Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Chile, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity