Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Peru, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity