Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Rusko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity