

S jednou takovou emigrantskou vlnou odešla z Čermné do Texasu kolem roku 1870 i rodina Vincence Duška *1807, syna čermenského rychtáře Karla Duška. Dalších 5 potomků tohoto rychtáře, dětí jeho vnuka Vincence Duška *1815, emigrovalo do Texasu v roce 1878. Celkem odešlo jenom z této rodiny nejméně 10 potomků, někteří z nich už i s rodinami, jiní zakládali rodiny až v nové vlasti, kde našli mnohem lepší podmínky.

Emigranti opouštěli svou vlast už trochu jinak, než jejich předkové - do přístavu v Hamburgu vedla z Ústí nad Orlicí nedlouho předtím postavená železnice a přes Atlantik jezdily první parníky. Stejně to ale bylo ještě velké dobrodružství, které řada z nich nepřežila. Určitě by se našly údaje o tom, kolik jich v Atlantiku zmizelo.

_______________________________________________

Poznámka pod čarou: Nepřipomíná vám to něco ze současné migrační krize ?
0 komentářů|58 zobrazení|Zobrazit celý článek
Rodinné příběhy:Nová rodová větev Beranů v USA - New Beran\'s Branch in USA - Minnesota
Vložil(a): Miloš Beran dne 19. Březen 2016, 17:05

Úvod - Introduction

Asi před dvěmi měsíci se mi ozval Tim Beran z Minnesoty a upozornil mě na to že máme v rodokmenu společnou osobu - Josefa Berana *1817 ve Výprachticích čp.157. Rychle jsme zjistili, že to tak opravdu je. Josef se oženil v Mlýnickém Dvoře, usadil se v Herolticích a potom v Šilperku, dnešních Štítech. Tady, v převážně německém prostředí bez české školy, se on a jeho potomci poněmčili, také proto, že si za manželky brali převážně Němky. Jeden z Josefových synů (po otci také Josef *1855 v Herolticích čp.78) odešel v roce 1891 s manželkou a jediným desetiletým synem Josefem Emilem *1881 v Šilperku čp.195 do USA, kde se usadili ve městě St. Paul. Město je na horním toku Mississipi, na druhém břehu je Minneapolis, hlavní město Minnesoty. Tady došlo v roce 1899 k velkému rodinnému dramatu, které vylíčím až v dalším pokračování. 18-náctiletý Josef Emil se se smrtí otce vyrovnal a založil tady rodovou dynastii, která žije dodnes převážně v Minnesotě, ale je už také rozptýlena po USA.

About two months ago Tim Beran from USA, Minnesota, took my attention to a person who is a coomon member in his and my Family Trees - Josef Beran *1817 at Vyprachtice No.157 . We have very quickly found that it's true. Josef married Magdalena Schiel at Mlynicky Dvur, then they settled down at Heroltice and subsequently at Schieldberg - Stity. He and his offsprings were germanized very quickly here, because they married usually german girls and there were no Czech school at Stity at that time. One of Josef's sons, Josef *1855 at Heroltice No.78, left for USA in 1891 with his spouse and 10 years old sole son Josef Emil *1881 in Stity No.195. In Minnesota they settled down in St. Paul. Here the family was involved in very dramatic event (1899) that will be described in the next part of this story. Nevertheless, 18 years old Josef Emil coped with his father's death and founded a vital family dynasty in Minnesota. This big family is partly spreaded over the USA nowadays.

0 komentářů|21 zobrazení|Zobrazit celý článek
Rodinné příběhy:Kontakty s příbuznými v USA
Vložil(a): Miloš Beran dne 18. Červenec 2011, 07:32
Styky s příbuzenstvem po tetě Anně Beranové (Němcové) v USA zůstávají živé ! Po loňských návštěvách Sue Reggentin a Sharon Curtis u nás doma jsme se minulý měsíc při naší cestě po jihozápadu Spojených států zastavili na 2 dny u Reggentinů v arizonském Tucsonu. Byla to velice příjemná návštěva u starostlivých hostitelů. Mají velice hezký domek, jeho předzahrádka nezabere moc práce s okopáváním, kaktusy a jiné sukulenty to moc nepotřebují - však posuďte sami na přiložené fotografii. Na druhé jsme společně se Sue a Stevem při návštěvě v Arizonském pouštním muzeu. Jeden z hlavních dojmů - veliké vedro ( ke 40 °C ) ale docela snesitelné, protože vzduch není vlhký. Zato ...

0 komentářů|18 zobrazení|Zobrazit celý článek
Rodinné příběhy:Kontakt s přímými potomky Anny a Antonína Němcových navázán !
Vložil(a): Miloš Beran dne 5. Duben 2010, 11:16

Kruh amerického příbuzenstva se uzavírá ! Sue Reggentin a Sharon Curtis, vnučky Antonínových sester Antonie a Marie, sehnaly telefonní číslo na Beverly Peeler, která je vnučkou Antonína a Anny, jedinou dcerou Godfreye Nemce. Žije v Dawsonu v Georgii, má tři děti a šest vnoučat. Byla to právě jedna z jejích dvou dcer, Lynn Pollock, která před nějakou dobou sháněla informace o Anně a Antonovi, ale pak na e-maily neodpovídala. Důvodem mlčení bylo jednoduše to, že se rozvedla, a původní schránku přestala používat. A informace sháněla jenom proto, že její syn dostal ve škole za úkol napsat něco o svých předcích ! Jak je ten život někdy jednoduchý Smile Pravda je, že teď je z toho Beverly docela na větvi, protože sama toho věděla o svém příbuzenstvu opravdu málo. Několikrát se mě už ptala, odkuď to všechno já vím o Anně a Antonovi a jejím otci Godfreyovi. Já zas toho tolik nevěděl a docela těžko se mě vysvětlovalo, že údaje o jejich příjezdu do USA a obrázky náhrobních kamenů Frown jsou zadarmo na amerických internetových databázích. Celou jejich větev až po ty nejzelenější ratolesti jsem už doplnil do rodokmenu, takže se můžete podívat. Zatím toho vím málo o rodině Němcových z Českých Heřmanic. Proč dvě Antonínovy sestry Antonie a Marie odjely do Ameriky už v roce 1893 (tehdy jim bylo 15 a 18 roků) s Marií Němcovou (48 roků, snad matka ?) a proč Antonín s Annou odjeli až v roce 1902. Každým dnem čekám na fotografie, ktré mi poslala Sharon Curtis, a na kterých by měla být rodina Antonína a Anny a taky teta Albína. Beverly má prý taky hodně fotek a slíbila něco poslat. Nikdy jsem jejich fotky neviděl a jakmile dojdou, přidám některé sem do rodokmenu. Slibuju, že už brzy budu zase pokračovat s rodinou Beranových dále k jejím kořenům Smile Miloš

0 komentářů|25 zobrazení|Zobrazit celý článek
Rodinné příběhy:Mlha se dále rozestupuje
Vložil(a): Miloš Beran dne 2. Prosinec 2009, 02:42

Z Internetového moře vyplouvají další informace o rodině Němcových, která se vyvezla na emigrační vlně na přelomu 19. a 20. století do Ameriky ! Lynn Pollock, přímý potomek Antona a Anny Němcových, se sice neozvala, ale na její 8 let starý dotaz reagovala Sue Reggentine, která je vnučkou Antonovy sestry Antoníny. Napsal jsem jí mail a od ní přišla odpověď velice brzy. Shrnu to velice stručně: celá rodina Němcových - otec František (Franz), maminka Marie, a dvě dcery Antonína (15 letá) a Marie (18 letá) - přijela do USA už v roce 1893. Jejich imigrační záznam z přístavu v New Yorku jsem našel, jako domovskou obec uvádějí Lhotu (?) v Čechách. Proč s nimi nepřicestoval i 16 letý syn Antonín, zůstává zatím záhadou. A taky to, ...

2 komentářů|42 zobrazení|Zobrazit celý článek
Rodinné příběhy:Všechno je jinak
Vložil(a): Miloš Beran dne 25. Březen 2009, 08:45

Po mém prvním pátrání ve výpractické matrice se historka o americkém strýčkovi začíná jevit jinak. V imigrantském záznamu tety Albíny z přístavu v New Yorku jsem se nechal zmást mým nesprávným překladem "brother in law" v rubrice, kde se uvádí, za kým jede. Nebyl to nevlastní bratr, ale švagr Antonín Němec !!! Také mě mělo trknout, že jeho žena Anna je uváděna od Lynn Polockové jako Anna (Beran) Nemec ! V matrice je mezi dětmi dědy Josefa z prvního manželství uvedena dcera Anna, narozená 1877. Takže to byla ona, manželka Antona Němce, která přijela roku 1902 do Ameriky (podle poznámky v imigračním záznamu těhotná) a Antonín byl stejně starý, oběma bylo asi 25 let. Nejedná se tedy o nevlastního strýčka, ale o vlastní rodinnou větev, která měla ve Spojených Státech pokračování. Doufám, že se mi ozve Lynn Pollocková, vnučka Godfreye Nemce, abychom mohli navázat kontakty ! V rodokmenu jsem už svou chybu opravil, snad už to teď bude v pořádku.

P.S. Věřím, že se mi v amerických internetových archivech podaří ještě něco o našich amerických příbuzných vypátrat. Zrovna včera jsem narazil na graduační Godfreyovo (Bohumilovo) tablo z Washington High School z roku 1921: http://www.usgennet.org/usa/topic/historical/1921washhs_5.htm. Přichází to právě v čase, kdy se dvě moje vnoučata, stejně stará (asi 19 roků) nacházejí v podobné situaci: Janička Beranová se připravuje na graduaci na Pipestone High School v Pipestonu v Minnesotě a David Hrdý bude maturovat s tím, že se podobně jako Godfrey pokusí o kariéru profesionálního vojáka. Pak že se život někdy netočí dokolečka !

0 komentářů|39 zobrazení|Zobrazit celý článek
Rodinné příběhy:Americký strýček
Vložil(a): Miloš Beran dne 11. Leden 2009, 06:20

U nás doma se čas od času mluvilo o americkém strýčkovi, na půdě našeho domu ve Výprachticích byly v zaprášené truhle všeho všudy dvě pohlednice, které poslal z Cedar Rapids (stát Iowa) někdy před druhou světovou válkou. Jinak bylo všechno v ústním podání, navíc za komoušů se takový americký strýček nikomu nehodil do krámu, takže jsem o něm doteď nevěděl skoro nic. Jenom snad ještě to, že se za ním do Ameriky vypravila jeho sestra, teta Albína, která tam zůstala a vrátila se až po druhé světové válce. Bydlela v Praze v tmavé komůrce u tety Šípkové, snad to byl pokojík pro služky (tu komůrku vidím i dnes, stavoval jsem se tam u tety Šípkové dost často, ale tetu Albínu si už vybavuju jenom jako jakousi matnou postavu) v Holešovicích v ulici U Průhonu. Tady svůj život brzy dožila, říká se že dokonce v nějakém domově důchodců. Takže jsem teď, když dávám dohromady rodokmen naší rodiny, začal pátrat od svého počítače přes Internet po nějakých podrobnostech o mém americkém strýčkovi. Jaké bylo mé překvapení, když se přede mnou brzy začala odvíjet docela zajímavá historie této neznámé větve naší rodiny ! Nejdříve jsem narazil na stránkách databáze amerického imigračního úřadu (http://www.ellisisland.org/default.asp) na záznam o příjezdu tety Albíny do přístavu New York (viz fotokopie dokumentů v albu Imigrační dokumenty) lodí "Orduna" z Hamburku dne 14. října 1921. Uvedla, že jede za nevlastním bratrem Antonem Němcem do CedarRapids, 1554 8th Avenue East. Jako nejbližšího příbuzného v domovské zemi uvedla svého otce (mého dědečka) Josefa Berana, Weipersdorf (Výprachtice). Tím bylo dáno, že dále už nehledám žádného strýčka Berana, ale Antonína Němce, kterého děda vyženil se svou první manželkou Marií. Pak už to šlo rychle, v imigrantských záznamech jsem našel informace (na rozdíl od Albíny tenkrát ještě rukou psané) o jeho příjezdu do New Yorku dne 1. října 1902 lodí "Kaiser Wilhelm der Grosse" z Brém. Uváděl, že jeho cílem je Cedar Rapids a je tam taky zmínka o nějakém J.Nemcovi, za kterým jede (snad otec, nebo bratr ???). Až po nějaké době jsem si všiml, že o řádek níž je uvedena jeho žena Anna s poznámkou na konci v závorce (pgt) o těhotenství. Oběma tehdy bylo přibližně 25 roků, byli ročník 1877 a byli z Heřmanic. Hned v prosinci se jim v Cedar Rapids narodil syn Godfrey B. Nemec, pozdější podplukovník US Army. Dále jsem už našel jenom jejich hřbitovní záznamy: Anton a Anna mají pomníček na Československém národním hřbitově v Linn County v Iowě (http://iowagravestones.org/gs_view.php?id=177604) a jejich syn Godfrey odpočívá na vojenském hřbitově v teplejších krajích v Jižní Karolině (http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=2953183). Jejich větev však neuschla, narazil jsem totiž na e-mail, ve kterém se nějaká Lynn Pollock shání po informacích o Antonovi a Anně (http://genforum.genealogy.com/nemec/messages/36.html) protože Godfrey byl její dědeček z matčiny strany. Odpověděl jsem jí, ale zatím není žádná odezva, její dotaz je už 7 roků starý. Takže celá tahle historie je jenom kostra z faktů a ostatní je pravděpodobně většinou jen na naší fantazii... Miloš

1 komentář|103 zobrazení|Zobrazit celý článek
Návštěvy
0015275