Etnicita mezoamerická a andská - nejčastější země
Etnicita mezoamerická a andská je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou mezoamerická a andská v dané zemi.
88.3%
88.2%
Zobrazit všechny země
etnicita mezoamerická a andská
Populace Mezoameriky a Jižní Ameriky zahrnuje řadu domorodých skupin s prekolumbijskými kořeny. Mezi ně patří Mayové z Mezoameriky a skupiny Quechua, Chibcha, a Aymara z Jižní Ameriky. Quechua byla jazykem Incké říše, největší říše v prekolumbijské Jižní Americe, zasahující přes velké části západní části Jižní Ameriky s centrem v Cusco, v dnešním Peru. Inkové postavili rozsáhlou síť silnic skrze celou říši, vynalezli vysokohorské metody zemědělství specializované na náročnou oblast And a vytvořili velmi regulované sociální struktury milionů subjektů. Starověké civilizace střední Ameriky, jako Mayové a Aztékové, přinesly mnoho vynálezů jako unikátní písmo, konstrukce pyramid, komplexní matematická a astronomická pozorování, rané formy lékařských zákroků a přesný kalendářní systém.