Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Kuvajt, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity