Etnicita středoasijská - nejčastější země
Etnicita středoasijská je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou středoasijská v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita středoasijská
Středoasijské obyvatelstvo sleduje svůj původ ke kočovným etnickým skupinám, které se potulovaly přes stepi středoasijské oblasti podél silniční obchodní cesty mezi Evropou a Asií. Huni a Mongolové (se svým neslavným vůdcem Čingischánem) překonali pouštní krajinu severní střední Asie, aby dobyli nová území a rozšířili své říše. Pozdější turkické kultury dominovaly na severu regionu, zatímco kultury ovlivněné perskou říší se rozvíjely převážně na jihu, včetně současného Afghánistánu. Kvůli vyprahlým podmínkám stepí bylo v dávných dobách v regionu založeno několik trvalých měst a mimo tato města po tisíciletí převládala kultura kočovných kmenů. Tradiční nomádští Kazaši i nadále žijí v jurtách, pro lov používají orly a kombinují tradiční šamanská náboženství s islámem.