Etnicita středovýchodní - nejčastější země
Etnicita středovýchodní je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou středovýchodní v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita středovýchodní
Orient, oblast ve východním středomoří je domovem lidí hovořících arabskými, hebrejskými, aramejskými a dalšími semitskými jazyky a je místem zrození Abrahámových náboženství. Muslimské dobytí Orientu v 7. století vedlo k rozšířenému dodržování islámu a využívání arabského jazyka, ale menší skupiny křesťanů, Židů, Drúzů, Jezídů a dalších zde zůstávaly také. Národy ze středního východu emigrovali do celého světa a jejich značné počty se usídlily jak v Evropě, tak i v Americe. S historií sahající zpátky až k nejstarším lidským osadám je blízký východ znám jako "kolébka civilizace". Se stopami po osídlení od 9.000 př. n. l. je Jericho nejstarším známým opevněným městem. Oblast je také pravděpodobně domovem nejranějších forem zemědělství, komplexní správy a některých nejstarších písemných záznamů, které se do dnešních dní dochovaly.