Etnicita Aškenázský Žid - nejčastější země
Etnicita Aškenázský Žid je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Aškenázský Žid v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Aškenázský Žid
Aškenazym jsou evropskou židovskou diasporou, která sleduje své historické kořeny do Německa a Francie a později až k migraci na východ Polska a k ostatním slovanským státům. Kvůli tradičním manželským praktikám a segregaci z okolních kultur je Aškenazym židovská populace geneticky velice úzce propojená. Kvůli pronásledování, genocidám a vyhlazování při holokaustu se aškenázští židé rozprchli po celém světě, nejvíce do USA a Izraele a významnou měrou i do zbývající Ameriky, bývalého Sovětského svazu Jižní Afriky a Austrálie. Židovská kultura klade důraz na učení, což by mohlo vysvětlit proč, přestože Židé představují pouhé 0,2% světové populace, asi čtvrtina všech laureátů Nobelovy ceny měla židovský původ.