Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Libanon, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity