Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Argentina, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity